Solu-Cortef®

Kan om nødvendigt anvendes.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Forbudt
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Solu-Cortef® påvirker ikke hinanden.
Forbudt
Doping: Forbudt - glukokortikoider.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Solu-Cortef® bruges mod

Solu-Cortef® er et binyrebarkhormon.  

 
 • Solu-Cortef® anvendes ved akut svigt af binyrerne (fx ved Addisons krise).
 • Anvendes desuden i særlige stress-situationer hos patienter, der i forvejen er i længerevarende behandling med binyrebarkhormon, idet binyrebarkens normale funktion undertrykkes under behandlingen. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber) med at øge produktionen af binyrebarkhormon. For disse patienter kan det derfor blive nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon.
 • Endelig anvendes midlet ved alvorlige astmatilfælde og ved overfølsomhedsreaktioner, fx efter insektstik, hvor der i sjældne tilfælde kan udløses et såkaldt anafylaktisk chok, hvor vejrtrækningen besværes, blodtrykket falder kraftigt, og man besvimer. Denne tilstand er livstruende, hvis man ikke kommer under hurtig behandling.
 
Læs mere om:

Sådan tager du Solu-Cortef®

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som pulver til injektionsvæske, der efter opløsning indgives i en blodåre eller en muskel.
Dosis er individuel og afhænger af formålet med behandlingen.

Bivirkninger

Når binyrebarkhormon anvendes som erstatning for den manglende normale produktion af binyrebarkhormon, til behandling af anafylaktisk chok eller til kortvarig behandling af alvorlige astmatilfælde, optræder bivirkninger sjældent.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diabetes, For lidt kalium i blodet
Henfald af musklerne
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forværret mavesår Fordøjelsesbesvær
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forhøjet antal hvide blodlegemer
Hjertesvigt  (hos hjertesyge), Sygdom i hjertemuskulaturen*
Nedsat funktion af kønskirtlerne, Væksthæmning
Forhøjet tryk i øjet, Grå stær, Stressøje, Udstående øjne
Betændelse i bugspytkirtlen*, Mavesår
Sårhelingsproblemer
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion), Nedsatte symptomer ved infektioner
Infektioner
Knoglebrud, Seneskader
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Dårligt fungerende binyrebark, Forværret diabetes, Nedsat følsomhed over for glukose, Unormal aflejring af fedt omkring rygmarven
Knogleskørhed, Kramper, Muskelsvaghed, Muskelsygdom, Nedbrydning af knoglevæv
Kræftsvulster
Øget tryk i hjernen**
Psykiske ændringer  (fx eufori, depression, psykoser, søvnforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser)
Småblødninger i hud og slimhinder Acne, Lyse streger i huden, Tynd hud, Uønsket hårvækst hos kvinder
Forhøjet blodtryk

* Er set ved brug af høje doser til børn.  

** Risikoen er størst ved længerevarende behandling af børn og ses ved ændringer i dosis, evt. i forbindelse med aftrapning af behandlingen.  

  

Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner.  

Det skal du vide, når du tager Solu-Cortef®

Hvornår må du ikke tage Solu-Cortef®

Hvornår må du ikke tage Solu-Cortef®

Bør ikke anvendes, hvis man har en infektion og ikke ...

Bør ikke anvendes, hvis man har en infektion og ikke samtidig anvender et middel, som dræber de virus, bakterier eller svampe, som er årsag til infektionen.   

Der er visse typer vacciner, man ikke bør få, hvis man har fået nedsat kroppens immunforsvar af behandlingen.   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen er...

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber).   

   

Immunforsvaret   

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

   

Risiko for knogleskørhed   

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

   

Særlige patientgrupper   

 • Man bør om muligt undgå behandling med binyrebarkhormoner, hvis man har kramper.
 • Blodpropper er forekommet ved behandling med binyrebarkhormon. Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man har tendens til at danne blodpropper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom).
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Binyrebarkhormoner som Solu-Cortef® kan påvirke kroppens evne til at omsætte sukker og give forhøjelse af blodsukkeret. Under behandlingen er der set udvikling af diabetes, særligt hos personer med overvægt og tilfælde af diabetes i den nærmeste familie. Har du diabetes, kan der være behov for øget behandling og ekstra kontrol af blodsukker anbefales.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Midlet må kun anvendes til børn i meget specielle tilfælde. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

   

Ophør med behandlingen   

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

   

Øvrige   

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Dosis bør evt. nedsættes.    

   

Anden medicin sammen med Solu-Cortef®

Anden medicin sammen med Solu-Cortef®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Solu-Cortef®.
  • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel), samt midler indeholdende østrogener - fx svangerskabsforebyggende midler med hormoner (bl.a. p-piller).
  • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Solu-Cortef® kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Solu-Cortef® nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Ved samtidig behandling med NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Hvis kroppens immunforsvar er nedsat af behandlingen, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.
Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes. Der er en let øget risiko ...
Kan om nødvendigt anvendes.

Der er en let øget risiko for lav fødselsvægt og for tidlig fødsel ved længere tids behandling. Kan anvendes kortvarigt i laveste mulige dosis efter aftale med lægen.    

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er beg...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Solu-Cortef®

Alkohol og Solu-Cortef® påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Forbudt

Doping

Brug af Solu-Cortef® (binyrebarkhormon) vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt.    

  

Dosering

Findes som pulver til injektionsvæske, der efter opløsning indgives i en blodåre eller en muskel.
Dosis er individuel og afhænger af formålet med behandlingen.

Sådan virker Solu-Cortef®

 • Virker på samme måde som det hormon, binyrerne normalt producerer. Virker desuden ved at hæmme de vævsreaktioner, som ses ved fx overfølsomhed.
 • Halveringstiden I blodet () er ca. 2 timer.

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 100 mg 1 to-delt htgl.+solv. u/kons. 67,10
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 100 mg 5 to-delte htgl.+solv. u/kons. 271,40
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 100 mg 5 to-delte htgl.+solv. u/kons. 268,75
Recept pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 mg 1 to-delt htgl.+solv. u/kons. 144,10
 
Solu-Cortef® markedsføres af: Pfizer
 
 
 

Revisionsdato

09.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...