Seroquel® Prolong bruges til behandling af

Mani
Psykoser
Skizofreni

Dispenseringsformer

depottabletter

Seroquel® Prolong

 

Seroquel® Prolong er et middel mod psykoser

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Seroquel® Prolong anvendes til behandling af skizofreni og andre psykoser.
 • Anvendes desuden til behandling og forebyggelse af mani og depression ved bipolar affektiv sindslidelse.
 • Seroquel® Prolong kan også anvendes sammen med et antidepressiva til behandling af depression, når det ikke har været tilstrækkeligt at behandle med et antidepressiva alene.

Dosering

Findes som depottabletter.
Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad. 


Skizofreni:
Voksne. Dosis tages 1 gang daglig mindst 1 time før et måltid. Begyndelsesdosis. 300 mg 1. dag og 600 mg 2. dag. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligivs 400-800 mg 1 gang daglig. 


Mani:
Voksne. Dosis tages 1 gang daglig og mindst 1 time før et måltid. 1. dag: 300 mg, 2. dag: 600 mg. Vedligeholdelsesdosis er sædvanligvis i intervallet 400-800 mg i døgnet. 


Depression ved bipolar lidelse:
Voksne under 65 år. Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag 100 mg, 3. dag: 200 mg og 4. dag: 300 mg. Derefter kan dosis justeres afhængig af virkningen til højst 600 mg i døgnet. 


Forebyggelse af mani eller depression ved bipolar lidelse:
Sædvanligvis samme dosis som er brugt ved tidligere mani eller depression. 

  

Behandling af depression: 

Dosis tages sædvanligvis ved sengetid. 1. dag: 50 mg, 2. dag: 50 mg, 3. dag: 150 mg og 4. dag: 150 mg. Hvis nødvendigt kan dosis øges til 300 mg i døgnet. 

  

Til ældre og ved dårligt fungerende lever:
Begyndelsesdosis 50 mg i døgnet. Dosis øges med 50 mg dgl. Behandling af depression. 1.-3. dag: 50 mg, 4. dag: 100 mg og 8. dag: 150 mg. Man bør bruge den lavest effektive dosis ned til 50 mg i døgnet. Hvis nødvendigt kan dosis fra dag 22 øges til 300 mg i døgnet. 

  

Bemærk:  

 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. mulig øget risiko for bivirkninger.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Bør ikke tages sammen med mad.

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Vægtøgning.
Mundtørhed.
Blodmangel.
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet.
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Hovedpine, Svimmelhed, Søvnighed.
Almindelige (1-10%) Feber, Kraftesløshed, Øget appetit.
Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Leverpåvirkning, Opkastning.
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjertebanken, Hurtig puls, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Forhøjet blodsukker, Forstyrrelse af skjoldbruskkirtlens funktion, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Irritabilitet, Selvmordsadfærd, Talebesvær, Unormale drømme.
Sløret syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Langsom puls, Påvirkning af ekg.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
For lidt natrium i blodet, Forværret diabetes, Nedsat stofstifte.
Besvimelsesanfald, Kramper, Ufrivillige bevægelser.
Overfølsomhed.
Manglende vandladning, Seksuelle forstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Lav legemstemperatur.
Betændelse i bugspytkirtlen, Forstoppelse, Leverbetændelse, Tarmslyng.
Blodprop i de dybe vener.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
Langvarig smertefuld erektion.
Meget sjældne (under 0,01%) Nedbrydning af muskelvæv.
Alvorlig hudreaktion.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
 • Bivirkninger fra bevægeapparatet er set ved korttidsbehandling af depression. Hyppigheden ser ud til, at være øget ved samtidig behandling med lithium (middel mod bipolar lidelse).
 • Søvnapnø (pauser i vejrtrækningen under søvn) er forekommet.
 • Søvnighed forekommer oftest i løbet af de første 2 uger og forsvinder som regel, hvis man fortsætter behandlingen.
 • I sjældne tilfælde forekommer såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.
 • Ved behandling med midler mod psykoser, er set særlige forstyrrelser af hjerterytmen (QTC-forlængelse), som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.
 • En række bivirkninger er set med øget hyppighed hos børn og unge under 18 år, bl.a. besvimelsesanfald.

