Somapacitan

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Somapacitan:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Sogroya®  Novo Nordisk injektionsvæske, opl. i pen  5 mg/1,5 ml
injektionsvæske, opl. i pen  10 mg/1,5 ml