Oxybutynin "Unimedic"

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Må ikke anvendes.
Alkohol: Alkohol og Oxybutynin "Unimedic" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Må ikke anvendes.
Amning: Må ikke anvendes.
Alkohol: Alkohol og Oxybutynin "Unimedic" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Oxybutynin "Unimedic" bruges mod

Oxybutynin "Unimedic" er et middel mod overaktiv blære. Virker afslappende på muskelsammentrækninger i urinblæren.   

 

Oxybutynin "Unimedic" til at behandle vandladningsforstyrrelser, fx pludselig, uimodståelig vandladningstrang eller ufrivillig vandladning  

  

Midlet bruges, hvis man ikke kan tåle oxybutynin givet på anden vis, og når ren imtermitterende kateterisering (indføring af engangskateter gennem urinrørert til tømning af blæren) er mulig.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Oxybutynin "Unimedic"

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som intravesikal opløsning til indgivelse i blæren.   

Indgivelsen kan udføres af sundhedspersonale eller, efter oplæring, af patienten selv, pårørende eller en plejer.   

   

Voksne    

Individuel dosering.    

 • Begyndelsesdosis 5 mg (10 ml) indgives i blæren morgen og aften.
 • Dosis kan justeres efter en uges behandling alt efter effekt og bivirkninger.
 • Højest anbefalede dosis er 5 mg (10 ml) 3 gange i døgnet eller 10 mg (20 ml) 2 gange i døgnet.

   

Børn over 5 år    

Individuel dosering.    

 • Begyndelsesdosis 0,1 mg/kg legemsvægt indgives i blæren morgen og aften.
 • Dosis kan justeres efter en uges behandling alt efter effekt og bivirkninger.
 • Højest anbefalede dosis er 0,15 mg/kg legemsvægt 2 gange i døgnet, dog højst i alt 5 mg (10 ml) pr. enkelte dosis.

   

Indgivelse    

 • Katetres volumen fastlægges før indgivelsen ved hjælp af en sprøjte med saltvandsopløsning.
 • Den fastlagte volumen saltvandsopløsning lægges til den ordinerede mængde oxybutynin-opløsning.
 • Efter tømning af blæren ved hjælp af et engangskateter indsprøjtes først oxybutynin-opløsningen og derefter saltvandsopløsningen, hvorefter kateteret fjernes.

Blæren tømmes hver 4. time vha. katetret.   

   

Bemærk:    

Ingen erfaring vedr. ældre eller børn under 5 år.   

Bivirkninger

Hyppigheden af bivirkninger ved indgivelse i blæren kendes ikke, men bivirkningerne vil generelt være mildere end når oxybutynin tages på anden vis.  

Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hurtig puls
Grøn stær***, Sløret syn Lysfølsomhed i øjet, Tørre øjne
Diarré, Forstoppelse, Mundtørhed, Ubehag i maven
Hedeslag
Svimmelhed Hovedpine
Angst, Forvirring, Søvnighed, Uro og rastløshed Døsighed, Rastløshed
Manglende vandladning, Urinvejsinfektion
Tør hud
Ansigtsrødme

* Ses oftest ved langtidsbehandling.  

** Er forekommet i varme omgivelser pga. nedsat evne til at svede.  

*** Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.  

Det skal du vide, når du tager Oxybutynin "Unimedic"

Hvornår må du ikke tage Oxybutynin "Unimedic"

Hvornår må du ikke tage Oxybutynin "Unimedic"

Oxybutynin har en såkaldt antikolinerg virkning, hvil...

Oxybutynin har en såkaldt antikolinerg virkning, hvilket betyder, at der er en række tilstande, hvor det ikke må anvendes. Det gælder:   

 • Tilstopning af urinvejene, hvor der er risiko for ophobning af urin i blæren.
 • Alvorlige mave-tarmsygdomme, som fx svære tilfælde af blødende tyktarmsbetændelse, tarmslyng eller akut udvidelse af tyktarmen pga. betændelse (toksisk megacolon).
 • Den sjældne muskelsygdom myastenia gravis.
 • Akut grøn stær.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Tilstande der kan forværres af oxybutynin   ...

