Quetiapin "Accord"

N05AH04
 

Quetiapin "Accord" er et middel mod psykoser

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Quetiapin "Accord" anvendes til behandling af skizofreni og andre psykoser.
 • Anvendes desuden til behandling og forebyggelse af mani og depression ved bipolar affektiv sindslidelse.
 • Depottabletterne kan også anvendes sammen med et antidepressiva til behandling af depression, når det ikke har været tilstrækkeligt at behandle med et antidepressiva alene.

Dosering

Findes som tabletter og depottabletter. 

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad. 

 

Skizofreni: 

 • Tabletter. Voksne. Begyndelsesdosis. 50 mg 1. dag, 100 mg 2. dag, 200 mg 3. dag og 300 mg 4. dag. Dosis fordeles på 2 daglige doser. Derefter justeres dosis afhængig af virkningen til vedligeholdelsesdosis: Sædvanligvis 300-450 mg i døgnet fordelt på 2 daglige doser.
 • Depottabletter. Voksne. Dosis tages 1 gang daglig mindst 1 time før et måltid. Begyndelsesdosis. 300 mg 1. dag og 600 mg 2. dag. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 400-800 mg 1 gang daglig.
 • Dosis må ikke overskride 1200 mg i døgnet.

 

Mani: 

 • Tabletter. Voksne. 1. dag: 100 mg, 2. dag: 200 mg, 3. dag: 300 mg og 4. dag: 400 mg. Dosis fordeles på 2 daglige doser. Derefter justeres dosis afhængig af virkningen med højst 200 mg i døgnet. Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis i intervallet 400-800 mg fordelt på 2 doser.
 • Depottabletter. Voksne. Dosis tages 1 gang daglig og mindst 1 time før et måltid. 1. dag: 300 mg, 2. dag: 600 mg. Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis i intervallet 400-800 mg i døgnet.
 • Dosis må ikke overskride 1200 mg i døgnet.

 

Depression ved bipolar lidelse: 

 • Tabletter. Voksne under 65 år. 1. dag: 50 mg, 2. dag 100 mg, 3. dag: 200 mg og 4. dag: 300 mg. Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. Derefter kan dosis justeres afhængig af virkningen til højst 600 mg i døgnet.
 • Depottabletter. Voksne under 65 år. Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag 100 mg, 3. dag: 200 mg og 4. dag: 300 mg. Derefter kan dosis justeres afhængig af virkningen til højst 600 mg i døgnet.

 

Forebyggelse af mani eller depression ved bipolar lidelse: 

 • Tabletter og depottabletter. Sædvanligvis samme dosis som er brugt ved tidligere mani eller depression.

 

Behandling af depression: 

 • Depottabletter. Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag: 50 mg, 3. dag: 150 mg og 4. dag: 150 mg. Hvis nødvendigt kan dosis øges til 300 mg i døgnet.

 

Til ældre og ved dårligt fungerende lever: 

 • Tabletter. Begyndelsesdosis 25 mg i døgnet. Dosis øges med 25-50 mg dgl.
 • Depottabletter. Begyndelsesdosis 50 mg i døgnet. Dosis øges med 50 mg dgl. Behandling af depression. 1.-3. dag: 50 mg, 4. dag: 100 mg og 8. dag: 150 mg. Man bør bruge den lavest effektive dosis ned til 50 mg i døgnet. Hvis nødvendigt kan dosis fra dag 22 øges til 300 mg i døgnet.

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. mulig øget risiko for bivirkninger.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis over 1-2 uger, idet der ved pludseligt ophør kan ses bl.a. søvnløshed, opkastning og svimmelhed.
 • Depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • ikke tygges eller knuses.
  • Bør ikke indtages samtidigt med mad og tages mindst 1 time før et måltid.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Vægtøgning.
Mundtørhed.
Blodmangel.
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Kraftesløshed, Øget appetit.
Fordøjelsesbesvær, Leverpåvirkning, Opkastning.
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjertebanken, Hurtig puls, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Forhøjet blodsukker, Forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Irritabilitet, Selvmordstanker eller -adfærd, Talebesvær, Unormale drømme.
Sløret syn.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Langsom puls, Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*).
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Diabetes, For lidt natrium i blodet, Nedsat stofstifte.
Besvimelsesanfald, Kramper, Ufrivillige bevægelser.
Overfølsomhed.
Manglende vandladning, Seksuelle forstyrrelser.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Lav legemstemperatur.
Betændelse i bugspytkirtlen, Forstoppelse, Tarmslyng.
Blodprop i de dybe vener.
Forstyrrelser i kroppens omsætning af næringsstoffer.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
Langvarig smertefuld erektion.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse.
Forværret diabetes.
Nedbrydning af muskelvæv.
Alvorlig hudreaktion.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Ikke kendt. Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død. 

 

 • Bivirkninger fra bevægeapparatet er set ved korttidsbehandling af depression. Hyppigheden ser ud til, at være øget ved samtidig behandling med lithium (middel mod bipolar lidelse).
 • Søvnighed er forekommet i løbet af de første 2 uger og forsvinder som regel, hvis man fortsætter behandlingen.
 • I sjældne tilfælde forekommer såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.
 • En række bivirkninger er set med øget hyppighed hos børn og unge under 18 år, bl.a. besvimelsesanfald.

