2. generations antipsykotika

 

Amisulprid, aripripazol, olanzapin, paliperidon, quetiapin, risperidon, sertindol, asenapin, lurasidon og ziprasidon er nyere midler mod psykoser med mindre tilbøjelighed til at give neurologiske bivirkninger. De er derfor førstevalgspræparat. Nogle lægemidler har overvægt som bivirkning, og kontrol af vægt er derfor vigtigt. Lægemidler fra denne gruppe påvirker aktiviteten af forskellige signalstoffer i hjernen. De har alle en virkning på signalstoffet dopamin, der for nogle af midlerne er mere specifik end for andre ældre præparater. Denne virkning er særlig betydningsfuld for stoffernes antipsykotiske virkning. Herudover påvirker de også signalstoffet serotonin. Vægtøgning er en bivirkning, der er vigtig at sætte ind overfor med kostvejledning eller skift til et andet antipsykotikum. 

 

Clozapin er et ældre lægemiddel. Det bruges især ved behov for meget kraftig antipsykotisk virkning, som man ikke har kunnet opnå med andre antipsykotika. Clozapin påvirker flest signalstoffer i hjernen, og det har derfor tendens til at give flest bivirkninger. Behandling med clozapin kræver særlige kontrolforanstaltninger, da stoffet i sjældne tilfælde kan undertrykke knoglemarvens funktion. Behandlingen foretages kun af speciallæger i psykiatri. 

Præparater

Virksomme stoffer Navn
Clozapin Froidir, Orion Pharma