Levodopa-Benserazid "Teva"

Levodopa/Benserazid "Teva"
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Levodopa-Benserazid "Teva" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Levodopa-Benserazid "Teva" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Levodopa-Benserazid "Teva", komb. bruges mod

 

Levodopa-Benserazid "Teva" er et middel, der anvendes ved Parkinsons sygdom.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Levodopa-Benserazid "Teva", komb.

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
hårde kapsler  100+25 mg, 100+25 mg, 200+50 mg, 50+12,5 mg og 50+12,5 mg.
 • Bør tages mindst 30 minutter før eller 1 time efter et måltid.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

hårde kapsler  100+25 mg, 100+25 mg, 200+50 mg, 50+12,5 mg og 50+12,5 mg.
 • Kan åbnes.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
hårde kapsler  100+25 mg, 100+25 mg, 200+50 mg, 50+12,5 mg og 50+12,5 mg.
 • Synkes hele med et glas vand.   

 • Indholdet kan opslæmmes i vand.   

 • Må ikke tygges.   

Dosering

Findes som kapsler.
Doseringen er meget individuel. Der begyndes med små doser, som langsomt øges hver 3.-6. dag.   

   

Bemærk:   

 • Synkes hele med et glas vand.
 • Bør tages mindst 30 min før eller 1 time efter et måltid.
 • Kapslen må ikke tygges.
 • Kapslen kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré*, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Feber
Luftvejsinfektion
Påvirkning af ekg
Nedsat appetit
Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser Hovedpine
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Uro og rastløshed Søvnløshed
Blodtryksfald når man rejser sig**
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Pludselig søvnanfald
Misfarvning af urinen
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Blødning i mave-tarmkanalen Misfarvning af tænder og tunge, Smagsforstyrrelser
Leverpåvirkning
Hudkræft****, Modermærkekræft****
Dopaminafhængighed*****, Spillelidenskab***, Tvangsspisning***, Øget seksualdrift***
Farveændring af urinen
Øget sexlyst***
Rødme Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage levodopa-benserazid med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat).   

  

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel).   

  

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.   

  

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes Parkinsonssygdom og ikke den medicinske behandling.   

  

***** Parkinsonmedicin kan en sjælden gang være vanedannende, dvs. der kan opstå trang til at tage mere medicin end ordineret.   

Det skal du vide, når du tager Levodopa-Benserazid "Teva", komb.

Hvornår må du ikke tage Levodopa-Benserazid "Teva", komb.

Hvornår må du ikke tage Levodopa-Benserazid "Teva", komb.

Bør ikke anvendes hvis du har nedsat hjertefunktion, lider ...
 • Bør ikke anvendes hvis du har nedsat hjertefunktion, lider af svære hjertekramper, eller hvis du har alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.
 • Ligeledes bør midlet ikke anvendes, hvis du har forhøjet tryk i øjet.
 • Levodopa-Benserazid "Teva" bør ikke anvendes, hvis du lider af psykoser, alvorlig depression eller konfusion.
 • Levodopa-Benserazid "Teva" må ikke anvendes sammen med visse MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom).
 • Levodopa-Benserazid "Teva" bør ikke anvendes, hvis du lider af alvorlige nyre- eller hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Hvis man tidligere har haft hjertesygdom (fx hjerterytmefor...
 • Hvis man tidligere har haft hjertesygdom (fx hjerterytmeforstyrrelse på grund af en blodprop i hjertet), alvorlige lungesygdomme, astma, mavesår eller kramper skal man være opmærksom, når man anvender Levodopa-Benserazid "Teva", da disse tilstande kan forværres.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis du tidligere har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen eller hjertet.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.
 • Må normalt ikke bruges til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet.

Nedsat leverfunktion   

Må ikke anvendes ved alvorligt nedsat leverfunktion.   

   

Anden medicin sammen med Levodopa-Benserazid "Teva", komb.

Anden medicin sammen med Levodopa-Benserazid "Teva", komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Hvis man i forvejen er i behandling med blodtryksnedsættende midler, kan tendensen til pludseligt blodtryksfald - især hvis man rejser sig hurtigt op - blive forstærket. Dosis af Levodopa-Benserazid "Teva" skal muligvis nedsættes.
 • Visse midler mod psykoser, benzodiazepiner (beroligende), isoniazid (tuberkulosemiddel), phenytoin (epilepsimiddel) og jernpræparater samt pyridoxin (vitamin B6) i store doser kan nedsætte effekten af Levodopa-Benserazid "Teva". Omvendt kan Levodopa-Benserazid "Teva" også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Levodopa-Benserazid "Teva" kan en sjælden gang, når det gives sammen med tricykliske antidepressiva (midler mod depression), øge blodtrykket.
 • Levodopa-Benserazid "Teva" bør ikke tages, hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Jern kan nedsætte virkningen af Levodopa-Benserazid "Teva", og derfor bør Levodopa-Benserazid "Teva" og jern indtages med mindst 4 timers interval.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Levodopa-Benserazid "Teva" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Levodopa-Benserazid "Teva", komb.

Alkohol og Levodopa-Benserazid "Teva" påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Levodopa-Benserazid "Teva", komb. ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som kapsler.
Doseringen er meget individuel. Der begyndes med små doser, som langsomt øges hver 3.-6. dag.  

  

Bemærk:  

 • Synkes hele med et glas vand.
 • Bør tages mindst 30 min før eller 1 time efter et måltid.
 • Kapslen må ikke tygges.
 • Kapslen kan åbnes og indholdet opslæmmes i vand.

Sådan virker Levodopa-Benserazid "Teva", komb.

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin. Benserazid sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen.

Levodopa-Benserazid "Teva", komb. kan erstattes med

  

hårde kapsler 100+25 mg
 
hårde kapsler 200+50 mg
 
hårde kapsler 50+12,5 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  50+12,5 mg

Præg:
BL, 62.5
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå, Grå
Mål i mm: 5,2 x 13,8
hårde kapsler 50+12,5 mg
 

Hårde kapsler  100+25 mg

Præg:
BL, 125
Kærv: Ikke relevant
Farve: Pink, Blå
Mål i mm: 6 x 17,6
hårde kapsler 100+25 mg
 

Hårde kapsler  200+50 mg

Præg:
BL, 250
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rødbrun, Blå
Mål i mm: 7,5 x 23,6
hårde kapsler 200+50 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 50+12,5 mg (kan dosisdisp.)
Levodopa/Benserazid "Teva"
100 stk. 103,60
Recept hårde kapsler 100+25 mg (kan dosisdisp.)
Levodopa/Benserazid "Teva"
100 stk. 139,65
Recept hårde kapsler 200+50 mg (kan dosisdisp.)
Levodopa/Benserazid "Teva"
100 stk. 307,85
Recept hårde kapsler 100+25 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.)
Levodopa-Benserazid "Teva"
120 stk. (2x60) 180,00
Recept hårde kapsler 50+12,5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.)
Levodopa-Benserazid "Teva"
120 stk. (2 x 60) 129,00
 
Levodopa-Benserazid "Teva", komb. markedsføres af: TEVA
 
 
 

Revisionsdato

18.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...