Wegovy® Flextouch®

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Wegovy® Flextouch® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol og Wegovy® Flextouch® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Alkohol: Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Ingen restriktioner
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 6 ugers karantæne efter endt behandling.

Wegovy® Flextouch® bruges mod

 

Wegovy® Flextouch® er et middel mod overvægt.  

  

Wegovy® Flextouch® anvendes sammen med kost og motion til vægttab og vægtkontrol hos voksne, som har:   

 • Et BMI på 30 kg/m² eller højere (svær overvægt)
 • Et BMI på 27 - 30 kg/m² (overvægt), som har vægtrelaterede helbredsproblemer (såsom diabetes, forhøjet blodtryk, unormale niveauer af fedtstoffer i blodet, vejrtrækningsproblemer under søvn kaldet 'obstruktiv søvnapnø' eller en sygehistorie med hjerteanfald, slagtilfælde eller problemer med blodkar).

  

BMI (Body Mass Index) er et mål for sammenhængen mellem din legemsvægt og din højde, se overvægtig.  

Sådan tager du Wegovy® Flextouch®

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som opløsning i en pen, som du selv indsprøjter under huden (subkutant).   

   

Voksne   

Din behandling vil starte med en lav dosis, som gradvist øges over 16 ugers behandling, se tabel.   

 • Startdosis er 0,25 mg én gang ugentligt. Du fortsætter med denne dosis i mindst 4 uger.
 • Din læge vil instruere dig i gradvist at øge din dosis hver 4. uge, indtil du når den anbefalede dosis på 2,4 mg én gang ugentligt.
 • Når du har nået den anbefalede dosis på 2,4 mg, må du ikke øge denne dosis yderligere.
 • Hvis du føler dig utilpas med kvalme eller opkastning, så tal med lægen om at udsætte dosisoptrapningen eller sænk til den tidligere dosis, indtil du har det bedre.

   

Tabel: Plan for dosisstigning:    

Dosisstigning    

Ugentlig dosis    

Uge 1-4    

0,25 mg    

Uge 5-8    

0,5 mg    

Uge 9-12    

1 mg    

Uge 13-16    

1,7 mg    

Vedligeholdelsesdosis    

2,4 mg    

   

Glemt medicin   

Hvis du har glemt at injicere en dosis og:    

 • Der er gået højst 5 dage siden tidspunktet for den glemte dosis, skal du straks bruge det, så snart du kommer i tanke om det. Injicér derefter den næste dosis, som sædvanligt på den planlagte dag.
 • Der er gået mere end 5 dage, siden tidspunktet for den glemte dosis, skal du springe den glemte dosis over. Injicér derefter den næste dosis, som sædvanligt på den planlagte dag.
 • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
Glemt medicin

Glemt medicin

Hvis du har glemt at injicere en dosis og:    Der ...

Hvis du har glemt at injicere en dosis og:    

 • Der er gået højst 5 dage siden tidspunktet for den glemte dosis, skal du straks bruge det, så snart du kommer i tanke om det. Injicér derefter den næste dosis, som sædvanligt på den planlagte dag.
 • Der er gået mere end 5 dage, siden tidspunktet for den glemte dosis, skal du springe den glemte dosis over. Injicér derefter den næste dosis, som sædvanligt på den planlagte dag.
 • Du må aldrig tage dobbeltdosis.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Træthed
Hovedpine
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Nethindeforandringer
Betændelse i mavens slimhinde, Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Sure opstød
Galdesten
Reaktioner på indstiksstedet
Lavt blodsukker Nedsat appetit
Svimmelhed
Hårtab
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hurtigere puls
Betændelse i bugspytkirtlen
Påvirkning af bugspytkirtlen
Blodtryksfald når man rejser sig, Lavt blodtryk
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

Det skal du vide, når du tager Wegovy® Flextouch®

Hvornår må du ikke tage Wegovy® Flextouch®

Hvornår må du ikke tage Wegovy® Flextouch®

Wegovy® Flextouch® bør ikke anvendes ved:    Typ...

Wegovy® Flextouch® bør ikke anvendes ved:    

 • Type 1-diabetes.
 • Enkelte former for hjertesvigt.
 • Nedsat leverfunktion (erfaring savnes).
 • Nedsat nyrefunktion (erfaring savnes).
 • Pancreatitis (betændelse i bugspytkirtlen).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min).   

Anden medicin sammen med Wegovy® Flextouch®

Anden medicin sammen med Wegovy® Flextouch®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • Wegovy® Flextouch® skal anvendes med forsigtighed sammen med lægemidler til hurtig optagelse i mave-tarm-kanalen, fordi Wegovy® Flextouch® forsinker mavesækkens tømning.
 • Ved samtidig brug af visse blodfortyndende midler (warfarin, phenprocoumon) vil blodets evne til at størkne (INR) blive kontrolleret hyppigt under opstart af behandlingen med Wegovy® Flextouch®.
Holdbarhed

Holdbarhed

Til injektion under huden (subkutan injektion).    ...

