Rebif® bruges til behandling af

Multipel sklerose

Dispenseringsformer

injektionsvæske, opl.

Rebif®

L03AB07
 

Rebif® er et middel mod multipel sklerose. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Rebif® anvendes ved visse stadier af multipel sklerose, idet det ikke er klarlagt, om midlet har en gunstig virkning på alle stadier. Rebif® kan også anvendes ved begrundet mistanke om, at patienten er ved at udvikle multipel sklerose.
 • Behandlingen er ikke helbredende, men kan reducere antallet og sværhedsgraden af anfald samt forsinke sygdomsudviklingen.
 • Må kun udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indgives under huden. 

 

Voksne 

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 8,8 mikrogram 3 gange ugentligt i 2 uger, derefter 22 mikrogram 3 gange ugentligt i 2 uger.
 • Vedligeholdelsesdosis. 22 eller 44 mikrogram 3 gange ugentligt.

 

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 2 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader*.
Leverpåvirkning.
Hovedpine.
Influenzalignende symptomer  (inkl. feber, led- og muskelsmerter).
Reaktioner på indstiksstedet.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hududslæt, Hårtab, Plettet udslæt med fortykkelse af huden.
Depression, Søvnløshed.
Ledstivhed.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Træthed.
Ubehag ved indstiksstedet.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Åndenød.
Leverbetændelse.
Kramper.
Forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion.
Blodpropper.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Allergiske reaktioner, Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Angst, Forvirring, Selvmordsadfærd.
For meget fedt i blodet.
Forhøjet stofskifte, Nedsat stofstifte.
Sygdom i hjertemuskulaturen.
Dårligt fungerende lever.
Betændelse i lymfekirtler.
Muskelkramper.
Påvirkning af nyrerne.
Ikke kendt. Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Ændring i hudens følesans.
Forhøjet tryk i lungekredsløbet***.
Nethindeforandringer.
Alvorlig bindevævssygdom**.

* Der er set tilfælde af blodpropper og blødning i de små kar og slimhinder, herunder dødelige tilfælde, i forbindelse med interferon-beta-præparater. 

**Lægemiddelprovokeret. 

***Denne bivirkning ses ved alle interferon-præparater. 

Bør ikke anvendes

 • Ved overfølsomhed over for interferoner eller hvis man tidligere har haft en alvorlig depression bør midlet ikke anvendes.
 • Bør indtil videre ikke anvendes til børn, da erfaring savnes.

Særlige advarsler

 • Da erfaringerne med præparatet endnu er sparsomme, bør man regelmæssigt gå til kontrol under behandlingen.
 • Rebif® skal anvendes med forsigtighed ved krampeanfald, ved dårligt kontrolleret epilepsi, depressive symptomer, stofskifteforstyrrelser pga. sygdomme i skjoldbruskkirtlen, hjertesygdomme.
 • Rebif® kan virke lokalirriterende, og det er derfor vigtigt at anvende skiftende indsprøjtningssteder.

 

Indhold af benzylalkohol 

 • Rebif® indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer eller lever, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.
 • Der er set dødelige bivirkninger hos nyfødte og alvorlige bivirkninger hos børn under 3 år ved brug af midler, der indeholder benzylalkohol. Midler med benzylalkohol må derfor ikke anvendes til nyfødte (under 4 uger gamle) eller i mere end 1 uge til børn under 3 år, med mindre det er godkendt af en læge.

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

Forsigtighed ved samtidig anvendelse af midler mod epilepsi og visse midler mod depression. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

Virker ved at påvirke immunsystemet, men virkemåden er ikke klarlagt. 

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Injektionsvæske i fyldt injektionssprøjte og pen 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Tåler opbevaring ved stuetemperatur (højst 25ºC) i en enkelt periode på 14 dage, hvorefter det kan returneres til køleskab.

 

Injektionsvæske i flerdosisbeholder (cylinderampul) 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Tåler opbevaring ved stuetemperatur (højst 25ºC) i en enkelt periode på 14 dage, hvorefter det kan returneres til køleskab.
 • Efter åbning: Holdbar i 28 dage.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 fyldt injektionssprøjte indeholder 22 mikrogram (6 mill. IE) eller 44 mikrogram (12 mill. IE) interferon-beta-1a. 

Injektionsvæske, opløsning. 1 pen RebiDose indeholder 22 mikrogram (6 mill. IE) eller 44 mikrogram (12 mill. IE) interferon-beta-1a. 

Injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 0,5 ml indeholder 22 mikrogram (6 MIE) eller 44 mikrogram (12 MIE) interferon-beta-1a. 

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml, injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml
Andre:
L-Methionin : injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml, injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml
Mannitol : injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml, injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml
Natriumacetat : injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml, injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml
Poloxamer 188 : injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml, injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml, injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml 4 x 1,5 ml 9.536,60
Recept injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml 12 x 0,5ml fyldt pen, RebiDose 9.083,25
Recept injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml 12 x 0,5 ml fyldt inj.spr. 9.083,25
Recept injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 4 x 1,5 ml 12.392,50
Recept injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 12x0,5ml fyldt inj.spr. 11.803,20
Recept injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 12x0,5 ml fyldt inj.spr. (Para 12.132,65
Recept injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 12x0,5ml i fyldt pen RebiDose 11.803,10
 
 
 

Revisionsdato

27.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...