Insulatard®

Insulatard FlexPen, Insulatard InnoLet, Insulatard Penfill
A10AC01
 

Insulatard® er et middel mod diabetes. Middelhurtigt indsættende og middellangt virkende insulin

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Hold øje med blodsukkeret - og reagér, når det er for højt eller for lavt. Vær opmærksom på at tage den rigtige insulinpen. Læs mere.  

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Insulatard® anvendes til behandling af: 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden. 

 • Dosis fastsættes individuelt af lægen.
 • Du tager selv dine indsprøjtninger.
 • Ved hver indsprøjtning skal du skifte til et nyt sted inden for det samme hudområde for at nedsætte risiko for at få ændringer i fedtvævet og fordybninger i huden.
 • Cylinderampullen er beregnet til anvendelse i særlig insulinpen.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Lavt blodsukker.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nethindeforandringer, Uskarpt syn.
Nældefeber.
Reaktioner på indstiksstedet.
Ændring i fedtvævet.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Synsforstyrrelser.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Nervebetændelse fx på arme og ben.
Ikke kendt. Fordybninger i huden.

Ved for stor dosis i forhold til behovet falder blodsukkeret for meget, hvilket kan give symptomer som fx svimmelhed, koldsved, varmefornemmelse, hovedpine, hjertebanken og evt. hjertekrampe.
Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da symptomerne på dette tidspunkt kan fjernes ved at spise sukker. En videreudvikling af for stor dosis kan medføre kramper og bevidstløshed (insulinchok), som kan behandles med glucagon. Symptomerne optræder især, hvis måltidet udskydes eller i forbindelse med hårdt fysisk arbejde. I sidstnævnte tilfælde kan symptomerne optræde flere timer efter arbejdet. 

Særlige advarsler

Insulatard® skal anvendes med forsigtighed: 

 • Alkohol kan øge virkningen af insulin.
 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, forøger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel, nyrer eller lever, eller er ældre kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Hvis du skifter til en anden type insulin, kan det medføre, at de sædvanlige tidlige advarselssymptomer på nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan ændres eller blive mindre udtalte end de med den tidligere insulin.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.
Typiske fejl:  

 • Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Medfører alvorligt for lavt blodsukker og der er set tilfælde af insulinshock
 • Forveksling af morgen- og aftendosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker
 • Der gives dobbelt dosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker.

 

 

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.  

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan øge virkningen af Insulatard®.  
 • Store doser binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af Insulatard®.
 • Ved samtidig brug af visse midler mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere) kan der opstå for lavt blodsukker.
 • Pioglitazon (middel mod diabetes 2) kan sammen med insulin øge risikoen for hjertesvigt. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Da insulinbehovet ofte ændres under graviditeten, er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos lægen

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Virkning

 • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen.
 • Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
 • Virkningen indtræder ca. 1½ time efter indsprøjtning under huden.
 • Virkningen er kraftigst efter ca. 24 timer, afhængig af dosis.

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 7,3. 


Håndtering 

 • Må ikke benyttes i insulinpumper.
 • Penfill® cylinderampuller er beregnet til anvendelse sammen med NovoNordisk insulindispenseringssystemer og NovoFine® nåle.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Obevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Insulin, som er i brug:
  • Må ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares højst 6 uger ved stuetemperatur (under 25°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, suspension i hætteglas. 1 ml indeholder 100 IE humant isophaninsulin (humant protamininsulin),
Insulatard® FlexPen®, injektionsvæske, suspension i fyldt pen. 1 ml indeholder 100 IE humant isophaninsulin (humant protamininsulin), 
Insulatard® InnoLet®, injektionsvæske, suspension i fyldt pen. 1 ml indeholder 100 IE humant isophaninsulin (humant protamininsulin),
Insulatard® Penfill®, injektionsvæske, suspension i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 IE humant isophaninsulin (humant protamininsulin). 

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (InnoLet®) , injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (FlexPen®) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml (Penfill®) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml
Phenol : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (InnoLet®) , injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (FlexPen®) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml (Penfill®) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml
Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (InnoLet®) , injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (FlexPen®) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml (Penfill®) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml
Glycerol : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (FlexPen®) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml (Penfill®) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml
Glycerolformal : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (InnoLet®)
Sterilt vand : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (InnoLet®) , injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (FlexPen®) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml (Penfill®) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml
Zinkchlorid : injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (InnoLet®) , injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml (FlexPen®) , injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml (Penfill®) , injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml  (InnoLet®)  5 x 3 ml 417,05
Recept injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml  (FlexPen®)  5 x 3 ml 388,40
Recept injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml  (FlexPen®)  5 x 3 ml (Orifarm) 388,40
Recept injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 5 x 3 ml (2care4) Udgået 22-08-2022
Recept injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 5 x 3 ml (Abacus) Udgået 19-09-2022
Recept injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml  (Penfill®)  5 x 3 ml 337,35
Recept injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml 1 x 10 ml 169,70

Foto og identifikation

Injektionsvæske, susp. i pen  100 IE/ml

Farve: Grøn
Mål i mm: 55 x 115
Forfra med beskyttelseshætte
Insulatard® InnoLet®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Insulatard® InnoLet®
 
 
 
 
Bagsiden uden beskyttelseshætte
 
Insulatard® InnoLet®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, susp. i pen  100 IE/ml

Farve: Grøn
Mål i mm: 158 x 18
Insulatard® FlexPen®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Insulatard® FlexPen®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, susp. i cylinderamp.  100 IE/ml

Farve: Grøn
Mål i mm: 11 x 67
Insulatard® Penfill®
 
 
 
 
Injektionspen til dosering af 1 - 60 enheder
 
NovoPen® 6, Injektionspen til insulin ampuller
 
 
 
 
Injektionspen til dosering af ½ - 30 enheder
 
NovoPen Echo® Plus, Injektionspen til insulin ampuller
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.09.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...