Olanzapine "Teva"

 

Olanzapin "Teva" er et middel mod psykoser. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Olanzapine "Teva" anvendes til behandling af skizofreni og manier. Anvendes desuden til forebyggelse af manier og depressioner i de tilfælde, hvor midlet har virket mod tidligere manier. 

Dosering

Findes som tabletter og smeltetabletter. 

 

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad. 

 

Skizofreni:  

Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5-10 mg 1 gang i døgnet, helst ved sengetid. Især ældre og unge med debuterende psykoser samt personer med dårligt fungerende nyrer eller lever bør begynde med 5 mg i døgnet. Vedligeholdelsesdosis. 5-20 mg i døgnet. I særlige tilfælde kan dosis øges op til 40 mg i døgnet.
 

Mani:  

Begyndelsesdosis som eneste middel 15 mg 1 gang i døgnet eller i kombination med lithium eller valproat 10 mg i døgnet. I særlige tilfælde kan dosis øges op til 40 mg i døgnet.
 

Forebyggende mod depression eller mani ved bipolar sygdom:  

Begyndelsesdosis 10 mg 1 gang i døgnet. Ved forebyggende behandling i forlængelse af olanzapinbehandling af mani fortsættes med samme dosis. 

  

Bemærk:  

 • Smeltetabletter skal lægges på tungen, hvor de opløses og derefter synkes med spyttet. Ved udtalt mundtørhed kan det være svært at anvende smeltetabletter.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende erfaring. 
 • Ved ophør med behandlingen bør dosis nedtrappes gradvis.

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Vægtøgning.
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Døsighed.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Øget appetit.
Forstoppelse, Leverpåvirkning, Mundtørhed.
Blodtryksfald når man rejser sig, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet, Forhøjet blodsukker, Sukker i urinen.
Motorisk uro, Parkinsonisme, Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Hududslæt.
Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Blodpropper, Langsom puls, Påvirkning af ekg.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Udvikling af bryster hos mænd.
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys.
Manglende vandladning, Udebleven menstruation, Ufrivillig vandladning.
 • For en del bivirkninger har det ikke været muligt, at bestemme hyppigheden. Det gælder bl.a.: Nedbrydning af muskelvæv, øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader, betændelse i bugspytkirtlen, leverbetændelse, diabetes eller forværring af diabetes, lav legemstemperatur, allergiske reaktioner, kramper, langvarig smertefuld erektion, hjerterytmeforstyrrelser, pludselig død.
 • I yderst sjældne tilfælde forekommer såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ved behandling med midler mod psykoser, er set særlige forstyrrelser af hjerterytmen (QTc-forlængelse), som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

Bør ikke anvendes

 • Bør ikke anvendes, hvis man har risiko for at udvikle grøn stær.
 • Smeltetabletterne indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. De må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre
  • Ved Parkinsons sygdom
  • Hvis man har tendens til kramper
  • Ved dårligt fungerende lever.
 • Hos ældre personer med demens er der en forøget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Rygning kan nedsætte effekten af midlet.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Fluvoxamin (middel mod depression) øger virkningen af Olanzapine "Teva".
 • Carbamazepin (epilepsimiddel) kan nedsætte virkningen af Olanzapine "Teva".
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Generel forsigtighed ved brug af andre lægemidler der kan forstyrre hjerterytmen - fx lithium (middel mod bipolar lidelse), visse antibiotika, visse midler mod depression, visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser samt visse midler mod psykoser.
  En del af disse midler skal helt undgås. Det gælder: Chlorprothixen og pimozid (midler mod psykoser), moxifloxacin (antibiotikum), amiodaron og dronedaron (midler mod hjerterytmeforstyrrelser), droperidol (middel mod kvalme) samt vandetanib (middel mod kræft).
 • Olanzapine "Teva" forstærker den søvndyssende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg olanzapin. 

Smeltetabletter.1 smeltetablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg olanzapin.  

