Mysimba

Må ikke anvendes.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Mysimba.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?I enkelte tilfælde kan det øge risikoen for krampeanfald.
Må ikke anvendes.
Graviditet: Må ikke anvendes.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Mysimba.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?I enkelte tilfælde kan det øge risikoen for krampeanfald.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Mysimba, komb. bruges mod

Mysimba er et middel mod overvægt.  

 

Mysimba anvendes som supplement til kalorienedsat kost og øget fysisk aktivitet til at regulere legemsvægten hos voksne med BMI:   

 • Over 30 kg/m2 ved behandlingsstart

eller  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Mysimba, komb.

Mad og drikke

Mad og drikke

depottabletter  8 mg/90 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages med mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

depottabletter  8 mg/90 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
depottabletter  8 mg/90 mg.
 • Synkes hele.   

 • Må ikke tygges.   

Dosering

Findes som depottabletter.   

   

Voksne   

Dosis i døgnet    

Behandlingsuge   

Morgen   

Aften   

1   

1 tablet   

-   

2   

1 tablet   

1 tablet   

3   

2 tabletter   

1 tablet   

4 og derefter   

2 tabletter   

2 tabletter   

   

Effekten af behandlingen skal vurderes efter 16 uger og herefter 1 gang om året. Hvis der ikke er vægttab på mindst 5 % efter 16 uger, stoppes behandlingen.    

   

Bemærk:   

 • Glemt dosis springes over.
 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletterne bør tages sammen med mad.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 10-60 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Hovedpine
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken, Hurtigere puls
Tinnitus
Mavesmerter Mundtørhed, Smagsforstyrrelser
Træthed
Rysten, Sløvhed, Svimmelhed
Angst, Nervøsitet Døsighed, Irritabilitet, Søvnløshed
Hårtab Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Forhøjet blodtryk Hedeture
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hurtig puls
Sure opstød
Balanceforstyrrelser Kraftesløshed
Betændelse i galdeblæren
Overfølsomhed Nældefeber
Forhøjet kreatinin i blodet, Leverpåvirkning
Tørst, Øget appetit
Hukommelsesbesvær
Forstyrrelser i sammenhængen mellem fx identitet og hukommelse eller sanseoplevelser og erkendelse, Humørsvingninger, Uro og rastløshed Anspændthed, Unormale drømme
Rejsningsproblemer
Varmefølelse
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blødning fra endetarmen, Brok, Huller i tænderne, Hævelse af tunge, læber og tandkød, Tandsmerter
Feber, Kuldefornemmelse fx på arme og ben
Leverskade
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Nedsat antal hvide blodlegemer, Nedsat mængde røde blodlegemer
Væskemangel
Kramper Kæbesmerter
Bevidsthedstab, Ændring i hudens følesans
Hallucinationer
Pludselig vandladningstrang
Blødning fra skeden Brystsmerter, Menstruationsforstyrrelser, Tørhed i skeden
Besvimelsesanfald
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Betændelse i lymfekirtler
Øresmerter
Sløret syn, Øjensmerter Lysfølsomhed i øjet, Tåreflåd, Øjenirritation
Mavesår Diarré, Hæmorider, Luft fra tarmen
Kuldegysninger
Leverbetændelse
Alvorlig hudreaktion
Serotoninsyndrom
Ændringer i blodtrykket
Ledsmerter, Nedbrydning af muskelvæv Muskelsmerter
Parkinsonisme, Ufrivillige langsomme bevægelser
Aggressivitet, Depression, Forvirring, Følelsesmæssig ustabilitet, Koncentrationsbesvær, Panikanfald, Psykoser, Selvmordstanker eller -adfærd Mareridt, Rastløshed, Øget energi
Manglende vandladning Hyppig vandladning, Smertefuld vandladning
Nedsat sexlyst
Talebesvær, Åndenød Hoste, Irritation i næsen
Acne

Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) er forekommet. Tilstanden kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression og visse midler mod migræne.  

Det skal du vide, når du tager Mysimba, komb.

Hvornår må du ikke tage Mysimba, komb.

Hvornår må du ikke tage Mysimba, komb.

