Prezista

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må ikke anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må ikke anvendes.
Amning: Må ikke anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Prezista påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Prezista bruges mod

 

Prezista er et middel, der anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af HIV-infektion. Proteasehæmmer.  


Må kun udleveres fra sygehus.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Prezista

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  600 mg og 800 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages til et måltid.   

 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  600 mg og 800 mg.
 • Kan knuses.   

 • Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  600 mg og 800 mg.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter og oral suspension (væske til at drikke).   

   

Voksne og børn over 3 år. Individuel dosering.   

Dosis afhænger bl.a. af:   

 • Alder
 • Legemsvægt
 • Tidligere behandling
 • Andre HIV-midler, der behandles med, specielt om Prezista tages sammen med ritonavir eller cobicistat.

Yderligere information om dosering kan ses på pro.medicin.dk.   

   

Bemærk:   

 • Bør indtages sammen med HIV-midlet ritonavir eller cobicistat sammen med et måltid eller senest 30 minutter efter et måltid.
 • Ved opkastning senest 4 timer efter indtagelse af en dosis skal tages en ny dosis.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er gået højst 6 timer siden sidste dosis.
  • Hvis der er gået mere end 6 timer efter sidste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Forstoppelse, Kvalme, Luft fra tarmen, Opkastning, Oppustethed
Kraftesløshed, Træthed
Påvirkning af bugspytkirtlen
Diabetes, For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet
Nervebetændelse fx på arme og ben, Svimmelhed Hovedpine
Søvnløshed
Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Blodprop i hjertet, Hjertekrampe Hurtig puls
Nedsat stofskifte
Rødmen af øjet, Tørre øjne
Betændelse i bugspytkirtlen, Mundbetændelse Betændelse i mavens slimhinde, Smagsforstyrrelser, Sure opstød
Smerter, Søvnlignende sløvhedstilstand Feber, Utilpashed
Forstørret lever, Leverbetændelse
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Overfølsomhedsreaktioner, Reaktioner fra immunforsvaret Nældefeber
Forkølelsessår
Påvirkning af ekg Forhøjet galdefarvestof, Leverpåvirkning, Vægtændring
Forhøjet blodsukker, Nedsat følsomhed over for insulin Øget appetit
Knogleskørhed, Ledbetændelse, Ledsmerter, Muskelkramper, Nedbrydning af knoglevæv Muskelsmerter
Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær, Nedsat følesans, Ændring i hudens følesans
Angst, Depression, Forvirring, Koncentrationsbesvær, Spisevægring, Søvnighed Irritabilitet, Mareridt, Søvnforstyrrelser, Unormale drømme
Akut nyresvigt, Nyresten, Påvirkning af nyrerne Skum i urinen, Smertefuld vandladning, Øget urinmængde
Rejsningsproblemer, Udvikling af bryster hos mænd Brystsmerter, Nedsat sexlyst
Åndenød Hoste, Irritation i halsen, Næseblod
Betændelse i huden, Hårtab Acne, Tør hud, Ændret farve i hud og negle, Øget svedtendens
Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben Rødme og varmefølelse
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls
Synsforstyrrelser
Opkastning af blod Belægninger på tungen, Tørre læber
Kulderystelser
Allergiske reaktioner, Alvorlig hudreaktion
Kramper, Ledstivhed
Humørsvingninger Rastløshed
Irritation i næsen
Besvimelsesanfald
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde

Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.   

Det skal du vide, når du tager Prezista

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Prezista skal anvendes med forsigtighed ved: Overfølsomhed ...
 • Prezista skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Overfølsomhed over for sulfonamider (antibiotika)
  • Øget tendens til blødning hos patienter med blødersygdom (hæmofili)
  • Ældre.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

 • Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Må ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.
   

Anden medicin sammen med Prezista

Anden medicin sammen med Prezista

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

Brug af anden medicin sammen med Prezista kan være afhængig af, om Prezista anvendes sammen med ritonavir eller cobicistat.   

