Baclofen "Sintetica" bruges til behandling af

Multipel sklerose

Baclofen "Sintetica"

M03BX01
 

Baclofen "Sintetica" er et muskelafslappende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Baclofen "Sintetica" anvendes ved kroniske spastiske tilstande med spændte, stive muskler som følge af sygdom i centralnervesystemet. 

 

Må kun gives til børn og unge (4-18 år) med alvorlig kronisk spasticitet forbundet med skade, multipel sklerose eller andre rygmarvssygdomme, og hvor oral behandling enten ikke har virket eller hvor patienten oplever uacceptable bivirkninger ved effektive orale doser. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske og infusionsvæske, der indsprøjtes i rygmarvsvæsken. 

 

Dosering er individuel. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 4 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Nedsat muskelspænding*.
Sløvhed.
Søvnighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat effekt af hjertets pumpefunktion.
Synstab, Ufrivillige øjenbevægelser, Uskarpt syn.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Øget spytdannelse*.
Svimmelhed, Kraftesløshed, Træthed.
Reaktioner og ubehag under infusionen eller injektionen*.
Muskelsvaghed, Øget muskelspænding*, Muskelsmerter.
Besvær med at styre arme og ben, Rysten, Hovedpine.
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Opstemthed  (eufori), Mareridt, Søvnforstyrrelser.
Ufrivillig vandladning, Hyppig vandladning, Smertefuld vandladning.
Lungebetændelse*, Nedsat vejrtrækning.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Lavt blodtryk.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tarmslyng*.
Vægtøgning.
Væskemangel*.
Selvmordstanker eller -adfærd*.
Impotens, Manglende eller forsinket sædafgang.
Hårtab*, Hudkløe.
Blodprop i de dybe vener*, Væskeophobning i fx arme og ben.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hjertebanken.
Tinnitus.
Mavesmerter.
Leverpåvirkning.
Muskelstivhed.
Ufrivillige langsomme bevægelser, Ændring i hudens følesans, Øget risiko for kramper.
Talebesvær.
Manglende vandladning.
Brystsmerter.
Besvimelsesanfald.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Lav legemstemperatur.
Ikke kendt. Langsom puls.
Abstinenser.
Nældefeber.
Forhøjet blodsukker.
Forværret parkinsonisme.
Rejsningsproblemer.
Forværret skævhed i ryggen*.

* Bivirkninger set ved indsprøjtning i rygmarvsvæsken. 

 

 • Selvmordsadfærd er forekommet ved behandling med baclofen. Patienter med yderligere risikofaktorer, herunder misbrug, depression og/eller tidligere selvmordsforsøg, bør nøje overvåges, og patientens omsorgspersoner bør informeres om behovet herfor.
 • Bemærk: Risiko for udvikling af en alvorlig tilstand med feber og bevidsthedssløring sammen med flere af de ovennævnte bivirkninger (malignt neuroleptikasyndrom) ved pludselig afbrydelse af indsprøjtning i rygmarvsvæsken. Denne sjældne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Særlige advarsler

 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedsættes gradvis.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved

Nedsat leverfunktion 

Oral opløsning 1 mg/ml. Forsigtighed ved dårligt fungerende lever, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.  

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Midler mod depression (tricykliske antidepressiva) kan øge virkningen af Baclofen "Sintetica".
 • Baclofen "Sintetica" kan øge virkningen af midler mod forhøjet blodtryk.
 • Ved samtidig behandling med Baclofen "Sintetica" og midler, der påvirker centralnervesystemet (fx alkohol eller andre muskelafslappende midler), kan der opstå øget træthed.
 • Samtidig brug af Baclofen "Sintetica" og anæstesimidler kan medføre risiko for hjerteforstyrrelser og kramper. Fald i blodtryk er observeret ved kombination af Baclofen "Sintetica" og morfin.
 • Der kan ses forværring af spastiske symptomer ved anvendelse af Baclofen "Sintetica" sammen med lithium. Forsigtighed bør udvises ved denne kombination.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker på centralnervesystemet ved at hæmme de nerveimpulser, der går fra musklerne til hjernen. Disse impulser er ofte forøgede ved spastiske tilstande.
 • Halveringstiden i blodet () er 3-4 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • ikke opbevares i køleskab (2-8°C) eller fryses.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,05 mg baclofen 

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg eller 2 mg baclofen. 

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 0,05 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 0,5 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 0,05 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 0,5 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 0,05 mg/ml 5 x 1 ml 447,65
Recept infusionsvæske, opløsning 0,5 mg/ml 20 ml 1.093,85
Recept infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 20 ml 4.324,85
Recept infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 5 x 5 ml 5.401,85
 
 
 

Revisionsdato

08.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...