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre
  • Ved tidligere krampeanfald
  • Ved sygdom i hjernen
  • Ved dårligt fungerende lever
  • Ved hjerte- og kredsløbslidelser
  • Hvis man lider af eller tidligere har lidt af grøn stær, forhøjet tryk i øjet eller manglende vandladning
  • Hvis man tidligere har haft selvmordstanker.
 • Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen. 
 • Bmi og taljemål bør følges under behandlingen pga. risikoen for vægtøgning.
 • Større mængder grapefrugtjuice kan øge virkningen af midlet.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis over 1-2 uger, idet der ved pludseligt ophør kan ses bl.a. søvnløshed, opkastning og svimmelhed.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Depression: I starten af behandlingen, kan der forekomme øget risiko for selvmordsforsøg og selvmordstanker. Hos unge under 25 år kan der generelt være en øget risiko for selvmordsforsøg.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Midlet må ikke bruges, hvis man samtidig bruger visse typer lægemidler, heriblandt visse midler mod HIV (proteasehæmmere), visse antibiotika (clarithromycin og erythromycin) samt visse midler mod svamp.
 • Seroquel® kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom). 
 • Epilepsimidler (carbamazepin og phenytoin) nedsætter virkningen af Seroquel®.
 • Generel forsigtighed ved brug af andre lægemidler der kan forstyrre hjerterytmen - fx lithium (middel mod bipolar lidelse), visse antibiotika, visse midler mod depression, visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser samt visse midler mod psykoser.
  En del af disse midler skal helt undgås. Det gælder: Chlorprothixen og pimozid (midler mod psykoser), moxifloxacin (antibiotikum), amiodaron og dronedaron (midler mod hjerterytmeforstyrrelser), droperidol (middel mod kvalme) samt vandetanib (middel mod kræft).
 • Visse bivirkninger (fx mundtørhed, forstoppelse, manglende vandladning, svimmelhed) ved andre midler (fx midler mod overfølsomhed og midler mod parkinsons sygdom) kan forstærkes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt. 

Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg eller 400 mg quetiapin (som fumarat). 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) depottabletter 50 mg, depottabletter 200 mg, depottabletter 300 mg
Titandioxid (E171) depottabletter 50 mg, depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg, depottabletter 300 mg, depottabletter 400 mg
Andre:
Lactosedepottabletter 50 mg, depottabletter 50 mg  (Abacus) , depottabletter 150 mg, depottabletter 200 mg, depottabletter 200 mg  (Abacus) , depottabletter 300 mg, depottabletter 300 mg  (Abacus) , depottabletter 400 mg, depottabletter 400 mg  (Abacus)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depottabletter 50 mg 10 stk. (blister) 154,25
Recept depottabletter 50 mg 100 stk. (blister) 1.360,60
Recept depottabletter 50 mg  (Abacus) 100 stk. (blister) 1.105,75
Recept depottabletter 150 mg 30 stk. (blister) 575,15
Recept depottabletter 150 mg 100 stk. (10x10) (blister) 1.870,70
Recept depottabletter 200 mg 100 stk. (blister) 2.394,55
Recept depottabletter 200 mg  (Abacus) 100 stk. (blister) 1.273,00
Recept depottabletter 300 mg 10 stk. (blister) 391,00
Recept depottabletter 300 mg  (Abacus) 10 stk. (blister) 355,00
Recept depottabletter 300 mg  (Abacus) 60 stk. (blister) 1.177,15
Recept depottabletter 300 mg 100 stk. (blister) 3.723,70
Recept depottabletter 300 mg  (Abacus) 100 stk. (blister) 1.983,40
Recept depottabletter 400 mg  (Abacus) 30 stk. (blister) 591,25
Recept depottabletter 400 mg 100 stk. (blister) 4.769,10
Recept depottabletter 400 mg  (Abacus) 100 stk. (blister) 2.499,30

Substitution

depottabletter 50 mg kan substitueres med:
Alzen SR (Parallelimport), Quetiapin,  50 mg
Quetiapin "2care4" (Parallelimport), Quetiapin,  50 mg
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin,  50 mg
 
depottabletter 150 mg kan substitueres med:
Alzen SR (Parallelimport), Quetiapin,  150 mg
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin,  150 mg
 
depottabletter 200 mg kan substitueres med:
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin,  200 mg
 
depottabletter 300 mg kan substitueres med:
Quetiapin "2care4" (Parallelimport), Quetiapin,  300 mg
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin,  300 mg
 
depottabletter 400 mg kan substitueres med:
Seroquel XR (Parallelimport), Quetiapin,  400 mg
 

Identifikation og foto

Depottabletter  50 mg

Præg:
XR 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Fersken
Mål i mm: 6,5 x 16,2
depottabletter 50 mg
 

Depottabletter  150 mg

Præg:
XR 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,6 x 17,2
depottabletter 150 mg
 

Depottabletter  200 mg

Præg:
XR 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,6 x 17,2
depottabletter 200 mg
 

Depottabletter  300 mg

Præg:
XR 300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,6 x 19
depottabletter 300 mg
 

Depottabletter  400 mg

Præg:
XR 400
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,6 x 19
depottabletter 400 mg
 
 
 

Revisionsdato

2016-04-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...