Imipramin "DAK"

Udgået: 28.11.2022
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Imipramin "DAK".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Imipramin "DAK" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Imipramin "DAK".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Imipramin "DAK" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Imipramin "DAK" bruges mod

Imipramin "DAK" er et middel mod depression. Tricyklisk antidepressivt middel.  

 

Imipramin "DAK" anvendes til behandling af depression.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Imipramin "DAK"

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  10 mg og 25 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

filmovertrukne tabletter  10 mg og 25 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  10 mg og 25 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Voksne   

 • Begyndelsesdosis. 25-50 mg fordelt på 1-2 doser i døgnet, stigende op til 200 mg i døgnet.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 100-150 mg i døgnet.

   

Bemærk:   

 • Til ældre anvendes normalt halv dosis.

Bivirkninger

Mange af bivirkningerne optræder sædvanligvis kun i begyndelsen af behandlingen.   

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Uskarpt syn
Forstoppelse, Mundtørhed
Muskelkramper, Svimmelhed
Forvirring
Impotens, Manglende orgasme Nedsat sexlyst
Lavt blodtryk
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Nældefeber
Vægtøgning
Bivirkninger fra bevægeapparatet
Manglende vandladning
Hududslæt
Karbetændelse
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Rysten, Ændring i hudens følesans
Angst, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse Mareridt, Søvnløshed
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem
Forhøjet tryk i øjet**
Tarmslyng
Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*)
Kramper
Aggressivitet, Forværrede psykotiske symptomer, Manier
Overfølsomhed over for sollys
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Speciel nyresygdom - Schwartz-Bartters syndrom
Ødelæggelse af levercellerne
Selvmordsadfærd

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.  

** Lægemidlet kan i ganske sjældne tilfælde og hos særligt sårbare (ved høj langsynethed, ved fremskreden grå stær og hos asiatere) medføre akut grøn stær.  

  

 • Visse bivirkninger, fx sløvhed, kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depressionen.
 • De fleste bivirkninger ses oftere hos ældre. - Forvirring ses hos mere end 35 % over 40 år.
 • Visse typer forstyrrelse af hjerterytmen (forlænget PR-interval) og hurtig puls er set som meget almindelige bivirkninger hos børn.
 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved langvarig behandling med tricykliske antidepressive midler. Øget risiko for afkalkning af knoglerne ses dog også ved ubehandlet depression.

Det skal du vide, når du tager Imipramin "DAK"

Hvornår må du ikke tage Imipramin "DAK"

Hvornår må du ikke tage Imipramin "DAK"

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd...
 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Skal anvendes med forsigtighed ved ubehandlet skizofreni, da symptomerne kan forværres, samt ved sygdom i skoldbruskkirtlen.
 • Ved epilepsi kan anfaldene forøges.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved forhøjet tryk i øjet, grøn stær, manglende vandladning, sygdomme i skjoldbruskkirtlen samt hvis man tidligere har lidt af mani/hypomani.
 • Hvis man lider af diabetes, kan det være nødvendigt at justere behandlingen for diabetes.
 • På grund af øget risiko for huller i tænderne anbefales regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Forsigtighed ved behandling af ældre, bl.a. pga. øget risiko for pludseligt blodtryksfald, når man rejser sig op.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, influenzalignende symptomer og mavesmerter.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Imipramin "DAK"

Anden medicin sammen med Imipramin "DAK"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Midler mod psykoser, visse SSRI-midler mod depression, terbinafin (svampemiddel) samt antihistaminer kan øge virkningen af Imipramin "DAK".
 • Visse epilepsimidler kan nedsætte virkningen af Imipramin "DAK".
 • Imipramin "DAK" kan forstærke virkningen af sovemidler.
 • Der er set påvirkning af hjertet og stigning i blodtrykket ved samtidig behandling med levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).
 • Imipramin "DAK" må ikke tages ved samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer).
 • Samtidig brug af andre midler mod depression (fx SSRI-midler, SNRI-midler og lithium) giver risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Det kan være nødvendigt at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Imipramin "DAK".Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?En almindelig bivirkning ved Imipramin "DAK" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.

Alkohol og Imipramin "DAK"

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Imipramin "DAK".   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

En almindelig bivirkning ved Imipramin "DAK" er at du kan blive søvnig, og det bliver forstærket af alkohol.    

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Imipramin "DAK" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Voksne  

 • Begyndelsesdosis. 25-50 mg fordelt på 1-2 doser i døgnet, stigende op til 200 mg i døgnet.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 100-150 mg i døgnet.

  

Bemærk:  

 • Til ældre anvendes normalt halv dosis.

Sådan virker Imipramin "DAK"

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet noradrenalin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 • Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling.
 • Halveringstiden i blodet () er 6-18 timer.

Hvad indeholder Imipramin "DAK"?

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. Udgået 28-11-2022
Recept filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. Udgået 28-11-2022
 
Imipramin "DAK" markedsføres af: Orifarm Healthcare
 
 
 

Revisionsdato

22.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...