Til injektion under huden (subkutan injektion).    

De bedste steder til injektion er foran på overarmen, lårene eller i maven.    

Lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken vil vise dig, hvordan du skal bruge pennen første gang.    

Se den medfølgende indlægsseddel for yderligere information.   

   

Flextouch®, fyldt pen: Pennen er til flergangsbrug og indeholder 4 doser. De medfølgende nåle er til engangsbrug.   

Holdbarhed

Før åbning:   

 • Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).
 • ikke placeres for tæt på køleelementet.
 • ikke fryses.

   

Under brug - Flextouch®, fyldt pen:   

 • Opbevar FlexTouch® pennen med penhætten påsat, når pennen ikke er i brug, for at beskytte mod lys.
 • Efter første brug er holdbarheden 6 uger, når opbevaring sker under 30 °C eller i køleskab (2 °C - 8 °C) væk fra køleelementet.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger...
Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

   

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 2 måneder efter behandlingens ophør.   

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol og Wegovy® Flextouch® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Wegovy® Flextouch®

Alkohol og Wegovy® Flextouch® påvirker ikke hinanden.   

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 6 ugers karantæne efter endt behandling.
Ingen restriktioner

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Wegovy® Flextouch® ved konkurrencer og træning uden problemer.   

  

Dosering

Findes som opløsning i en pen, som du selv indsprøjter under huden (subkutant).  

  

Voksne  

Din behandling vil starte med en lav dosis, som gradvist øges over 16 ugers behandling, se tabel.  

 • Startdosis er 0,25 mg én gang ugentligt. Du fortsætter med denne dosis i mindst 4 uger.
 • Din læge vil instruere dig i gradvist at øge din dosis hver 4. uge, indtil du når den anbefalede dosis på 2,4 mg én gang ugentligt.
 • Når du har nået den anbefalede dosis på 2,4 mg, må du ikke øge denne dosis yderligere.
 • Hvis du føler dig utilpas med kvalme eller opkastning, så tal med lægen om at udsætte dosisoptrapningen eller sænk til den tidligere dosis, indtil du har det bedre.

  

Tabel: Plan for dosisstigning:   

Dosisstigning   

Ugentlig dosis   

Uge 1-4   

0,25 mg   

Uge 5-8   

0,5 mg   

Uge 9-12   

1 mg   

Uge 13-16   

1,7 mg   

Vedligeholdelsesdosis   

2,4 mg   

  

Glemt medicin  

Hvis du har glemt at injicere en dosis og:   

 • Der er gået højst 5 dage siden tidspunktet for den glemte dosis, skal du straks bruge det, så snart du kommer i tanke om det. Injicér derefter den næste dosis, som sædvanligt på den planlagte dag.
 • Der er gået mere end 5 dage, siden tidspunktet for den glemte dosis, skal du springe den glemte dosis over. Injicér derefter den næste dosis, som sædvanligt på den planlagte dag.
 • Du må aldrig tage dobbeltdosis.

Sådan virker Wegovy® Flextouch®

 • Virker ved at øge mæthedsfornemmelsen og forbedre kontrollen over indtag af mad.
 • Halveringstiden () i blodet er ca. 1 uge.

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  0,25 mg

Farve: Turkis
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 0,25 mg
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 0,25 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  0,5 mg

Farve: Pink
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 0,5 mg
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 0,5 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  1 mg

Farve: Brun
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 1 mg
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 1 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  1,7 mg

Farve: Blå
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 1,7 mg
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 1,7 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  2,4 mg

Farve: Sort
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 2,4 mg
 
 
 
 
Uden beskyttelshætte og nål
 
Wegovy® FlexTouch® inj.væske i pen 2,4 mg
 
 
 
 
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg 1 stk. (Orifarm) 1.323,10
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,25 mg 1 stk. 1.323,10
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg 1 stk. (Orifarm) 1.323,10
Recept injektionsvæske, opl. i pen 0,5 mg 1 stk. 1.323,10
Recept injektionsvæske, opl. i pen 1 mg 1 stk. (Orifarm) 1.323,10
Recept injektionsvæske, opl. i pen 1 mg 1 stk. 1.323,10
Recept injektionsvæske, opl. i pen 1,7 mg 1 stk. (Orifarm) 1.846,85
Recept injektionsvæske, opl. i pen 1,7 mg 1 stk. 1.846,85
Recept injektionsvæske, opl. i pen 2,4 mg 1 stk. (Orifarm) 2.370,60
Recept injektionsvæske, opl. i pen 2,4 mg 1 stk. 2.370,60
 
Wegovy® Flextouch® markedsføres af: Novo Nordisk
 
 
 

Revisionsdato

16.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...