Quetiapin "Sandoz" bruges til behandling af

Mani
Psykoser
Skizofreni

Dispenseringsformer

filmovertrukne tabletter

Quetiapin "Sandoz"

 

Quetiapin "Sandoz" er et middel mod psykoser

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Quetiapin "Sandoz" anvendes til behandling af skizofreni og andre psykoser.
 • Anvendes desuden til behandling og forebyggelse af mani og depression ved bipolar affektiv sindslidelse.

Dosering

Findes som tabletter. 

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad. 

  

Skizofreni: 

Voksne. Begyndelsesdosis. 50 mg 1. dag, 100 mg 2. dag, 200 mg 3. dag og 300 mg 4. dag. Dosis fordeles på 2 daglige doser. Derefter justeres dosis afhængig af virkningen til vedligeholdelsesdosis: Sædvanligvis 300-450 mg i døgnet fordelt på 2 daglige doser. Dosis må ikke overskride 1200 mg i døgnet. 

  

Mani

Voksne. 1. dag: 100 mg, 2. dag: 200 mg, 3. dag: 300 mg og 4. dag: 400 mg. Dosis fordeles på 2 daglige doser. Derefter justeres dosis afhængig af virkningen med højst 200 mg i døgnet. Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis i intervallet 400-800 mg fordelt på 2 doser. Dosis må ikke overskride 1200 mg i døgnet. 

  

Depression ved bipolar lidelse: 

Voksne under 65 år. 1. dag: 50 mg, 2. dag 100 mg, 3. dag: 200 mg og 4. dag: 300 mg. Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. Derefter kan dosis justeres afhængig af virkningen til højst 600 mg i døgnet. 

  

Forebyggelse af mani eller depression ved bipolar lidelse: 

Sædvanligvis samme dosis som er brugt ved tidligere mani eller depression. 

  

Til ældre og ved dårligt fungerende lever: 

Begyndelsesdosis 25 mg i døgnet. Dosis øges med 25-50 mg dgl. 

  

Bemærk:  

 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. mulig øget risiko for bivirkninger.

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Vægtøgning.
Mundtørhed.
Blodmangel.
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Hovedpine, Svimmelhed, Søvnighed.
Almindelige (1-10%) Feber, Kraftesløshed, Øget appetit.
Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Leverpåvirkning, Opkastning.
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjertebanken, Hurtig puls, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Forhøjet blodsukker, Forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Irritabilitet, Selvmordsadfærd, Talebesvær, Unormale drømme.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Langsom puls, Påvirkning af ekg.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
For lidt natrium i blodet, Forværret diabetes, Nedsat stofstifte.
Besvimelsesanfald, Kramper, Ufrivillige bevægelser.
Overfølsomhed.
Manglende vandladning, Seksuelle forstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Lav legemstemperatur.
Betændelse i bugspytkirtlen, Forstoppelse, Leverbetændelse, Tarmslyng.
Blodprop i de dybe vener.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
Langvarig smertefuld erektion.
Meget sjældne (under 0,01%) Nedbrydning af muskelvæv.
Alvorlig hudreaktion.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
 • Bivirkninger fra bevægeapparatet er set ved korttidsbehandling af depression. Hyppigheden ser ud til, at være øget ved samtidig behandling med lithium (middel mod bipolar lidelse).
 • Søvnapnø (pauser i vejrtrækningen under søvn) er forekommet.
 • Søvnighed forekommer oftest i løbet af de første 2 uger og forsvinder som regel, hvis man fortsætter behandlingen.
 • I sjældne tilfælde forekommer såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.
 • Ved behandling med midler mod psykoser, er set særlige forstyrrelser af hjerterytmen (QTC-forlængelse), som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.
 • En række bivirkninger er set med øget hyppighed hos børn og unge under 18 år, bl.a. besvimelsesanfald.

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre
  • Ved tidligere krampeanfald
  • Ved sygdom i hjernen,
  • Ved dårligt fungerende lever
  • Ved hjerte- og kredsløbslidelser
  • Hvis man lider af eller tidligere har lidt af grøn stær, forhøjet tryk i øjet eller manglende vandladning
  • Hvis man tidligere har haft selvmordstanker.
 • Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen. 
 • Bmi og taljemål bør følges under behandlingen pga. risikoen for vægtøgning.
 • Større mængder grapefrugtjuice kan øge virkningen af midlet.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis over 1-2 uger, idet der ved pludseligt ophør kan ses bl.a. søvnløshed, opkastning og svimmelhed.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Depression: I starten af behandlingen, kan der forekomme øget risiko for selvmordsforsøg og selvmordstanker. Hos unge under 25 år kan der generelt være en øget risiko for selvmordsforsøg.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Midlet må ikke bruges, hvis man samtidig bruger visse typer lægemidler, heriblandt visse midler mod HIV (proteasehæmmere), visse antibiotika (clarithromycin og erythromycin) samt visse midler mod svamp.
 • Quetiapin "Sandoz" kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom). 
 • Epilepsimidler (carbamazepin og phenytoin) nedsætter virkningen af Quetiapin "Sandoz".
 • Generel forsigtighed ved brug af andre lægemidler der kan forstyrre hjerterytmen - fx lithium (middel mod bipolar lidelse), visse antibiotika, visse midler mod depression, visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser samt visse midler mod psykoser. 
  En del af disse midler skal helt undgås. Det gælder: Chlorprothixen og pimozid (midler mod psykoser), moxifloxacin (antibiotikum), amiodaron og dronedaron (midler mod hjerterytmeforstyrrelser), droperidol (middel mod kvalme) samt vandetanib (middel mod kræft).
 • Visse bivirkninger (fx mundtørhed, forstoppelse, manglende vandladning, svimmelhed) ved andre midler (fx midler mod overfølsomhed og midler mod parkinsons sygdom) kan forstærkes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 200 mg eller 300 mg (delekærv) quetiapin (som fumarat).  

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) filmovertrukne tabletter 25 mg
Titandioxid (E171) filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg
Andre:
Lactosefilmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 25 mg 120 stk. (blister) 53,85
Recept filmovertrukne tabletter 200 mg 100 stk. (blister) 135,15
Recept filmovertrukne tabletter 300 mg 100 stk. (blister) 166,30

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg kan substitueres med:
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin,  25 mg
Quetiapin "Actavis" Actavis, Quetiapin,  25 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin,  25 mg
Quetiapin "Orion" Orion Pharma, Quetiapin,  25 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin,  25 mg
Stadaquel Stada, Quetiapin,  25 mg
 
filmovertrukne tabletter 200 mg kan substitueres med:
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin,  200 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin,  200 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin,  200 mg
Stadaquel Stada, Quetiapin,  200 mg
 
filmovertrukne tabletter 300 mg kan substitueres med:
Quetiapin "Accord" Accord, Quetiapin,  300 mg
Quetiapin "KRKA" KRKA, Quetiapin,  300 mg
Quetiapin "Orion" Orion Pharma, Quetiapin,  300 mg
Quetiapine "Teva" TEVA, Quetiapin,  300 mg
Stadaquel Stada, Quetiapin,  300 mg
 

Identifikation og foto

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Fersken
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,5 x 11,5
filmovertrukne tabletter 200 mg
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,8 x 18
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 

Revisionsdato

2016-04-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...