Rasagilin "Stada"

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Rasagilin "Stada".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Rasagilin "Stada".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Rasagilin "Stada" bruges mod

Rasagilin "Stada" er et middel mod Parkinsons sygdom. Selektiv MAO-hæmmer.  

 

Rasagilin "Stada" anvendes mod Parkinsons sygdom. Midlet kan anvendes alene eller sammen med andre midler mod Parkinsons sygdom.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Rasagilin "Stada"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
tabletter  1 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

tabletter  1 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
tabletter  1 mg.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

    

Voksne. Sædvanligvis 1 tablet (1 mg) i døgnet.   

    

Bemærk: Bør ikke anvendes til børn og unge pga. manglende dokumentation.   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ufrivillige rykkende bevægelser**** Hovedpine
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Hjertekrampe
Øjenbetændelse
Mavesmerter**** Forstoppelse****, Kvalme****, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Opkastning****
Balanceforstyrrelser Feber, Utilpashed
Allergiske reaktioner
Influenzalignende symptomer
Faldtendens
Vægttab
Ledbetændelse, Ledsmerter Muskelsmerter, Nakkesmerter
Hudkræft*
Smerter og føleforstyrrelser i hånden****, Svimmelhed, Ufrivillige langsomme bevægelser
Depression, Hallucinationer Unormale drømme
Pludselig vandladningstrang
Høfeber
Hududslæt ved kontakt med midlet Hududslæt****
Blodtryksfald når man rejser sig
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodprop i hjertet
Nedsat appetit
Forvirring
Hjerneblødning/blodprop i hjernen
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Serotoninsyndrom**
Impulskontrolforstyrrelser, Søvnighed***
Forhøjet blodtryk

* Der er set hudkræft hos patienter, der er eller har været i behandling med rasagilin. Nyere undersøgelser tyder på, at dette skyldes selve ens sygdom og ikke den medicinske behandling med rasagilin.  

  

** Serotoninsyndrom er en sjælden tilstand. En kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.  

  

*** Episoder med ekstrem daglig søvnighed og pludselig opstået søvn er observeret efter markedsføring af rasagilin.  

  

**** Bivirkninger registreret ved kombinationsbehandling.  

Det skal du vide, når du tager Rasagilin "Stada"

Hvornår må du ikke tage Rasagilin "Stada"

Hvornår må du ikke tage Rasagilin "Stada"

 • Rasagilin "Stada" må ikke anvendes sammen med andre MAO-hæmmere.
 • Har du meget dårligt fungerende lever, bør midlet heller ikke anvendes.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis din leverfunkti...
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis din leverfunktion er let nedsat. Behandlingen skal afbrydes, hvis din leverfunktion forværres, mens du tager medicinen.
 • Enhver hudforandring bør vurderes af en speciallæge.
 • Rasagilin "Stada" kan forårsage døsighed i løbet af dagen og pludselig indsovning - især ved anvendelse sammen med levodopa. Forsigtighed skal derfor udvises, hvis du fører motorkøretøj eller betjener maskiner under behandling med Rasagilin "Stada".
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.
Anden medicin sammen med Rasagilin "Stada"

Anden medicin sammen med Rasagilin "Stada"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Rasagilin "Stada" må ikke tages, hvis man er i behandling med andre MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom), da kombinationen kan give stærkt forhøjet blodtryk. Dette gælder også håndkøbsmidlet perikon.
 • Der bør gå mindst 14 dage mellem afslutningen af rasagilin-behandling og opstart af en ny behandling med MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med midler mod depression eller ciprofloxacin (antibiotikum) øger risikoen for bivirkninger, og kombinationerne bør undgås.
 • Samtidig behandling med stærke smertestillende midler (opioider) eller tramadol og MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk. Samtidig brug skal undgås, og der skal gå mindst 14 dage imellem indtag af Rasagilin "Stada" og opioider.
 • Rasagilin "Stada" må ikke tages sammen med dextromethorphan (hostestillende middel) eller midler mod forkølelse, der indeholder ephedrin.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med antidepressiva (SNRI/SSRI/tri- og tetracykliske), da der er set alvorlige bivirkninger ved denne kombination.
 • Samtidig behandling med levodopa kan forstærke virkningen af levodopa og allerede eksisterende ufrivillige bevægelser (dyskinesier) kan dermed forværres. Der har været tilfælde af lavt blodtryk, hvis midlet tages samtidig med levodopa, hvilket kan forværre gangforstyrrelser og øge risikoen for fald. Dosisreduktion af levodopa kan reducere denne bivirkning.
 • Rygere kan have nedsat virkning af midlet.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Rasagilin "Stada".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.

Alkohol og Rasagilin "Stada"

Alkohol bør undgås.   Du skal være meget var...

Alkohol bør undgås.   

Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Rasagilin "Stada".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Rasagilin "Stada" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

   

Voksne. Sædvanligvis 1 tablet (1 mg) i døgnet.  

   

Bemærk: Bør ikke anvendes til børn og unge pga. manglende dokumentation.  

Sådan virker Rasagilin "Stada"

 • Virker formentlig ved at øge mængden af dopamin i hjernen, så muskelstivhed og rysten mindskes.
 • Halveringstiden i blodet () er 0,6-2 timer.

Hvad indeholder Rasagilin "Stada"?

Rasagilin "Stada" kan erstattes med

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 1 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 1 mg 28 stk. (blister) 109,30
Recept tabletter 1 mg 112 stk. (blister) 250,00
 
Rasagilin "Stada" markedsføres af: STADA Nordic
 
 
 

Revisionsdato

22.08.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...