Symtuza

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Må ikke anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Symtuza.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Alkoholforbrug kan bidrage til en knoglesygdom med stivhed, ømhed, smerter i leddene (især hofte, knæ og skulder) og bevægelsesbesvær.
Ingen restriktioner
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Må ikke anvendes.
Amning: Må ikke anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Symtuza.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Alkoholforbrug kan bidrage til en knoglesygdom med stivhed, ømhed, smerter i leddene (især hofte, knæ og skulder) og bevægelsesbesvær.
Alkohol: Vær forsigtig.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Symtuza, komb. bruges mod

 

Symtuza er et middel mod HIV. Kombination af proteasehæmmere og reverse transcriptase-hæmmere.  

  

Symtuza anvendes til behandling af:   

Må kun udleveres fra sygehus.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Symtuza, komb.

Mad og drikke

Mad og drikke

filmovertrukne tabletter  800+150+200+10 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages med mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  800+150+200+10 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  800+150+200+10 mg.
 • Synkes hele.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Voksne og børn over 12 år med legemsvægt over 40 kg   

 • 1 tablet 1 gang i døgnet sammen med mad.

Bemærk:   

 • Hvis du har opkastning inden for den første time efter indtagelse af tabletten, skal du tage en ny tablet.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis sammen med mad, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Tabletten må ikke knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn 3-11 år med legemsvægt under 40 kg.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré
Hovedpine
Hududslæt
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel
Mavesmerter Kvalme, Luft fra tarmen, Opkastning, Oppustethed
Kraftesløshed, Træthed
Overfølsomhed Nældefeber
Forhøjet kreatinin i blodet, Leverpåvirkning
Diabetes, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet Nedsat appetit
Ledsmerter Muskelsmerter
Svimmelhed
Spisevægring Unormale drømme
Hudkløe
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i bugspytkirtlen
Leverbetændelse
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Reaktioner fra immunforsvaret
Påvirkning af bugspytkirtlen
Forhøjet blodsukker
Nedbrydning af knoglevæv
Udvikling af bryster hos mænd
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Alvorlig hudreaktion
Påvirkning af nyrerne* Darunavir krystaller i nyrerne, som forårsager nyresygdom
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt, forhøjet glucose- og fedtindhold i blodet samt tab af fedt under huden.   

Det skal du vide, når du tager Symtuza, komb.

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Symtuza skal anvendes med forsigtighed:   Erfaring...

Symtuza skal anvendes med forsigtighed:   

 • Erfaring savnes vedr. samtidig behandling af visse former for leverbetændelse.
 • Begrænset erfaring vedr. behandling af ældre over 65 år.
 • Bør ikke bruges til HIV-positive, som har fået behandling før, eller hvor HIV-virus nu udviser resistens over for darunavir (et af indholdsstofferne i Symtuza).
 • Hvis du har blødersygdom, skal du være opmærksom på, at du har øget risiko for blødning under behandling med Symtuza.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Symtuza, komb.

Anden medicin sammen med Symtuza, komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

   

