Sativex bruges til behandling af

Multipel sklerose

Dispenseringsformer

mundhulespray

Sativex

N02BG10
 

Sativex er et middel mod muskelstivhed. 

Anvendelse

Sativex anvendes som supplement til anden behandling til patienter med moderat til svær muskelstivhed på grund af multipel sklerose (MS).  

Doseringsforslag

Findes som mundhulespray. 

Voksne. Dosis er individuel og afhænger af muskelstivhedens sværhedsgrad. 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Svimmelhed, Træthed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Sløret syn.
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundhulegener, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Smerter i munden, Sår i munden.
Balanceforstyrrelser, Kraftesløshed, Utilpashed.
Reaktioner på påføringsstedet.
Nedsat eller øget appetit.
Hukommelsesbesvær.
Depression, Forvirring, Følelse af beruselse, Koncentrationsbesvær, Opstemthed, Personlighedsændringer, Sløvhed, Talebesvær, Søvnighed.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjertebanken, Hurtig puls.
Mavesmerter, Mundbetændelse, Misfarvning af tænder og tunge.
Hallucinationer, Psykoser, Selvmordsadfærd.
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk.

Der har været rapporteret tilfælde af angst, humørændringer og paranoide tanker hos patienter i behandling med cannabis. Symptomerne er dog generelt forbigående og milde eller moderate. 

Bør ikke anvendes

 • Sativex bør ikke anvendes ved svære personlighedsforstyrrelser eller hvis du, eller andre i din nærmeste familie, lider af psykotisk sygdom.
 • Sativex bør heller ikke anvendes, hvis du lider af andre alvorlige psykiatriske tilstande - medmindre det drejer sig om mild eller moderat depression på grund af sklerosen.

Særlige advarsler

 • Forsigtighed ved alvorlig hjerte-kar-sygdom, epilepsi eller hvis du tidligere har oplevet krampeanfald.
 • Pludseligt ophør med indtagelse af midlet kan udløse abstinenssymptomer, som dog ofte er milde.
 • Sativex kan forstærke virkningen af alkohol.
 • Alkoholindhold: Mundhulespray opløsning, hvert pust indeholder en mindre mængde alkohol (40 mg pr. pust)

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Sativex kan påvirke effekten af blodfortyndende midler (warfarin), sovemidler (benzodiazepiner), calciumantagonister (hjertemidler), proteasehæmmere (HIV-midler), statiner (midler mod forhøjet kolesterol) m.fl.
 • Sativex nedsætter muligvis effekten af p-piller, og man bør supplere med anden barrieremetode, hvis man vil undgå graviditet.
 • Sativex kan forstærke virkningen af alkohol.

Amning

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

OBS: Efter gældende lovgivning må man ikke køre bil, hvis man er i behandling med cannabis. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du kun en enkelt gang har taget en dosis, kan du tappes efter 1 døgn.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Midlet indeholder ekstrakter af blade og blomster fra cannabis-planten (Cannabis sativa L) og løsner muskelstivhed (spasticitet) ved at påvirke områder i hjernen.
 • Halveringstiden i blodet () er 24-36 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares opretstående i køleskab (2-8°C).
 • Efter åbning: Kan opbevares opretstående ved stuetemperatur (højst 25ºC) i 42 dage.

Lægemiddelformer

Mundhulespray, opløsning. 1 ml indeholder 38-44 mg og 35-42 mg af to ekstrakter (som bløde ekstrakter) fra Cannabis sativa L., folium cum flore (Cannabis-blad og -blomst) svarende til 27 mg delta-9-tetrahydrocannabinol og 25 mg cannabidiol. 

Hjælpestoffer

Smag:
Pebermynte : mundhulespray 27+25 mg/ml, mundhulespray 27+25 mg/ml  (2care4) , mundhulespray 27+25 mg/ml  (Orifarm)
Andre:
Ethanol : mundhulespray 27+25 mg/ml, mundhulespray 27+25 mg/ml  (2care4) , mundhulespray 27+25 mg/ml  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept mundhulespray 27+25 mg/ml 3 x 10 ml 2.803,55
Recept mundhulespray 27+25 mg/ml  (2care4) 3 x 10 ml Udgået 30-05-2022
Recept mundhulespray 27+25 mg/ml  (Orifarm) 3 x 10 ml 3.010,00

Foto og identifikation

Mundhulespray  27+25 mg/ml

Farve: Hvid, Brun
Mål i mm: 24 x 84
Sativex mundhulespray 27+25 mg/ml
 
 
 
 
 
Sativex mundhulespray 27+25 mg/ml
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

21.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...