Rebif® bruges til behandling af

Multipel sklerose

Dispenseringsformer

injektionsvæske, opl.

Rebif®

L03AB07
 

Rebif® er et middel mod multipel sklerose. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Rebif® anvendes ved visse stadier af multipel sklerose, idet det ikke er klarlagt, om midlet har en gunstig virkning på alle stadier. Rebif® kan også anvendes ved begrundet mistanke om, at patienten er ved at udvikle multipel sklerose.
 • Behandlingen er ikke helbredende, men kan reducere antallet og sværhedsgraden af anfald samt forsinke sygdomsudviklingen.
 • Må kun udleveres fra sygehus.

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indgives under huden. 

 

Voksne 

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 8,8 mikrogram 3 gange ugentligt i 2 uger, derefter 22 mikrogram 3 gange ugentligt i 2 uger.
 • Vedligeholdelsesdosis. 22 eller 44 mikrogram 3 gange ugentligt.

 

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn under 2 år.

Bivirkninger

Bivirkninger og bivirkningshyppigheden kan variere afhængigt af præparat.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader*.
Influenzalignende symptomer  (inkl. feber, led- og muskelsmerter).
Reaktioner på indstiksstedet.
Leverpåvirkning.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Kraftesløshed.
Nedsat mængde røde blodlegemer.
For meget kalium i blodet, Nedsat appetit.
Muskelstivhed, Nakkesmerter.
Nedsat følesans.
Depression, Søvnløshed.
Forhøjet nitrogenforbindelser i blodet.
Snue.
Hududslæt, Øget svedtendens.
Hedeture.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nethindeforandringer.
Leverbetændelse.
Nældefeber.
Blødning fra livmoderen, Kraftig menstruation.
Hårtab.
Blodpropper, Forhøjet blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Betændelse i lymfekirtler.
Sygdom i hjertemuskulaturen, Hurtig puls.
Forhøjet stofskifte, Forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion.
Allergiske reaktioner, Alvorlig hudreaktion.
For meget fedt i blodet.
Muskelkramper.
Ødelæggelse af hinde omkring nervetråde.
Angst, Forvirring, Selvmordsadfærd.
Påvirkning af nyrerne.
Brystsmerter, Menstruationsforstyrrelser.
Åndenød.
Ikke kendt. Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertesvigt, Hjertebanken.
Nedsat stofskifte.
Svimmelhed.
Dårligt fungerende lever.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Betændelse i underhudens fedtlag.
Alvorlig bindevævssygdom, Muskelsvaghed, Øget muskelspænding.
Migræne, Ændring i hudens følesans.
Følelsesmæssig ustabilitet, Psykoser, Ængstelse.
Psoriasis, Hudkløe.
Besvimelsesanfald, Forhøjet tryk i lungekredsløbet**, Afslapning af karrenes muskler.

* Der er set tilfælde af blodpropper og blødning i de små kar og slimhinder, herunder dødelige tilfælde, i forbindelse med interferon-beta-præparater.  

**Denne bivirkning ses ved alle interferon-præparater.  

 

Bør ikke anvendes

 • Ved overfølsomhed over for interferoner eller hvis man tidligere har haft en alvorlig depression bør midlet ikke anvendes.
 • Bør indtil videre ikke anvendes til børn, da erfaring savnes.

Særlige advarsler

 • Da erfaringerne med præparatet endnu er sparsomme, bør man regelmæssigt gå til kontrol under behandlingen.
 • Rebif® skal anvendes med forsigtighed ved krampeanfald, ved dårligt kontrolleret epilepsi, depressive symptomer, stofskifteforstyrrelser pga. sygdomme i skjoldbruskkirtlen, hjertesygdomme.
 • Rebif® kan virke lokalirriterende, og det er derfor vigtigt at anvende skiftende indsprøjtningssteder.

 

Indhold af benzylalkohol 

 • Rebif® indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer eller lever, da der ved høje doser kan være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.
 • Der er set dødelige bivirkninger hos nyfødte og alvorlige bivirkninger hos børn under 3 år ved brug af midler, der indeholder benzylalkohol. Midler med benzylalkohol må derfor ikke anvendes til nyfødte (under 4 uger gamle) eller i mere end 1 uge til børn under 3 år, med mindre det er godkendt af en læge.

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

Forsigtighed ved samtidig anvendelse af midler mod epilepsi og visse midler mod depression. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Evt. indhold af benzylalkohol 

Injektionsvæsken kan indeholde benzylalkohol, og ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.  

 

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Evt. indhold af benzylalkohol 

Injektionsvæsken kan indeholde benzylalkohol, og ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.  

 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

Virker ved at påvirke immunsystemet, men virkemåden er ikke klarlagt. 

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Injektionsvæske i fyldt injektionssprøjte og pen 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Tåler opbevaring ved stuetemperatur (højst 25ºC) i en enkelt periode på 14 dage, hvorefter det kan returneres til køleskab.

 

Injektionsvæske i flerdosisbeholder (cylinderampul) 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Tåler opbevaring ved stuetemperatur (højst 25ºC) i en enkelt periode på 14 dage, hvorefter det kan returneres til køleskab.
 • Efter åbning: Holdbar i 28 dage.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i sprøjte. 1 fyldt injektionssprøjte indeholder 22 mikrogram (6 mill. IE) eller 44 mikrogram (12 mill. IE) interferon-beta-1a. 

Injektionsvæske, opløsning i pen. 1 pen RebiDose indeholder 22 mikrogram (6 mill. IE) eller 44 mikrogram (12 mill. IE) interferon-beta-1a. 

Injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 0,5 ml indeholder 22 mikrogram (6 MIE) eller 44 mikrogram (12 MIE) interferon-beta-1a. 

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml, injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml
Andre:
L-Methionin : injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml, injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml
Mannitol : injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml, injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml
Natriumacetat : injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml, injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml
Poloxamer 188 : injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml, injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml, injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml 4 x 1,5 ml 8.823,95
Recept injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml 12 x 0,5ml fyldt pen, RebiDose 8.404,55
Recept injektionsvæske, opl. 22 mikrogram/0,5 ml 12 x 0,5 ml fyldt inj.spr. 8.404,55
Recept injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 4 x 1,5 ml 11.466,05
Recept injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 12x0,5ml fyldt inj.spr. 10.920,85
Recept injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 12x0,5ml fyldt inj.spr(Paranov Udgået 11-07-2022
Recept injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 12x0,5ml i fyldt pen RebiDose 10.920,85
Recept injektionsvæske, opl. 44 mikrogram/0,5 ml 12x0,5ml fyldt inj.spr.(Abacus 11.487,25
 
 
 

Revisionsdato

22.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. oktober 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...