Aripiprazol "Accord Healthcare"

Kan om nødvendigt anvendes.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Aripiprazol "Accord Healthcare".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Aripiprazol "Accord Healthcare".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Aripiprazol "Accord Healthcare" bruges mod

Aripiprazol "Accord Healthcare" er et middel mod psykoser.  

 

Aripiprazol "Accord Healthcare" anvendes til behandling af skizofreni og mani samt til forebyggelse af mani, hvis midlet tidligere har virket mod mani hos den pågældende person.   

 
Læs mere om:

Sådan tager du Aripiprazol "Accord Healthcare"

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som oral opløsning (væske til at drikke).   


Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad.   

 • Skizofreni
  Voksne. Sædvanligvis startes med 10-15 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til højst 30 mg i døgnet.
  Unge over 15 år. Sædvanligvis startes med 2 mg 1 gang i døgnet i 2 dage, derefter 5 mg 1 gang i døgnet i yderligere 2 dage og derefter 10 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til højst 30 mg i døgnet.
 • I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med højere startdoser.
 • Maniske episoder
  Voksne. Startdosis 15 mg 1 gang i døgnet. Højst 30 mg i døgnet.
  Unge over 13 år. Der startes med 2 mg 1 gang i døgnet i 2 dage og derefter 5 mg 1 gang i døgnet i yderligere 2 dage. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 10 mg 1 gang i døgnet.
 • Forebyggelse af maniske episoder
  Voksne. Der startes med samme dosis, der tidligere har været brugt til behandling af mani.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sløret syn
Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning, Øget spytdannelse
Træthed
Diabetes
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Motorisk uro, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed Hovedpine
Angst, Søvnighed Rastløshed, Søvnløshed
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hurtig puls
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet
Dobbeltsyn Lysfølsomhed i øjet
Hikke
Nedsat mængde af hormonet prolaktin i blodet
Forhøjet blodsukker
Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige langsomme bevægelser Uro i benene
Depression, Øget seksualdrift
Blodtryksfald når man rejser sig
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop, Langsom puls
Betændelse i bugspytkirtlen Diarré, Sammentrækninger af musklerne i svælget, Synkebesvær, Ubehag i maven
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring**, Pludselig og uforklarlig død Unormal temperaturregulering
Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse Gulsot
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk chok – en akut alvorlig allergisk tilstand, allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet og nældefeber)
Serotoninsyndrom***
Påvirkning af blodsukkeret, Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*) Leverpåvirkning, Vægttab, Vægtøgning
For lidt natrium i blodet, Overspisning, Syreophobning i blodet
Kramper, Nedbrydning af muskelvæv Muskelsmerter, Muskelstivhed
Ufrivillige øjenbevægelser
Aggressivitet, Anoreksi - nervøs spisevægring, Impulsiv og sygelig købetrang, Impulskontrolforstyrrelser, Nervøsitet, Omvandring i omtåget tilstand, Selvmordstanker eller -adfærd, Spillelidenskab, Talebesvær, Uro og rastløshed
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning
Langvarig smertefuld erektion Brystsmerter
Lungebetændelse pga. opkast i lungerne, Sammentrækninger i strubemuskulaturen
Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer, Hårtab, Overfølsomhed over for sollys Hududslæt, Øget svedtendens
Besvimelsesanfald, Blodprop i de dybe vener, Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.  

** I meget sjældne tilfælde forekommer ufrivillige bevægelser og såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de nævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.  

*** Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) er forekommet med ukendt hyppighed. Tilstanden kan være alvorlig og kræve hurtig lægehjælp.  

  

 • Ovenstående bivirkninger er opgjort for voksne. Hos unge under 18 år ses generelt samme bivirkninger - dog er der enkelte, som kan forekomme hyppigere: Bivirkninger fra bevægeapparatet og søvnighed er set hos over 10 %, mens mundtørhed, øget appetit, lavt blodtryk, vægttab, for meget insulin i blodet, hjerterytmeforstyrrelser og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer er set hos 1-10 %. Hos unge over 13 år med maniske episoder er desuden også set vægtøgning, ufrivillige rykkende bevægelser og muskelkramper hos 1-10 %.

Det skal du vide, når du tager Aripiprazol "Accord Healthcare"

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Midlet skal anvendes med forsigtighed: Til ældre over 65 år...
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre over 65 år
  • Ved meget dårligt fungerende lever
  • Ved hjerte-karsygdomme
  • Ved epilepsi og tendens til kramper.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Generel forsigtighed til ældre - bl.a. på grund af øget risiko for blodtryksfald, når man rejser sig.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.

Vægtøgning   

Ved behandling med Aripiprazol "Accord Healthcare" kan der ses vægtøgning. Regelmæssig fysisk aktivitet og opmærksomhed på kosten anbefales. Under behandlingen bør man regelmæssigt måle BMI og taljeomfang.   

Anden medicin sammen med Aripiprazol "Accord Healthcare"

Anden medicin sammen med Aripiprazol "Accord Healthcare"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika, visse midler mod HIV samt visse midler mod depression) kan øge virkningen af Aripiprazol "Accord Healthcare".
 • Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Aripiprazol "Accord Healthcare".
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI- midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Aripiprazol "Accord Healthcare" forstærker den søvndyssende effekt af sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Efter åbning: Kan opbevares højst 6 måneder.
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes.

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Hvis man allerede er i behandling med midlet, anbefales det ikke at stoppe behandlingen, mens man ammer, men man bør holde øje med, om der er påvirkning af barnet (øget søvnighed/sløvhed).   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Aripiprazol "Accord Healthcare".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.

Alkohol og Aripiprazol "Accord Healthcare"

Alkohol bør undgås.   Du skal være meget var...

Alkohol bør undgås.   

Du skal være meget varsom med at drikke alkohol, når du tager Aripiprazol "Accord Healthcare".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende virkning af alkohol bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Aripiprazol "Accord Healthcare" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som oral opløsning (væske til at drikke).  


Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad.  

 • Skizofreni
  Voksne. Sædvanligvis startes med 10-15 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til højst 30 mg i døgnet.
  Unge over 15 år. Sædvanligvis startes med 2 mg 1 gang i døgnet i 2 dage, derefter 5 mg 1 gang i døgnet i yderligere 2 dage og derefter 10 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges til højst 30 mg i døgnet.
 • I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med højere startdoser.
 • Maniske episoder
  Voksne. Startdosis 15 mg 1 gang i døgnet. Højst 30 mg i døgnet.
  Unge over 13 år. Der startes med 2 mg 1 gang i døgnet i 2 dage og derefter 5 mg 1 gang i døgnet i yderligere 2 dage. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 10 mg 1 gang i døgnet.
 • Forebyggelse af maniske episoder
  Voksne. Der startes med samme dosis, der tidligere har været brugt til behandling af mani.

Sådan virker Aripiprazol "Accord Healthcare"

 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 75 timer. Aripiprazol bliver i kroppen omdannet til stoffet dehydroaripiprazol, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet ( ) for dehydroaripiprazol er 94 timer.

Hvad indeholder Aripiprazol "Accord Healthcare"?

Aripiprazol "Accord Healthcare" kan erstattes med

  

oral opløsning 1 mg/ml
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept oral opløsning 1 mg/ml 150 ml 1.398,55
 
Aripiprazol "Accord Healthcare" markedsføres af: Accord
 
 
 

Revisionsdato

30.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...