Sogroya® bruges til behandling af

Mangel på væksthormon

Dispenseringsformer

injektionsvæske, opl. i pen

Sogroya®

H01AC07
 

Sogroya® er et vækstfremmende middel. Væksthormon

Virksomme stoffer

Anvendelse

Sogroya® anvendes til behandling af voksne med mangel på væksthormon

 

Må kun anvendes på eller udleveres fra sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden.  

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.  

 

Voksne 

Startdosis 1,5 - 4,0 mg 1 gang om ugen 

Dosis kan gradvis øges til højst 8 mg om ugen.  

 

Bemærk: 

 • Dosis gives subkutant (under huden) i maven eller på låret.
 • Der kan forekomme ændringer i underhudens fedtindhold på indstiksstedet. Du skal derfor ændre indstikssted fra gang til gang.
 • Glemt dosis:
  • Glemt dosis skal tages hurtigst muligt inden for 3 dage, derefter følger du den sædvanlige doseringsplan.
  • Ved mere end 3 dage, skal den glemte dosis springes over, og den næste dosis skal tages på den planlagte dag.
  • Du må aldrig tage dobbelt dosis.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat stofskifte.
Kraftesløshed, Træthed.
Nældefeber.
Reaktioner på indstiksstedet.
Dårligt fungerende binyrebark, Forhøjet blodsukker.
Ledsmerter, Muskelsmerter, Muskelstivhed.
Ændring i hudens følesans.
Hududslæt.
Væskeophobning i fx arme og ben.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Fedtaflejringer ved indstiksstedet.
Ledstivhed.
Smerter og føleforstyrrelser i hånden.
Hudkløe.

Bør ikke anvendes

Sogroya® bør ikke anvendes ved visse former for kræft og ved alvorlig akut sygdom. 

Særlige advarsler

 • Midlet kan nedsætte indholdet af binyrebarkhormon i blodet, hvilket kan have betydning, hvis du i forvejen lider af for lavt niveau af binyrebarkhormon eller er i behandling med tilskud af binyrebarkhormon.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved diabetes og ved øget tryk i kraniet.
 • Dosis skal evt. justeres, hvis du er i behandling med stofskiftehormon (thyroideahormon).

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.  

 • Det kan være nødvendigt med højere doser af Sogroya® ved samtidig behandling med østrogen (kvindeligt kønshormon).
 • Hvis du er i behandling med østrogen som tabletter, kan du med fordel skifte til østrogen som plaster eller vagitorier.
 • Binyrebarkhormoner kan modvirke effekten af Sogroya®.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin 

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Anvendelse medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Virkning

 • Virker ved at stimulere væksten. Herudover påvirker væksthormon mange stofskifteprocesser, bl.a. reduceres fedtmængden, sukkerforbrændingen nedsættes, og muskelmassen øges.
 • Sogroya® er et kunstigt fremstillet middel, som er identisk med det naturlige væksthormon, som produceres i hypofysen.
 • Halveringstiden I blodet () er 2-3 dage efter indsprøjtning under huden.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Se medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Penne, som ikke er taget i brug
  • Opbevares i køleskab (2-8⁰C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Ibrugtagne penne:
  • Kan opbevares med påsat hætte højst 6 uger i køleskab (2-8⁰C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
 • Før eller efter ibrugtagning, hvis opbevaring i køleskab ikke er mulig
  • Kan opbevares midlertidigt ved højst 30⁰C i sammenlagt højst 72 timer (3 døgn).
  • Penne kasseres efter mere end i alt 72 timers opbevaring uden for køleskab.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen (1,5 ml) indeholder 10 mg somapacitan. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i pen 10 mg/1,5 ml 1,5 ml 9.191,85

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  10 mg/1,5 ml

Sogroya® Inj.væske i pen 10 mg/1,5 ml
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Sogroya® Inj.væske i pen 10 mg/1,5 ml
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

17.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...