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) filmovertrukne tabletter 15 mg, smeltetabletter 20 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) filmovertrukne tabletter 20 mg
Tartrazin (E102) smeltetabletter 5 mg
Titandioxid (E171) filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 7,5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Smag:
Citronsmeltetabletter 5 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg, smeltetabletter 20 mg
Andre:
Aspartam (E951) smeltetabletter 5 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg, smeltetabletter 20 mg
Lactosefilmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 7,5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg, smeltetabletter 5 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg, smeltetabletter 20 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 2,5 mg 30 stk. (blister) 42,70
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg 30 stk. (blister) 41,20
Recept filmovertrukne tabletter 7,5 mg 60 stk. (blster) 155,45
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg 30 stk. (blister) 64,65
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg 60 stk. (blister) 74,15
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg 30 stk. (blister) 60,60
Recept filmovertrukne tabletter 20 mg 30 stk. (blister) 70,10
Recept smeltetabletter 5 mg 30 stk. (blister) 60,60
Recept smeltetabletter 10 mg 30 stk. (blister) 73,80
Recept smeltetabletter 15 mg 30 stk. (blister) 53,85
Recept smeltetabletter 20 mg 30 stk. (blister) 70,10

Substitution

filmovertrukne tabletter 2,5 mg kan substitueres med:
Olanzapin "Actavis" Actavis, Olanzapin,  2,5 mg
Olanzapin "Orion" Orion Pharma, Olanzapin,  2,5 mg
Olanzapin "PCD" STADA Nordic, Olanzapin,  2,5 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin,  2,5 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin,  2,5 mg
Zyprexa Eli Lilly, Olanzapin,  2,5 mg
 
filmovertrukne tabletter 5 mg kan substitueres med:
Olanzapin "Actavis" Actavis, Olanzapin,  5 mg
Olanzapin "Orion" Orion Pharma, Olanzapin,  5 mg
Olanzapin "PCD" STADA Nordic, Olanzapin,  5 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin,  5 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin,  5 mg
Zyprexa Eli Lilly, Olanzapin,  5 mg
 
filmovertrukne tabletter 7,5 mg kan substitueres med:
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin,  7,5 mg
Olanzapin "PCD" STADA Nordic, Olanzapin,  7,5 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin,  7,5 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin,  7,5 mg
Zyprexa Eli Lilly, Olanzapin,  7,5 mg
 
filmovertrukne tabletter 10 mg kan substitueres med:
Olanzapin "Actavis" Actavis, Olanzapin,  10 mg
Olanzapin "Orion" Orion Pharma, Olanzapin,  10 mg
Olanzapin "PCD" STADA Nordic, Olanzapin,  10 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin,  10 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin,  10 mg
Zyprexa Eli Lilly, Olanzapin,  10 mg
 
filmovertrukne tabletter 15 mg kan substitueres med:
Olanzapin "Orion" Orion Pharma, Olanzapin,  15 mg
Olanzapin "PCD" STADA Nordic, Olanzapin,  15 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin,  15 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin,  15 mg
 
filmovertrukne tabletter 20 mg kan substitueres med:
Olanzapin "Nordic Prime" (Parallelimport), Olanzapin,  20 mg
Olanzapin "PCD" STADA Nordic, Olanzapin,  20 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin,  20 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin,  20 mg
 
smeltetabletter 5 mg kan substitueres med:
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin,  5 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin,  5 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin,  5 mg
Zyprexa Velotab Eli Lilly, Olanzapin,  5 mg
 
smeltetabletter 10 mg kan substitueres med:
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin,  10 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin,  10 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin,  10 mg
Zyprexa Velotab Eli Lilly, Olanzapin,  10 mg
 
smeltetabletter 15 mg kan substitueres med:
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin,  15 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin,  15 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin,  15 mg
Zyprexa Velotab Eli Lilly, Olanzapin,  15 mg
 
smeltetabletter 20 mg kan substitueres med:
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin,  20 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin,  20 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin,  20 mg
Zyprexa Velotab Eli Lilly, Olanzapin,  20 mg
 

Identifikation og foto

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
OL, 2.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
OL, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 5 mg
 

Filmovertrukne tabletter  7,5 mg

Præg:
OL, 7.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
filmovertrukne tabletter 7,5 mg
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
OL, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  15 mg

Præg:
OL 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
filmovertrukne tabletter 15 mg
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
OL 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
filmovertrukne tabletter 20 mg
 

Smeltetabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8 x 8
intet billede
 

Smeltetabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10 x 10
intet billede
 

Smeltetabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 11 x 11
intet billede
 

Smeltetabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 12 x 12
intet billede
 
 
 

Revisionsdato

2016-01-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...