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre
  • Ved tidligere krampeanfald
  • Ved sygdom i hjernen
  • Ved dårligt fungerende lever
  • Ved hjerte- og kredsløbslidelser
  • Hvis man lider af eller tidligere har lidt af grøn stær, forhøjet tryk i øjet eller manglende vandladning
  • Ved øget risiko for vejrtrækningspauser under søvnen (søvnapnø) - fx ved samtidig brug af beroligende midler eller hvis man er overvægtig
  • Ved misbrugsrisiko (misbrug er forekommet)
  • Hvis man tidligere har haft selvmordstanker.
 • Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Bmi og taljemål bør følges under behandlingen pga. risikoen for vægtøgning.
 • Større mængder grapefrugtjuice kan øge virkningen af midlet.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Hvis man får infektioner, skal man kontakte lægen, da det kan være tegn på mangel på hvide blodlegemer.
 • Depression: I starten af behandlingen, kan der forekomme øget risiko for selvmordsforsøg og selvmordstanker. Hos unge under 25 år kan der generelt være en øget risiko for selvmordsforsøg.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Midlet må ikke bruges, hvis man samtidig bruger visse typer lægemidler, heriblandt visse midler mod HIV (proteasehæmmere), visse antibiotika (clarithromycin og erythromycin) samt visse midler mod svamp.
 • Quetiapin "Accord" kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).
 • Epilepsimidler (carbamazepin og phenytoin) nedsætter virkningen af Quetiapin "Accord".
 • Visse bivirkninger (fx mundtørhed, forstoppelse, manglende vandladning, svimmelhed) ved andre midler (fx midler mod overfølsomhed og midler mod Parkinsons sygdom) kan forstærkes.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt. 

Halveringstiden I blodet () er ca. 7 timer. Quetiapin bliver i kroppen omdannet til stoffet norquetiapin, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () for norquetiapin er ca. 12 timer. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 100 mg, 200 mg eller 300 mg quetiapin (som fumarat). 

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg eller 400 mg quetipin (som fumarat). 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg, depottabletter 50 mg, depottabletter 200 mg, depottabletter 300 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg, depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg, depottabletter 300 mg, depottabletter 400 mg

Firma

Tilskud

Depottabletter 

 • Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 45,20
Recept filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) Udgået 15-01-2018
Recept filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 61,85
Recept filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 179,05
Recept filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 152,20
Recept filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 152,20
Recept filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 87,05
Recept depottabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 60,20
Recept depottabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 64,15
Recept depottabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 92,45
Recept depottabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 62,80
Recept depottabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 96,40
Recept depottabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 131,90

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg kan substitueres med:
Quetiapin "Actavis" Actavis, Quetiapin,  25 mg
Quetiapin "Amneal" Amneal Nordic, Quetiapin,  25 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin,  25 mg
Quetiapin "Sandoz" Sandoz, Quetiapin,  25 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin,  25 mg
Stadaquel Stada, Quetiapin,  25 mg
 
filmovertrukne tabletter 100 mg kan substitueres med:
Quetiapin "Actavis" Actavis, Quetiapin,  100 mg
Quetiapin "Amneal" Amneal Nordic, Quetiapin,  100 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin,  100 mg
Quetiapin "Sandoz" Sandoz, Quetiapin,  100 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin,  100 mg
Seroquel (Parallelimport), Quetiapin,  100 mg
Stadaquel Stada, Quetiapin,  100 mg
 
filmovertrukne tabletter 200 mg kan substitueres med:
Quetiapin "Amneal" Amneal Nordic, Quetiapin,  200 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin,  200 mg
Quetiapin "Sandoz" Sandoz, Quetiapin,  200 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin,  200 mg
Stadaquel Stada, Quetiapin,  200 mg
 
filmovertrukne tabletter 300 mg kan substitueres med:
Quetiapin "Amneal" Amneal Nordic, Quetiapin,  300 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin,  300 mg
Quetiapin "Sandoz" Sandoz, Quetiapin,  300 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin,  300 mg
Stadaquel Stada, Quetiapin,  300 mg
 
depottabletter 50 mg kan substitueres med:
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin,  50 mg
Ketipinor Orion Pharma, Quetiapin,  50 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin,  50 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin,  50 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin,  50 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin,  50 mg
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin,  50 mg
 
depottabletter 150 mg kan substitueres med:
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin,  150 mg
Ketipinor Orion Pharma, Quetiapin,  150 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin,  150 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin,  150 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin,  150 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin,  150 mg
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin,  150 mg
 
depottabletter 200 mg kan substitueres med:
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin,  200 mg
Ketipinor Orion Pharma, Quetiapin,  200 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin,  200 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin,  200 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin,  200 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin,  200 mg
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin,  200 mg
 
depottabletter 300 mg kan substitueres med:
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin,  300 mg
Ketipinor Orion Pharma, Quetiapin,  300 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin,  300 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin,  300 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin,  300 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin,  300 mg
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin,  300 mg
 
depottabletter 400 mg kan substitueres med:
Biquetan STADA Nordic, Quetiapin,  400 mg
Ketipinor Orion Pharma, Quetiapin,  400 mg
Quetiapin "Hexal" HEXAL, Quetiapin,  400 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin,  400 mg
Seroquel Prolong AstraZeneca, Quetiapin,  400 mg
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin,  400 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9,1 x 9,1
filmovertrukne tabletter 100 mg
 

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,2 x 12,2
filmovertrukne tabletter 200 mg
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
filmovertrukne tabletter 300 mg
 

Depottabletter  50 mg

Præg:
Q, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 11,2 x 11,2
depottabletter 50 mg
 

Depottabletter  150 mg

Præg:
AB2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,7 x 17,4
depottabletter 150 mg
 

Depottabletter  200 mg

Præg:
I2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9,6 x 9,6
depottabletter 200 mg
 

Depottabletter  300 mg

Præg:
Q, 300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 11,2 x 11,2
depottabletter 300 mg
 

Depottabletter  400 mg

Præg:
I4
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,9 x 12,9
depottabletter 400 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-01-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...