Lorazepam "Macure"

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Lorazepam "Macure".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Lorazepam "Macure" bliver forstærket.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Lorazepam "Macure".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Lorazepam "Macure" bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Trafik: Du må ikke køre bil.

Lorazepam "Macure" bruges mod

Lorazepam "Macure" er et beroligende middel. Benzodiazepin.  

 

Lorazepam "Macure" anvendes som beroligende middel ved angst og uro, herunder også før fx en operation eller en undersøgelse.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Lorazepam "Macure"

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller en muskel.   

   

Injektionsvæske   

Voksne og børn over 12 år. Individuel dosis afhængig af legemsvægt. Sædvanligvis højst 2-4 mg pr. dosis.    

Ældre og svækkede. Som begyndelsesdosis gives sædvanligvis halv dosis.    

   

Bemærk:   

 • Der anbefales normalt en lavere dosis, hvis man lider af alvorlig lungesygdom eller hjerte-kar-sygdom.
 • Må ikke bruges til børn under 12 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)   

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Træthed
Sløvhed
Døsighed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kraftesløshed
Muskelsvaghed
Besvær med at styre arme og ben, Svimmelhed
Depression, Forvirring
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Kvalme
Hukommelsesbesvær Hovedpine
Unormal orgasme
Impotens Ændret sexlyst
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro
Nedsat vejrtrækning
Allergiske hudreaktioner
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Synsforstyrrelser
Forstoppelse
Lav legemstemperatur
Gulsot
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Forhøjet galdefarvestof, Leverpåvirkning
For lidt natrium i blodet
Kramper
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Rysten
Manglende adfærdsmæssig hæmning, Opstemthed, Selvmordstanker eller -adfærd, Talebesvær
Pauser i vejrtrækningen
Hårtab
Lavt blodtryk
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Balanceforstyrrelser
Koma
Koncentrationsbesvær
 • Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.
 • Uventede pskykiske reaktioner ses oftest hos børn og ældre. Forekommer de, bør behandlingen afbrydes.

Det skal du vide, når du tager Lorazepam "Macure"

Hvornår må du ikke tage Lorazepam "Macure"

Hvornår må du ikke tage Lorazepam "Macure"

Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ik...
 • Ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes, da tilstanden kan forværres.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre evt. vejrtrækningsbesvær.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lunger og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed ...
 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lunger (behandling bør undgås ved meget dårligt fungerende lunger).
 • Ved depression eller angst ifm. depression bør midlet ikke anvendes som eneste behandling, da der kan være risiko for forværring af depressionen.
 • Benzodiazepiner kan anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinafhængighed eller alvorlige personlighedsforstyrrelser bl.a. pga. risikoen for ny afhængighed.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

   

Indhold af benzylalkohol   

 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed og nedsat dosis ved dårligt fungerende lever. Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Lorazepam "Macure"

Anden medicin sammen med Lorazepam "Macure"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Lorazepam "Macure".

   

Øget risiko for hæmning af centralnervesystemet   

Som for andre benzodiazepiner forstærkes midlets hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. med øget sløvhed og hæmning af vejrtrækningen) af:   

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner.   

Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaet...
Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse lægemiddelformer med lorazepam (Lorazepam "Macure" injektionsvæske) er konserveret med benzylalkohol. Ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.   

Trafik

Trafik

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretø...

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Lorazepam "Macure".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Lorazepam "Macure" bliver forstærket.

Alkohol og Lorazepam "Macure"

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Lorazepam "Macure".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende effekt af Lorazepam "Macure" bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Lorazepam "Macure" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre eller en muskel.  

  

Injektionsvæske  

Voksne og børn over 12 år. Individuel dosis afhængig af legemsvægt. Sædvanligvis højst 2-4 mg pr. dosis.   

Ældre og svækkede. Som begyndelsesdosis gives sædvanligvis halv dosis.   

  

Bemærk:  

 • Der anbefales normalt en lavere dosis, hvis man lider af alvorlig lungesygdom eller hjerte-kar-sygdom.
 • Må ikke bruges til børn under 12 år.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min)  

Sådan virker Lorazepam "Macure"

 • Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
 • Virkningen indtræder i løbet af 1½ time ved oral indtagelse.
 • Halveringstiden i blodet () er 10-20 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 3 døgn.

Hvad indeholder Lorazepam "Macure"?

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 4 mg/ml 10 x 1 ml 1.685,15
 
Lorazepam "Macure" markedsføres af: Macure Pharma
 
 
 

Revisionsdato

30.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...