 • Samtidig behandling med en lang række lægemidler, fx alfuzosin (middel mod forstørret prostata), midler mod hjerterytmeforstyrrelser (amiodaron, dronedaron), mod urinsyregigt (ved nedsat lever- eller nyrefunktion), dabigatran (blodfortyndende middel), domperidon (mave- og tarmmiddel), ergotamin (migrænemiddel), ivabradin (middel mod hjertekrampe og hjertesvigt), kolesterolsænkende midler (simvastatin), midazolam mod kramper (mundhulevæske), midler mod psykoser (pimozid, quetiapin, sertindol), naloxegol (afføringsmiddel), ticagrelor (blodpladehæmmende middel) eller triazolam (sovemiddel), kan ændre virkningen af såvel Symtuza som af de andre lægemidler. Midlerne må derfor ikke tages sammen med Symtuza.
 • En række lægemidler, fx visse midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin, phenobarbital), lopinavir/ritonavir (HIV-middel), naturlægemidler med perikon eller rifampicin (tuberkulosemiddel) må ikke anvendes sammen med Symtuza, da de kan nedsætte virkningen af Symtuza.
 • Symtuza må ikke tages samtidig med avanafil (middel mod impotens), sildenafil (middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar) eller visse kolesterolsænkende midler (simvastatin). Symtuza øger virkningen af andre kolesterolsænkende midler (atorvastatin, fluvastatin, pravastatin og rosuvastatin).
 • Symtuza bør ikke tages sammen med visse andre HIV-midler, som for at virke skal gives i kombination med et andet middel, der øger HIV-midlets virkning.
 • Symtuza bør ikke anvendes sammen med visse midler mod smitsom leverbetændelse (adefovirdipivoxil, lamivudin eller tenofovirdisoproxil).
 • Symtuza bør ikke anvendes sammen med bosentan (middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar), clopidogrel (blodpladehæmmende middel), everolimus (celledræbende middel), visse blodfortyndende midler (apixaban, dabigatran, rivaroxaban), visse HIV-midler (efavirenz, etravirin, nevirapin), oxcarbazepin (middel mod epilepsi) eller salmeterol (middel mod astma og KOL).
 • Symtuza øger virkningen af methadon (stærkt smertestillende middel) og visse binyrebarkhormoner.
 • Ved samtidig brug af metformin (middel mod diabetes 2) skal blodsukkeret måles regelmæssigt, og det kan være nødvendigt at justere dosis af metformin.
 • Symtuza kan nedsætte virkningen af SSRI-præparater mod depression.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af itraconazol eller andre azoler (svampemidler). Dosis af itraconazol må være højst 200 mg i døgnet.
Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   Efter åbning af original behold...

Holdbarhed   

Efter åbning af original beholder   

 • Kan opbevares i højst 6 uger.
 • Tabletterne kan opbevares i højst 7 dage uden for den originale beholder. Må ikke genplaceres i beholderen. Derfor skal ikke-anvendte tabletter kasseres efter 7 dage.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger...
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

   

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må ikke anvendes.

Amning

Må ikke anvendes.

HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.   

Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Symtuza.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Alkoholforbrug kan bidrage til en knoglesygdom med stivhed, ømhed, smerter i leddene (især hofte, knæ og skulder) og bevægelsesbesvær.

Alkohol og Symtuza, komb.

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Symtuza.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Alkoholforbrug kan bidrage til en knoglesygdom med stivhed, ømhed, smerter i leddene (især hofte, knæ og skulder) og bevægelsesbesvær.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.
Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Symtuza ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Voksne og børn over 12 år med legemsvægt over 40 kg  

 • 1 tablet 1 gang i døgnet sammen med mad.

Bemærk:  

 • Hvis du har opkastning inden for den første time efter indtagelse af tabletten, skal du tage en ny tablet.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis sammen med mad, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Tabletten må ikke knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn 3-11 år med legemsvægt under 40 kg.

Sådan virker Symtuza, komb.

Darunavir, emtricitabin og tenofoviralafenamid 

 • Hæmmer enzymerne protease henholdsvis reverse transcriptase, som er nødvendige for, at HIV-smittede celler kan dele sig.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 5,5 timer (darunavir), ca. 10 timer (emtricitabin) og ca. 32 timer (tenofoviralafenamid).

Cobicistat 

 • Virker ved at øge virkningen af HIV-midlet darunavir.
 • Cobicistat alene har ikke nogen virkning på HIV.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 3,5 timer.

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  800+150+200+10 mg

Præg:
JG, 8121
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 11 x 22
filmovertrukne tabletter 800+150+200+10 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 800+150+200+10 mg
Symtuza
30 stk. 7.927,75
 
Symtuza, komb. markedsføres af: Janssen
 
 
 

Revisionsdato

20.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...