Tilstande der kan forværres af oxybutynin   

Der er mulig risiko for at en række tilstande kan forværres ved behandling med oxybutynin, bl.a. visse former for nervebetændelse, tilstopninger af mave-tarm-kanalen, grøn stær, dårligt fungerende hjerte, forstørret prostata, for højt stofskifte, vandladningsbesvær og forhøjet blodtryk.    

   

Tandlægekontrol    

Den nedsatte spytproduktion kan øge risikoen for sygdomme i tænder og mundhule. Regelmæssig tandlægekontrol anbefales.    

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Der er ingen erfaring med midlet ved dårligt fungerende lever. Der kan være øget risiko for bivirkninger, og det kan måske være nødvendigt at nedsætte dosis.   

   

Anden medicin sammen med Oxybutynin "Unimedic"

Anden medicin sammen med Oxybutynin "Unimedic"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

En række midler kan forstærke virkningen og dermed risikoen for bivirkninger. Det gælder bl.a. visse midler mod svamp (itraconazol, voriconazol), visse midler mod HIV (atazanavir, fosamprenavir, indinavir, ritonavir) og claritromycin (antibiotikum).   

Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering   Må kun anvendes, når ren imtermittere...

Håndtering   

 • Må kun anvendes, når ren imtermitterende kateterisering (indføring af engangskateter gennem urinrørert til tømning af blæren) er muligt.
 • Er kun til indgivelse i blæren via kateter.
 • Må ikke blandes med andre lægemidler.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol og Oxybutynin "Unimedic" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Oxybutynin "Unimedic"

Alkohol og Oxybutynin "Unimedic" påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Oxybutynin "Unimedic" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som intravesikal opløsning til indgivelse i blæren.  

Indgivelsen kan udføres af sundhedspersonale eller, efter oplæring, af patienten selv, pårørende eller en plejer.  

  

Voksne   

Individuel dosering.   

 • Begyndelsesdosis 5 mg (10 ml) indgives i blæren morgen og aften.
 • Dosis kan justeres efter en uges behandling alt efter effekt og bivirkninger.
 • Højest anbefalede dosis er 5 mg (10 ml) 3 gange i døgnet eller 10 mg (20 ml) 2 gange i døgnet.

  

Børn over 5 år   

Individuel dosering.   

 • Begyndelsesdosis 0,1 mg/kg legemsvægt indgives i blæren morgen og aften.
 • Dosis kan justeres efter en uges behandling alt efter effekt og bivirkninger.
 • Højest anbefalede dosis er 0,15 mg/kg legemsvægt 2 gange i døgnet, dog højst i alt 5 mg (10 ml) pr. enkelte dosis.

  

Indgivelse   

 • Katetres volumen fastlægges før indgivelsen ved hjælp af en sprøjte med saltvandsopløsning.
 • Den fastlagte volumen saltvandsopløsning lægges til den ordinerede mængde oxybutynin-opløsning.
 • Efter tømning af blæren ved hjælp af et engangskateter indsprøjtes først oxybutynin-opløsningen og derefter saltvandsopløsningen, hvorefter kateteret fjernes.

Blæren tømmes hver 4. time vha. katetret.  

  

Bemærk:   

Ingen erfaring vedr. ældre eller børn under 5 år.  

Sådan virker Oxybutynin "Unimedic"

 • Virker ved at hæmme impulser i det automatiske (autonome) nervesystem, så muskulaturen i urinblæren afslappes.
 • Halveringstiden i blodet () er 2 timer, hvis midlet gives som indsprøjtning, men er længere, når det indgives i blæren.

Hvad indeholder Oxybutynin "Unimedic"?

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept intravesikal opløsning 0,5 mg/ml (kan dosisdisp.)
Oxybutynin "Unimedic"
10 x 20 ml 1.951,25
 
Oxybutynin "Unimedic" markedsføres af: Unimedic Pharma
 
 
 

Revisionsdato

23.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...