Signifor®

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Signifor® påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Signifor® bruges mod

Signifor® er et middel mod Cushings sygdom og et middel mod akromegali.  

 

Signifor® bruges til behandling af voksne med:  

 • Injektionsvæske:
  Cushings sygdom, i de tilfælde, hvor man ikke har kunnet operere, eller hvor operationen er mislykkedes
 • Pulver og solvens til injektionsvæske:
  Akromegali i de tilfælde, hvor man ikke har kunnet operere, eller hvor operationen har haft utilstrækkelig virkning, og hvor sygdommen ikke kan behandles med andre midler.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Signifor®

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden eller i en muskel.   

   

Cushings sygdom:   

 • Injektionsvæske, opløsning.Voksne
  Sædvanlig begyndelsesdosis er 0,6 mg 2 gange i døgnet. Lægen vurderer normalt behandlingen efter 2 måneder. Herefter kan dosis eventuelt øges til 0,9 mg 2 gange i døgnet.
 • Bemærk: Du tager selv dine indsprøjtninger.
 • Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension. Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis 10 mg hver 4. uge. Dosis kan eventuelt øges hver 2.-4. måned til højst 40 mg hver 4. uge.

   

Akromegali   

 • Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension. Voksne
  Sædvanlig begyndelsesdosis 40 mg hver 4. uge.
  Lægen vurderer normalt behandlingen efter 3 måneder. Dosis kan eventuelt øges til 60 mg hver 4. uge.

   

Bemærk:   

 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.
 • Behandling af Cushings syndrom, herunder Cushings sygdom er en specialistopgave.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Kvalme
Træthed
Galdesten
Reaktioner på indstiksstedet
Diabetes, Forhøjet blodsukker
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls
Opkastning
Betændelse i galdeblæren, Ophobning af galde
Hæmning af blodets evne til at størkne, Påvirkning af ekg Leverpåvirkning, Påvirkning af bugspytkirtlen
Dårligt fungerende binyrebark, Nedsat følsomhed over for glukose Nedsat appetit
Ledsmerter Muskelsmerter
Svimmelhed Hovedpine
Hårtab Hudkløe
Lavt blodtryk
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Syreophobning i blodet

Ovenstående bivirkninger er opgjort for behandling ved Cushings sygdom, hvor midlet indsprøjtes under huden. Ved behandling for akromegali sås lignende bivirkninger, men med lidt varierende hyppighed.  

Det skal du vide, når du tager Signifor®

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har diabete...
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har diabetes eller har stor risiko for at udvikle diabetes. Man skal have målt blodsukker før behandlingen, regelmæssigt under behandlingen, i en periode efter dosisændring samt i op til 3 måneder efter behandlingen er stoppet.
 • Leverfunktionen kontrolleres før behandlingen, regelmæssigt i starten af behandlingen og herefter i visse perioder. Hvis leverens funktion påvirkes, skal behandlingen muligvis stoppes.
 • Forsigtighed ved hjertesygdom pga. risiko for langsom puls eller forstyrrelser af hjerterytmen. Der bør tages ekg før behandlingen, efter 1 uges behandling og ellers alt efter lægens vurdering.
 • Hvis man har for lidt kalium eller magnesium i blodet, skal dette behandles, før man begynder at tage midlet.
 • Hvis man under behandlingen kommer til at lide af for lidt binyrebarkhormon, kan det være nødvendigt at nedsætte dosis, stoppe behandlingen og/eller midlertidigt give tilskud af binyrebarkhormon.
 • Galdesten kan forekomme, men man vil normalt ikke opleve symptomer.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Signifor®

Anden medicin sammen med Signifor®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • En række midler, fx; itraconazol (svampemiddel), ciclosporin og clarithromycin (antibiotika) og verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser), kan muligvis øge virkningen af Signifor®.
 • Forsigtighed ved kombination med lægemidler, som kan give forstyrrelser af hjerterytmen, bl.a. lithium (middel mod manier), visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser (fx amiodaron, sotalol) og visse antibiotika (fx erythromycin, moxifloxacin).
 • Ved kombination med midler, der kan give langsom puls (fx visse midler mod hjerte- og kredsløbslidelser), bør hjertefrekvensen følges - særligt i starten af behandlingen.
 • Det kan være nødvendigt at ændre dosis af insulin og andre midler mod diabetes.
Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension:   

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Signifor®

Alkohol og Signifor® påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Signifor® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden eller i en muskel.  

  

Cushings sygdom:  

 • Injektionsvæske, opløsning.Voksne
  Sædvanlig begyndelsesdosis er 0,6 mg 2 gange i døgnet. Lægen vurderer normalt behandlingen efter 2 måneder. Herefter kan dosis eventuelt øges til 0,9 mg 2 gange i døgnet.
 • Bemærk: Du tager selv dine indsprøjtninger.
 • Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension. Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis 10 mg hver 4. uge. Dosis kan eventuelt øges hver 2.-4. måned til højst 40 mg hver 4. uge.

  

Akromegali  

 • Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension. Voksne
  Sædvanlig begyndelsesdosis 40 mg hver 4. uge.
  Lægen vurderer normalt behandlingen efter 3 måneder. Dosis kan eventuelt øges til 60 mg hver 4. uge.

  

Bemærk:  

 • Manglende erfaring vedr. børn og unge under 18 år.
 • Behandling af Cushings syndrom, herunder Cushings sygdom er en specialistopgave.

Sådan virker Signifor®

 • Cushings sygdom kan skyldes en godartet svulst i hjernen, der producerer hormonet ACTH. Signifor® virker ved at hæmme svulstens produktion af ACTH.
 • Akromegali (perifer kæmpevækst) skyldes overproduktion af væksthormon fra en godartet svulst i hjernens hypofyse. Signifor® virker på samme måde som det naturligt forekommende hormon somatostatin, der hæmmer frigørelsen af væksthormon fra hypofysen.
 • Halveringstiden I blodet () er ca. 12 timer.

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 0,6 mg 60 stk. 31.661,90
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg 1 stk. 29.633,80
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 20 mg 1 stk. (2care4) 18.196,60
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg 1 stk. 29.633,80
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 40 mg 1 stk. (2care4) Udgået 20-03-2023
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg 1 stk. (2care4) 17.765,15
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, susp. 60 mg 1 stk. 29.633,80
 
Signifor® markedsføres af: Recordati
 
 
 

Revisionsdato

17.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...