Rozlytrek bruges til behandling af

Lungekræft

Dispenseringsformer

hårde kapsler

Rozlytrek

L01EX14
 

Rozlytrek er et middel til immunterapi (enzymhæmmer) 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Rozlytrek anvendes til behandling af: 

 

 • Voksne og børn over 12 år
  • Visse former for kræft forskellige steder i kroppen.
 • Voksne

 

Må kun udleveres fra sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som kapsler. 

 

Voksne. 600 mg 1 gang i døgnet. 

Børn over 12 år. 300 mg/m2 legemsoverflade 1 gang i døgnet. 

 

Bemærk:  

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke åbnes og opløses.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Ved opkastning lige efter at dosis er taget, kan dosis gentages.
 • Glemt dosis kan tages, hvis der er mere end 12 timer til næste planlagte dosis.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Synsforstyrrelser.
Mavesmerter, Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Smerter, Svimmelhed, Feber, Træthed.
Luftvejsinfektion.
Forhøjet kreatinin i blodet, Leverpåvirkning, Vægtøgning.
Nedsat appetit.
Ledsmerter, Muskelsvaghed, Muskelsmerter.
Besvær med at styre arme og ben, Nervebetændelse fx på arme og ben, Ændring i hudens følesans, Hovedpine.
Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Sprogvanskeligheder, Søvnforstyrrelser.
Manglende vandladning, Urinvejsinfektion.
Åndenød, Hoste.
Hududslæt.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertesvigt.
Knoglebrud.
Forhøjet urinsyre i blodet, Påvirkning af ekg.
Væskemangel.
Humørsvingninger.
Væskesamling i lungehinderne.
Overfølsomhed over for sollys.
Besvimelsesanfald.

Særlige advarsler

 • Rozlytrek skal anvendes med forsigtighed ved nuværende eller tidligere alvorlig hjerte-kar-sygdom (herunder visse former for hjerterytmeforstyrrelser).
 • Før og under behandlingen skal du regelmæssigt have taget blodprøver og ekg.
 • Hvis du er over 65 år vil dine mentale funktioner blive undersøgt, det er fx hukommelse og koncentrationsevne.
 • Større mængder grapefrugtjuice kan øge virkningen af Rozlytrek og bør undgås.

Nedsat leverfunktion 

Erfaring savnes ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Svampemidler (ketoconazol, itraconazol og voriconazol) og proteasehæmmere (midler mod HIV) kan øge virkningen af Rozlytrek.
 • Epilepsimidler (carbamazepin, phenobarbital og phenytoin) samt tuberkulosemidler (rifabutin og rifampicin) kan nedsætte virkningen af Rozlytrek.
 • Samtidig behandling med midazolam (sovemiddel), ciclosporin, tacrolimus og sirolimus (immundæmpende midler) samt fentanyl, alfentanil (smertestillende midler) kan øge risikoen for bivirkninger.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen. 

Læs mere om gravide og medicin 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at hæmme en bestemt type enzym, tyrosinkinase, som øger væksten af kræftcellerne.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 20 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i original emballage, tæt tillukket for at beskytte mod fugt.  

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 100 mg eller 200 mg entrectinib. 

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 100 mg, hårde kapsler 200 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 100 mg, hårde kapsler 200 mg
Andre:
Lactose : hårde kapsler 100 mg, hårde kapsler 200 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. 10.056,80
Recept hårde kapsler 200 mg (kan dosisdisp.) 90 stk. 59.916,80

Foto og identifikation

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
ENT, 100
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 100 mg
 

Hårde kapsler  200 mg

Præg:
ENT, 200
Kærv: Ikke relevant
Farve: Orange
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde kapsler 200 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

29.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...