Byfavo

N05CD14
 

Byfavo er et beroligende middel til brug inden medicinske undersøgelser eller indgreb. Benzodiazepin

Virksomme stoffer

Anvendelse

  • Byfavo anvendes til at fremkalde afslapning eller søvnighed (sedation) før udførelse af en medicinsk undersøgelse eller indgreb.
  • Byfavo kan anvendes alene eller i kombination med et opioid (smertestillende middel).

Må kun anvendes på sygehus eller hos speciallæger. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre. 

  • Dosis er individuel og afhænger bl.a. af alder, vægt og helbredstilstand.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat vejrtrækning*.
Lavt blodtryk*.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Langsom puls*.
Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hikke.
Kuldefornemmelse, Kulderystelser.
Søvnighed.
Ikke kendt. Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

* Oftest lettere tilfælde. 

Bør ikke anvendes

Må ikke anvendes ved ustabil myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom). 

Særlige advarsler

Hukommelsestab  

Midlet kan give hukommelsestab i perioden efter det er givet (såkaldt anterograd amnesi). 

 

Langvarig brug af benzodiazepiner  

Hvis du har været i behandling med andre benzodiazepiner (midler mod bl.a. uro og angst) i længere tid, har du udviklet fysisk afhængighed og tolerans. I så fald kan du have behov for højere doser af Byfavo. Det er vigtigt at gøre lægen opmærksom på dette. 

 

Myastenia gravis  

Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær. Må ikke anvendes ved ustabil myasthenia gravis

 

Dårligt fungerende hjerte 

Midlet skal bruges med forsigtighed ved dårligt fungerende hjerte, da nogle af bivirkningerne (lavt blodtryk og langsom puls) kan forværre tilstanden.  

 

Nedsat vejrtrækning 

Har du har sygdomme med nedsat vejrtrækning (fx alvorlig KOL eller astma) kan Byfavo forværre symptomerne. 

 

Risiko for afhængighed  

Byfavo er, som andre benzodiazepiner, afhængighedsskabende. Risikoen er dog normalt ikke til stede ved den kortvarige brug i forbindelse med undersøgelse eller indgreb. 

 

Indtag af alkohol 

Indtag af alkohol bør undgås i 24 timer før behandlingen. 

 

Nedsat leverfunktion 

Der er begrænset erfaring med midlet ved meget dårligt fungerende lever. Der kan være risiko for en længerevarende og kraftigere virkning. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet  

Byfavos hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) forstærkes af:  

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Virkning

  • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
  • Virkningen indtræder i løbet af 1-2 minutter efter indsprøjtning.
  • Halveringstiden i blodet () er 7-11 minutter.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Opbevares beskyttet mod lys.

Lægemiddelformer

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 20 mg remimazolam (som besilat). 

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 20 mg 10 stk. 2.119,65
 
 
 

Revisionsdato

10.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...