   

Generelt:   

 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) og naturlægemidler med perikon må ikke anvendes sammen med Prezista, da de kan nedsætte virkningen af Prezista.
 • Samtidig behandling med en lang række lægemidler kan ændre virkningen af såvel Prezista som af de andre lægemidler. Derfor er der en lang række lægemidler, som Prezista ikke må anvendes sammen med, fx visse antidepressiva.
 • Prezista må ikke anvendes samtidig med visse midler mod psykoser (pimozid, quetiapin, sertindol) eller dabigatran (blodfortyndende middel), da Prezista øger virkningen af disse.
 • Prezista må ikke tages samtidig med avanafil (middel mod impotens), sildenafil (mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar) og visse kolesterolsænkende midler (simvastatin). Prezista øger virkningen af de kolesterolsænkende midler (atorvastatin, pravastatin og rosuvastatin) og midler mod impotens (sildenafil, tadalafil, vardenafil).
 • Prezista øger virkningen af rifabutin (tuberkulosemiddel).
 • Prezista bør ikke anvendes sammen med everolimus (celledræbende middel, blodfortyndende midler (apixaban, dabigatran, rivaroxaban) eller clopidogrel ((blodpladehæmmende middel).

   

Sammen med ritonavir, desuden:   

 • Prezista sammen med ritonavir nedsætter virkningen af fx metadon (stærkt smertestillende middel) og svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller. Prezista bør derfor ikke anvendes sammen med disse midler.
 • Prezista sammen med ritonavir øger virkningen af digoxin (hjertemiddel).

   

Sammen med cobicistat, desuden:   

 • Prezista sammen med cobicistat må ikke tages sammen med en række andre HIV-midler.
 • Ved samtidig brug af en række HIV-midler og Prezista sammen med cobicistat nedsættes nyrernes funktion.
 • Prezista sammen med cobicistat kan forøge virkningen af metadon (stærkt smertestillende middel).
 • Prezista sammen med cobicistat kan øge plasmakoncentrationen af visse antidepressiva (amitriptylin, imipramin og nortriptylin).
 • Ved samtidig brug af Prezista og metformin (middel mod diabetes 2) kan det være nødvendigt at ændre dosis af metformin.
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering    

Oral suspension   

 • Rystes kraftigt før brug.

    

Holdbarhed   

Oral suspension   

 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er beg...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må ikke anvendes.

Amning

Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendt...
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Prezista

Alkohol og Prezista påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Prezista ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter og oral suspension (væske til at drikke).  

  

Voksne og børn over 3 år. Individuel dosering.  

Dosis afhænger bl.a. af:  

 • Alder
 • Legemsvægt
 • Tidligere behandling
 • Andre HIV-midler, der behandles med, specielt om Prezista tages sammen med ritonavir eller cobicistat.

Yderligere information om dosering kan ses på pro.medicin.dk.  

  

Bemærk:  

 • Bør indtages sammen med HIV-midlet ritonavir eller cobicistat sammen med et måltid eller senest 30 minutter efter et måltid.
 • Ved opkastning senest 4 timer efter indtagelse af en dosis skal tages en ny dosis.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er gået højst 6 timer siden sidste dosis.
  • Hvis der er gået mere end 6 timer efter sidste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.

Sådan virker Prezista

 • Virker ved at hæmme enzymet protease, der er nødvendigt, for at virus kan formere sig i HIV-smittede celler.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 15 timer.

Prezista kan erstattes med

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
TMC, 600MG
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 10,5 x 21,1
filmovertrukne tabletter 600 mg
 

Filmovertrukne tabletter  800 mg

Præg:
T, 800
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkerød
Mål i mm: 10,2 x 20,1
filmovertrukne tabletter 800 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 60 stk. 4.905,20
Recept filmovertrukne tabletter 800 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. 3.275,75
Recept oral suspension 100 mg/ml 200 ml 2.932,30
 
Prezista markedsføres af: Janssen
 
 
 

Revisionsdato

09.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...