Gliclazid "Krka"

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Gliclazid "Krka". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Dit blodsukker kan stige eller falde, og dit behov for Gliclazid "Krka" kan ændres. Du skal derfor kontrollere dit blodsukker oftere.
Særlige hensyn
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Gliclazid "Krka". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Dit blodsukker kan stige eller falde, og dit behov for Gliclazid "Krka" kan ændres. Du skal derfor kontrollere dit blodsukker oftere.
Alkohol: Vær forsigtig.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 3 døgns karantæne efter endt behandling.Ing...
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Gliclazid "Krka" bruges mod

 

Gliclazid "Krka" er et middel mod diabetes 2.  

  

Gliclazid "Krka" anvendes til behandling af:   

  

Denne form for behandling finder sædvanligvis kun sted hos personer med normalvægt eller let overvægt, som er over 40 år.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Gliclazid "Krka"

Mad og drikke

Mad og drikke

tabletter med modificeret udløsning  30 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages til et måltid.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

tabletter med modificeret udløsning  30 mg.
 • Må ikke knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
tabletter med modificeret udløsning  30 mg.
 • Synkes hele.   

Dosering

Findes som tabletter med modificeret udløsning.
Dosis fastsættes individuelt af lægen.   


Voksne   

 • Sædvanligvis 30 mg 1 gang i døgnet i forbindelse med morgenmåltidet.
 • Dosis kan øges til højst 120 mg 1 gang i døgnet.

   

Bemærk:   

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke knuses.
 • Tabletterne tages i forbindelse med et måltid.

   

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min)   

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Lavt blodsukker
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Alvorlig hudreaktion Nældefeber
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer Hudkløe, Hududslæt
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Synsforstyrrelser
Leverbetændelse
Leverpåvirkning
 • Ved fx overdosering eller manglende fødeindtagelse er set nedsat sukkerniveau i blodet.
 • Hypoglykæmisk koma (koma pga. meget lavt sukkerniveau i blodet) med dødelig udgang er forekommet.
 • I tilfælde af gulsot skal behandlingen afbrydes.

Det skal du vide, når du tager Gliclazid "Krka"

Hvornår må du ikke tage Gliclazid "Krka"

Hvornår må du ikke tage Gliclazid "Krka"

Gliclazid "Krka" bør ikke anvendes ved:   Insulink...

Gliclazid "Krka" bør ikke anvendes ved:   

 • Insulinkrævende diabetes
 • Diabetes med syreophobning i blodet
 • Infektionssygdomme, ulykkestilfælde og større operationer. I disse tilfælde kan midlertidig omstilling til insulin være nødvendig.
 • Overfølsomhed for andre sulfonylurinstoffer som glibenclamid, glipizid og glimepirid pga. risiko for krydsallergi.

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Gliclazid "Krka" skal anvendes med forsigtighed:   ...

Gliclazid "Krka" skal anvendes med forsigtighed:   

 • Efter længere tids faste, især hvis man samtidig behandles med en beta-blokker (middel mod forhøjet blodtryk), da symptomerne for lavt blodsukker ved denne kombinationsbehandling kan være ukarakteristiske.
 • Hvis du tidligere har oplevet alvorlig overfølsomhed for visse sulfonamider, som sulfamethizol (middel mod blærebetændelse), sulfamethoxazol og sulfasalazin.
 • Hos patienter med den sjældne arvelige sygdom porfyri er der er set tilfælde af akut porfyri ved behandling med andre insulinfrigørende midler. Gliclazid "Krka" er et insulinfrigørende middel.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel
Typiske fejl:   

 • Dosis bør justeres ved nedsat nyrefunktion.

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Gliclazid "Krka"

Anden medicin sammen med Gliclazid "Krka"

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Virkningen af Gliclazid "Krka" kan forøges af en række lægemidler, fx:
  • visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere og ACE-hæmmere)
  • blodfortyndende midler (phenprocoumon og warfarin)
  • fenylbutazon (middel mod urinsyregigt)
  • sulfamethoxazol/trimethoprim (antibiotikum)
  • fluconazol (svampemiddel).
 • Virkningen af Gliclazid "Krka" kan nedsættes af en række lægemidler, fx:
  • visse vanddrivende midler (slyngediuretika og thiaziddiuretika)
  • phenobarbital (epilepsimiddel)
  • glukokortikoider (binyrebarkhormon)
  • naturlægemidler med perikon
  • rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Ved samtidig behandling med fluorquinoloner kan der opstå for lavt eller for højt blodsukker. Derfor skal blodsukkerret kontrolleres omhyggeligt.
 • Gliclazid "Krka"s blodsukkersænkende virkning kan øges ved alkoholindtagelse.
 • Samtidig behandling med visse svampemidler, fx fluconazol.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol: Vær forsigtig.Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Gliclazid "Krka". Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Dit blodsukker kan stige eller falde, og dit behov for Gliclazid "Krka" kan ændres. Du skal derfor kontrollere dit blodsukker oftere.

Alkohol og Gliclazid "Krka"

Alkohol: Vær forsigtig.   Du bør være forsig...

Alkohol: Vær forsigtig.   

Du bør være forsigtig med at drikke alkohol, når du tager Gliclazid "Krka".    

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Dit blodsukker kan stige eller falde, og dit behov for Gliclazid "Krka" kan ændres. Du skal derfor kontrollere dit blodsukker oftere.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 døgns karantæne efter endt behandling.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Gliclazid "Krka" ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter med modificeret udløsning.
Dosis fastsættes individuelt af lægen.  


Voksne  

 • Sædvanligvis 30 mg 1 gang i døgnet i forbindelse med morgenmåltidet.
 • Dosis kan øges til højst 120 mg 1 gang i døgnet.

  

Bemærk:  

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke knuses.
 • Tabletterne tages i forbindelse med et måltid.

  

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 30-60 ml/min)  

Sådan virker Gliclazid "Krka"

 • Virker ved at frigøre insulin fra bugspytkirtlen og øge cellernes følsomhed for insulin. Hermed forbedres stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen, så sukkerindholdet i blodet sænkes.
 • Virkningen varer ca. 24 timer.
 • Halveringstid i blodet () er 12-20 timer.

Hvad indeholder Gliclazid "Krka"?

Gliclazid "Krka" kan erstattes med

  

tabletter med modificeret udløsning 30 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter med modificeret udløsning  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 10,6
tabletter med modificeret udløsning 30 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter med modificeret udløsning 30 mg (kan dosisdisp.)
Gliclazid "Krka"
30 stk. (blister) 103,45
Recept tabletter med modificeret udløsning 30 mg (kan dosisdisp.)
Gliclazid "Krka"
60 stk. (blister) 141,00
Recept tabletter med modificeret udløsning 30 mg (kan dosisdisp.)
Gliclazid "Krka"
90 stk. (blister) 62,10
Recept tabletter med modificeret udløsning 30 mg (kan dosisdisp.)
Gliclazid "Krka"
180 stk. (blister) 143,65
 
Gliclazid "Krka" markedsføres af: KRKA
 
 
 

Revisionsdato

21.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...