Levodopa/Benserazid "Teva" bruges til behandling af

Parkinsons sygdom

Dispenseringsformer

hårde kapsler

Levodopa/Benserazid "Teva"

N04BA02
 

Levodopa-Benserazid "Teva" er et middel mod Parkinsons sygdom. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Levodopa-Benserazid "Teva" anvendes ved Parkinsons sygdom

Doseringsforslag

Findes som kapsler.
Doseringen er meget individuel. Der begyndes med små doser, som langsomt øges hver 3.-6. dag. 

  

Bemærk:  

 • Det anbefales, at Levodopa/Benserazid "Teva" indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid. Hvis du får mavegener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage Levodopa/Benserazid "Teva" sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Mavegener forekommer oftest i starten af behandlingen.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Nedsat appetit.
Diarré*, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Blodtryksfald når man rejser sig**, Påvirkning af ekg.
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed, Ufrivillige rykkende bevægelser, Uro og rastløshed.
Luftvejsinfektion.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Pludselig søvnanfald.
Ikke kendt. Blødning i mave-tarmkanalen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Dopaminafhængighed*****, Spillelidenskab***, Tvangsspisning***, Øget seksualdrift***.
Hudkræft****, Modermærkekræft****, Rødme.

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage Levodopa-Benserazid "Teva" med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat). 

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel). 

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet. 

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

***** Parkinsonmedicin kan for nogle mennesker være vanedannende, og der kan opstå en stærk trang til at tage mere medicin, end man har fået ordineret af lægen - også selvom parkinson-symptomerne med tiden ikke forværres. Denne afhængighed forekommer dog relativt sjældent.  

Bør ikke anvendes

 • Bør ikke anvendes hvis du har nedsat hjertefunktion, lider af svære hjertekramper, eller hvis du har alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.
 • Ligeledes bør midlet ikke anvendes, hvis du har forhøjet tryk i øjet.
 • Levodopa-Benserazid "Teva" bør ikke anvendes, hvis du lider af psykoser, alvorlig depression eller konfusion.
 • Levodopa-Benserazid "Teva" må ikke anvendes sammen med visse MAO-hæmmere (midler mod depression eller parkinsonisme).
 • Levodopa-Benserazid "Teva" bør ikke anvendes, hvis du lider af alvorlige nyre-, lever- eller hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte)
 • Må normalt ikke bruges til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet.

Særlige advarsler

 • Hvis man tidligere har haft hjertesygdom (fx hjerterytmeforstyrrelse på grund af en blodprop i hjertet), alvorlige lungesygdomme, astma, mavesår eller kramper skal man være opmærksom, når man anvender Levodopa-Benserazid "Teva", da disse tilstande kan forværres.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis du tidligere har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen eller hjertet.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Hvis man i forvejen er i behandling med blodtryksnedsættende midler, kan tendensen til pludseligt blodtryksfald - især hvis man rejser sig hurtigt op - blive forstærket. Dosis af Levodopa-Benserazid "Teva" skal muligvis nedsættes. 
 • Visse midler mod psykoser, benzodiazepiner (beroligende), isoniazid (tuberkulosemiddel), phenytoin (epilepsimiddel) og jernpræparater samt pyridoxin (vitamin B6) i store doser kan nedsætte effekten af Levodopa-Benserazid "Teva". Omvendt kan Levodopa-Benserazid "Teva" også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Levodopa-Benserazid "Teva" øger hjertebivirkningerne af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Levodopa-Benserazid "Teva" bør ikke tages, hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Jern kan nedsætte virkningen af Levodopa-Benserazid "Teva", og derfor bør Levodopa-Benserazid "Teva" og jern indtages med mindst 4 timers interval.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin. Benserazid sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen.

Lægemiddelformer

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 12,5 mg benserazid (som hydrochlorid) og 50 mg levodopa, 25 mg benserazid (som hydrochlorid) og 100 mg levodopa eller 50 mg benserazid (som hydrochlorid) og 200 mg levodopa.  

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : hårde kapsler 50+12,5 mg, hårde kapsler 100+25 mg, hårde kapsler 200+50 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 50+12,5 mg, hårde kapsler 100+25 mg, hårde kapsler 200+50 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 50+12,5 mg, hårde kapsler 100+25 mg, hårde kapsler 200+50 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 50+12,5 mg, hårde kapsler 100+25 mg, hårde kapsler 200+50 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 50+12,5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 106,10
Recept hårde kapsler 100+25 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 143,95
Recept hårde kapsler 200+50 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 341,45

Substitution

hårde kapsler 100+25 mg
Madopar "125" Roche, Benserazid, Levodopa, tabletter 100+25 mg
 
hårde kapsler 50+12,5 mg
Madopar "62,5" Roche, Benserazid, Levodopa, hårde kapsler 50 mg + 12,5 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  50+12,5 mg

Præg:
BL, 62.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå, Grå
Mål i mm: 5,2 x 13,8
hårde kapsler 50+12,5 mg
 

Hårde kapsler  100+25 mg

Præg:
BL, 125
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink, Blå
Mål i mm: 6 x 17,6
hårde kapsler 100+25 mg
 

Hårde kapsler  200+50 mg

Præg:
BL, 250
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun, Blå
Mål i mm: 7,5 x 23,6
hårde kapsler 200+50 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-09-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...