Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark"

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må ikke anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må ikke anvendes.
Amning: Må ikke anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark", komb. påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark", komb. bruges mod

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark" er et middel mod HIV. Reverse transcriptase-hæmmere. Kombinationspræparat.  

 

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark" anvendes til behandling af:  

  

Må kun udleveres fra sygehus.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark", komb.

Mad og drikke

Mad og drikke

filmovertrukne tabletter  600+200+245 mg.
 • Tages på tom mave.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  600+200+245 mg.
 • Kan knuses.   

 • Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
filmovertrukne tabletter  600+200+245 mg.
 • Synkes hele.   

 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Voksne   

 • 1 tablet 1 gang i døgnet.
 • Bør tages ved sengetid på tom mave, dvs. mindst 2 timer efter et måltid.

Bemærk:   

 • Tabletten skal synkes hel med rigeligt vand.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Hvis du har opkastning mindre end 1 time efter indtagelse af tabletten, skal du tage en ny dosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré, Kvalme, Opkastning
Svimmelhed Hovedpine
Hududslæt
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Mavesmerter
Balanceforstyrrelser
Allergiske reaktioner Nældefeber
Hududslæt med betændte blærer
Forhøjet galdefarvestof, Leverpåvirkning, Påvirkning af bugspytkirtlen
For meget fedt i blodet, Forhøjet blodsukker
Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Søvnighed Døsighed, Søvnforstyrrelser, Unormale drømme
Betændelse i huden Hudkløe, Plettet udslæt med fortykkelse af huden, Øget farve i huden
Hedeture
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel
Tinnitus
Sløret syn
Betændelse i bugspytkirtlen
Leverbetændelse
Alvorlig hudreaktion, Overfølsomhed
Forhøjet kreatinin i blodet
For lidt kalium i blodet, For meget kolesterol i blodet
Kramper, Muskelsvaghed, Nedbrydning af muskelvæv
Besvær med at styre arme og ben, Rysten
Forvirring, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Manier, Opstemthed, Psykoser, Selvmordsadfærd, Selvmordstanker, Uro og rastløshed
Påvirkning af nyrerne Skum i urinen
Ansigtsrødme
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Dårligt fungerende lever
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
For meget mælkesyre i blodet
Kalktab i knoglerne med knoglesmerter og evt. knoglebrud, Muskelsygdom
Nefrogen diabetes insipidus - lidelse med udskillelse af store mængder urin og deraf følgende øget tørst og stort væskeindtag, Nyrebetændelse, Nyresvigt
Overfølsomhed over for sollys
 • Kombinationsbehandling af HIV kan medføre øget legemsvægt og fedtindhold i blodet.
 • Det har været set, at behandling med midlet kan give falsk positive resultater for cannabinoider (ekstrakter fra cannabis-planten) eller for benzodiazepiner (angstdæmpende, søvnfremkaldende midler) i nogle test.

Det skal du vide, når du tager Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark", komb.

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Hvis du får hududslæt sammen med feber, påvirkning af slimh...
 • Hvis du får hududslæt sammen med feber, påvirkning af slimhinder, blæredannelse og afskalning, skal du straks kontakte din læge, da behandlingen muligvis skal afbrydes.
 • Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark" skal anvendes med forsigtighed ved kramper.
 • Nyrernes funktion kontrolleres ved blodprøvetagning før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:
  • efter 2-4 ugers behandling
  • efter 3 måneders behandling
  • derefter hver 3.-6. måned.
  • hyppigere kontrol ved:
   • risiko for dårligt fungerende nyrer
   • samtidig behandling med visse gigtmidler i høje doser eller visse HIV-midler.
 • Bør ikke anvendes ved knogleskørhed med høj risiko for knoglebrud.
 • Du skal straks kontakte din læge, hvis du får symptomer på depression, psykoser eller selvmordstanker.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark", komb.

Anden medicin sammen med Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark", komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

 • Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark" må ikke anvendes sammen med:
  • elbasvir/grazoprevir (middel mod leverbetændelse)
  • visse sovemidler (midazolam, triazolam)
  • pimozid (middel mod psykoser)
  • ergotalkaloider (midler mod migræne)
  • naturlægemidler med perikon
  • lægemidler, der påvirker ekg, fx midler mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser, midler mod psykose, antidepressiva, visse antibiotika og svampemidler, visse antihistaminer, visse malariamidler og metadon (stærkt smertestillende middel).
 • Rifampicin (tuberkulosemiddel) nedsætter virkningen af Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark".
 • Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark" nedsætter virkningen af:
  • visse andre midler mod HIV (saquinavir, atazanavir)
  • voriconazol (svampemiddel).
 • Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark" øger virkningen af triazolam (sovemiddel).
 • Samtidig behandling med visse gigtmidler i høje doser eller visse HIV-midler kræver meget hyppig kontrol af nyrernes funktion.
 • Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark" kan nedsætte virkningen af levonorgestrel (fortrydelsespille) med ca. 50 %. Ved behov for nødprævention i op til 4 uger efter indtagelse af Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark" bør derfor anvendes et ikke-hormonalt nødpræventionsmiddel, dvs. en kobberspiral. Du skal derfor kontakte din læge.
 • Samtidig brug af sofosbuvir/velpatasvir frarådes, da plasmakoncentrationen af velpatasvir dermed forventes at blive reduceret.
 • Samtidig brug af metamizol kan medføre en nedsættelse af plasmakoncentrationen af efavirenz med en mulig nedsættelse af virkning.
 • Samtidig brug af lægemiddel med praziquantel anbefales ikke pga. fald i plasmakoncentration af praziquantel med risiko for behandlingssvigt pga. øget levermetabolisme for efavirenz.
 • Samtidig brug af lægemiddel med sofosbuvir og velpatasvir (middel mod leverbetændelse) bør undgås, da Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark" kan nedsætte virkningen af lægemidlet mod leverbetændelse.
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering   

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er beg...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med lægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må ikke anvendes.

Amning

Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendt...
Må ikke anvendes. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
HIV-smittede må ikke amme på grund af risiko for smitteoverførsel af HIV til barnet.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark", komb.

Alkohol og Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir di...
Alkohol og Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark", komb. påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Efavirenz/Emtr...

Ingen restriktioner. Du kan bruge Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark", komb. ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Voksne  

 • 1 tablet 1 gang i døgnet.
 • Bør tages ved sengetid på tom mave, dvs. mindst 2 timer efter et måltid.

Bemærk:  

 • Tabletten skal synkes hel med rigeligt vand.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er mindst 12 timer til tidspunktet for næste dosis.
  • Hvis der er mindre end 12 timer til tidspunktet for næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Hvis du har opkastning mindre end 1 time efter indtagelse af tabletten, skal du tage en ny dosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)  

Sådan virker Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark", komb.

 • Virker på grund af såvel efavirenz, emtricitabin som tenofovirdisoproxil. Alle tre stoffer hæmmer enzymet reverse transcriptase, som er nødvendigt, for at HIV kan dele sig.
 • Helbreder ikke HIV-sygdommen, men kan hæmme videreudviklingen af den.
 • Halveringstiden i blodet () er 40-55 timer (efavirenz), ca. 10 timer (emtricitabin) og 12-18 timer (tenofovirdisoproxil).

Hvad indeholder Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark", komb.?

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark", komb. kan erstattes med

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  600+200+245 mg

Præg:
CL 81
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10,7 x 20,3
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 600+200+245 mg 30 stk. (blister) 4.737,40
 
Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Glenmark", komb. markedsføres af: Glenmark Nordic
 
 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...