Byfavo

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol 24 timer før eller efter du er blevet behandlet med Byfavo. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Det kan forstærke bivirkninger, fx døsighed og for lavt blodtryk.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol 24 timer før eller efter du er blevet behandlet med Byfavo. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Det kan forstærke bivirkninger, fx døsighed og for lavt blodtryk.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må tappes.
Trafik: Du må ikke køre bil.

Byfavo bruges mod

Byfavo er et beroligende middel til brug inden medicinske undersøgelser eller indgreb. Benzodiazepin.  

 
  • Byfavo anvendes til at fremkalde afslapning eller søvnighed (sedation) før udførelse af en medicinsk undersøgelse eller indgreb.
  • Byfavo kan anvendes alene eller i kombination med et opioid (smertestillende middel).

Må kun anvendes på sygehus eller hos speciallæger.  

Sådan tager du Byfavo

Administration

Håndtering

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre.   

  • Dosis er individuel og afhænger bl.a. af alder, vægt og helbredstilstand.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Nedsat vejrtrækning*
Lavt blodtryk*
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls*
Kvalme, Opkastning
Svimmelhed Hovedpine
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hikke
Kuldefornemmelse, Kulderystelser
Søvnighed
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

* Oftest lettere tilfælde.  

Det skal du vide, når du tager Byfavo

Hvornår må du ikke tage Byfavo

Hvornår må du ikke tage Byfavo

Må ikke anvendes ved ustabil myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom).   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Hukommelsestab    Midlet kan give hukommelse...

Hukommelsestab    

Midlet kan give hukommelsestab i perioden efter det er givet (såkaldt anterograd amnesi).   

   

Langvarig brug af benzodiazepiner    

Hvis du har været i behandling med andre benzodiazepiner (midler mod bl.a. uro og angst) i længere tid, har du udviklet fysisk afhængighed og tolerans. I så fald kan du have behov for højere doser af Byfavo. Det er vigtigt at gøre lægen opmærksom på dette.   

   

Myastenia gravis    

Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær. Må ikke anvendes ved ustabil myasthenia gravis.   

   

Dårligt fungerende hjerte   

Midlet skal bruges med forsigtighed ved dårligt fungerende hjerte, da nogle af bivirkningerne (lavt blodtryk og langsom puls) kan forværre tilstanden.    

   

Nedsat vejrtrækning   

Har du har sygdomme med nedsat vejrtrækning (fx alvorlig KOL eller astma) kan Byfavo forværre symptomerne.   

   

Risiko for afhængighed    

Byfavo er, som andre benzodiazepiner, afhængighedsskabende. Risikoen er dog normalt ikke til stede ved den kortvarige brug i forbindelse med undersøgelse eller indgreb.   

   

Indtag af alkohol   

Indtag af alkohol bør undgås i 24 timer før behandlingen.   

   

Nedsat leverfunktion   

Der er begrænset erfaring med midlet ved meget dårligt fungerende lever. Der kan være risiko for en længerevarende og kraftigere virkning.   

   

Anden medicin sammen med Byfavo

Anden medicin sammen med Byfavo

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet   

Byfavo hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) forstærkes af:    

Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

  • Opbevares beskyttet mod lys.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Trafik

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjenin...

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol 24 timer før eller efter du er blevet behandlet med Byfavo. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Det kan forstærke bivirkninger, fx døsighed og for lavt blodtryk.

Alkohol og Byfavo

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol 24 timer før eller efter du er blevet behandlet med Byfavo.    

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Det kan forstærke bivirkninger, fx døsighed og for lavt blodtryk.    

Bloddonor

Bloddonor

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Byfavo ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre.  

  • Dosis er individuel og afhænger bl.a. af alder, vægt og helbredstilstand.

Sådan virker Byfavo

  • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
  • Virkningen indtræder i løbet af 1-2 minutter efter indsprøjtning.
  • Halveringstiden i blodet () er 7-11 minutter.

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 20 mg 10 stk. 2.109,90
 
Byfavo markedsføres af: PAION Netherlands
 
 
 

Revisionsdato

10.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...