Stribild

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Må ikke anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Må ikke anvendes.
Amning: Må ikke anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Stribild, komb. påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Stribild, komb. bruges mod

Stribild er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmere. Kombinationspræparat.  

 

Stribild anvendes til behandling af:  

  

Må kun udleveres fra sygehus.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Stribild, komb.

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  150+150+200+245 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages med mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  150+150+200+245 mg.
 • Kan knuses.   

 • Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  150+150+200+245 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Voksne og børn 12-18 år med legemsvægt over 35 kg   

 • 1 tablet 1 gang i døgnet sammen med mad.

   

Bemærk: Tabletterne må ikke tygges eller knuses.   

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-70 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Kvalme, Opkastning
Kraftesløshed
Svimmelhed Hovedpine
Hududslæt
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Mavesmerter Forstoppelse, Luft fra tarmen
Smerter Træthed
Allergiske reaktioner Nældefeber
Hududslæt med betændte blærer
Forhøjet galdefarvestof, Forhøjet kreatinin i blodet, Leverpåvirkning, Påvirkning af bugspytkirtlen
For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker Nedsat appetit
Søvnløshed, Unormale drømme
Blærer, Hudkløe, Misfarvning af huden, Plettet udslæt med fortykkelse af huden
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel
Betændelse i bugspytkirtlen
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
For lidt kalium i blodet
Muskelsvaghed, Nedbrydning af muskelvæv
Muskelsvækkelse
Depression, Selvmordsadfærd
Nyresvigt, Påvirkning af nyrerne
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Leverbetændelse
For meget mælkesyre i blodet
Kalktab i knoglerne med knoglesmerter og evt. knoglebrud, Muskelsygdom
Betændelsestilstand i nyren, Nefrogen diabetes insipidus - lidelse med udskillelse af store mængder urin og deraf følgende øget tørst og stort væskeindtag

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.   

Det skal du vide, når du tager Stribild, komb.

Hvornår må du ikke tage Stribild, komb.

Hvornår må du ikke tage Stribild, komb.

Stribild bør ikke anvendes, hvis behandling med tenofovirdisoproxil tidligere er blevet afbrudt pga. alvorlig påvirkning af nyrerne.    

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Nyrernes funktion kontrolleres ved blodprøvetagning f...

Nyrernes funktion kontrolleres ved blodprøvetagning før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:    

 • efter 2-4 ugers behandling
 • efter 3 måneders behandling
 • derefter hver 3.-6. måned.
 • hyppigere kontrol ved:
  • risiko for dårligt fungerende nyrer
  • samtidig behandling med visse gigtmidler i høje doser eller visse HIV-midler.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-70 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Stribild, komb.

Anden medicin sammen med Stribild, komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Du må ikke tage Stribild, hvis du er i behandling med en lang række lægemidler, fx:
  • midler mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin)
  • rifampicin (tuberkulosemiddel)
  • naturlægemidler med perikon, da de nedsætter virkningen af Stribild.
 • Stribild forøger virkningen af en lang række lægemidler, fx:
  • alfuzosin (middel mod forstørret prostata)
  • amiodaron (middel mod hjerterytmeforstyrrelser)
  • ergotamin (middel mod migræne)
  • kolesterolsænkende midler (simvastatin)
  • pimozid (middel mod psykoser)
  • sildenafil (mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar)
  • sovemidler (midazolam, triazolam).


Du må derfor ikke tage Stribild sammen med et eller flere af disse lægemidler.    

 • Samtidig eller nylig brug af en lang række lægemidler, fx:
  • amphotericin B (svampemiddel)
  • midler mod virusinfektioner (foscarnet, ganciclovir)
  • visse antibiotika (gentamicin, tobramycin, vancomycin), bør undgås, da lægemidlerne påvirker nyrerne.
 • Samtidig behandling med visse gigtmidler i høje doser eller visse HIV-midler kræver meget hyppig kontrol af nyrernes funktion.
 • Hvis du har knogleskørhed, bør du ikke være i samtidig behandling med visse proteasehæmmere, da kombinationen kan medføre nedsat knoglemineraltæthed.
 • Ved samtidig brug af azoler (svampemidler) øges eller nedsættes virkningen af svampemidlet.
 • Visse midler mod leverbetændelse (ledipasvir/sofosbuvir eller velpatasvir/sofosbuvir) øger virkningen af Stribild, og samtidig brug af disse kræver hyppig kontrol af nyrernes funktion.
 • Ved samtidig brug med Digoxin anbefales det, at digoxin-niveauet overvåges.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger...
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

   

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder skal bruge prævention under behandlingen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Stribild, komb.

Alkohol og Stribild, komb. påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Stribild, komb. ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Voksne og børn 12-18 år med legemsvægt over 35 kg  

 • 1 tablet 1 gang i døgnet sammen med mad.

  

Bemærk: Tabletterne må ikke tygges eller knuses.  

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-70 ml/min)  

Sådan virker Stribild, komb.

 • Cobicistat forøger virkningen af elvitegravir.
 • Elvitegravir virker ved at hæmme enzymet integrase, der er nødvendigt for, at virus kan formere sig i HIV-smittede celler.
 • Emtricitabin og tenofovirdisoproxil hæmmer enzymet reverse transcriptase, som også er nødvendigt for, at HIV-smittede celler kan dele sig.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 13 timer (elvitegravir), 3-4 timer (cobicistat), ca. 10 timer (emtricitabin) og 12-18 timer (tenofovirdisoproxil).

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150+150+200+245 mg

Præg:
GSI, 1,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkegrøn
Mål i mm: 10 x 20
filmovertrukne tabletter 150+150+200+245 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 150+150+200+245 mg 30 stk. 13.723,35
 
Stribild, komb. markedsføres af: Gilead Sciences
 
 
 

Revisionsdato

24.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...