Mysimba bør ikke anvendes ved:   Forhøjet blodtryk...

Mysimba bør ikke anvendes ved:   

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-10 ml/min)   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Mysimba skal anvendes med forsigtighed ved: Ældre 65-75 år ...
 • Mysimba skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Ældre 65-75 år
  • Anlæg for krampeanfald
  • Velbehandlet forhøjet blodtryk
  • Hjertesygdomme
  • Tidligere hjerneblødning eller blodprop i hjernen
  • Tidligere mani.
 • Under behandlingen observeres du omhyggeligt for psykiske ændringer, herunder selvmordsadfærd.
 • Inden start af behandling vil man sikre sig, at du ikke har taget morfin eller morfinlignende midler, med en urinprøve eller en såkaldt provokationstest med naloxon.
 • Hvis du tager høje doser morfin eller morfinlignende midler for at opnå effekt af disse under behandling med Mysimba, kan det medføre livsfarlig forgiftning.
 • Du bør bære et kort på dig med information om, at du er i behandling med Mysimba.
 • Forsigtighed tilrådes, hvis du har en tilstand kaldet Brugada-syndrom (et sjældent arveligt syndrom, der påvirker hjerterytmen) eller hvis hjertestop eller pludselig død er opstået i din familie.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 10-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Dosis skal nedsættes ved mindre dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.
 • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Mysimba, komb.

Anden medicin sammen med Mysimba, komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • Mysimba må ikke tages sammen med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom). Desuden skal der gå mindst 14 dage efter ophør med MAO-hæmmere, inden du kan starte behandling med Mysimba.
 • Mysimba må ikke bruges under behandling for afhængighed af kronisk behandling med morfin eller morfinlignende midler.
 • Virkningen af stærktvirkende smertestillende midler (morfin og morfinlignende stoffer) kan nedsættes eller helt udeblive ved samtidig brug af Mysimba.
 • Samtidig brug af store doser af visse morfinlignende stoffer, fx methadon, kan medføre livstruende forgiftning med det morfinlignende stof.
 • Clopidogrel (blodpladehæmmende middel) øger virkningen af Mysimba.
 • HIV-midler (ritonavir og efavirenz) kan nedsætte virkningen af Mysimba.
 • Carbamazepin (middel mod epilepsi) kan nedsætte virkningen af Mysimba markant, og samtidig brug af de to midler bør undgås.
 • Mysimba kan nedsætte virkningen af digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser).
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Mysimba.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?I enkelte tilfælde kan det øge risikoen for krampeanfald.

Alkohol og Mysimba, komb.

Alkohol: Vær forsigtig.   Du skal undgå at d...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Mysimba.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

I enkelte tilfælde kan det øge risikoen for krampeanfald.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Mysimba, komb. ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som depottabletter.  

  

Voksne  

Dosis i døgnet   

Behandlingsuge  

Morgen  

Aften  

1  

1 tablet  

-  

2  

1 tablet  

1 tablet  

3  

2 tabletter  

1 tablet  

4 og derefter  

2 tabletter  

2 tabletter  

  

Effekten af behandlingen skal vurderes efter 16 uger og herefter 1 gang om året. Hvis der ikke er vægttab på mindst 5 % efter 16 uger, stoppes behandlingen.   

  

Bemærk:  

 • Glemt dosis springes over.
 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletterne bør tages sammen med mad.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 10-60 ml/min)  

Sådan virker Mysimba, komb.

 • Mekanismen bag den appetitnedsættende virkning er ikke fastlagt.
 • Halveringstiden I blodet () er ca. 20 timer (bupropion) og ca. 5 timer (naltrexon).

Hvad indeholder Mysimba, komb.?

Foto og identifikation

Depottabletter  8 mg/90 mg

Præg:
NB-890
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 12,1 x 12,1
depottabletter 8 mg/90 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depottabletter 8 mg/90 mg (kan dosisdisp.) 112 stk. (blister) 840,95
Recept depottabletter 8 mg/90 mg (kan dosisdisp.) 112 stk. (blister) (Orifarm) 910,00
 
Mysimba, komb. markedsføres af: Navamedic AB
 
 
 

Revisionsdato

07.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...