Abilify®

N05AX12
 

Abilify® er et middel mod psykoser. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Abilify® anvendes til behandling af skizofreni og mani samt til forebyggelse af mani, hvis midlet tidligere har virket mod mani hos den pågældende person. 

Dosering

Findes som tabletter, smeltetabletter, oral opløsning (væske til at drikke) og injektionsvæske, der indsprøjtes i en muskel.
Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad. 

Tabletter, smeltetabletter og oral opløsning: 

 • Skizofreni
  Voksne. Sædvanligvis startes med 10-15 mg 1 gang i døgnet. Vedligeholdelsesdosis er normalt 15 mg 1 gang i døgnet og der må højst gives 30 mg i døgnet.
  Unge over 15 år. Sædvanligvis startes med 2 mg 1 gang i døgnet i 2 dage og derefter 5 mg 1 gang i døgnet i yderligere 2 dage. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 10 mg 1 gang i døgnet. Der må højst gives 30 mg i døgnet.
 • I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med højere startdoser.
 • Maniske episoder
  Voksne. Startdosis 15 mg 1 gang i døgnet. Højst 30 mg i døgnet.
  Unge over 13 år. Der startes med 2 mg 1 gang i døgnet i 2 dage og derefter 5 mg 1 gang i døgnet i yderligere 2 dage. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 10 mg 1 gang i døgnet.
 • Forebyggelse af maniske episoder
  Voksne. Der startes med samme dosis, der tidligere har været brugt til behandling af mani.

 

Smeltetabletter skal lægges på tungen, hvor de opløses og derefter synkes med spyttet. Ved udtalt mundtørhed kan det være svært at anvende smeltetabletter. 

Injektionsvæske:
Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1,3 ml (9,75 mg) efter behov med mindst 2 timers mellemrum. Højst 30 mg i døgnet. 

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Træthed.
Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning, Øget spytdannelse.
Diabetes.
Angst, Bivirkninger fra bevægeapparatet, Hovedpine, Motorisk uro, Rastløshed, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed.
Sløret syn.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Forhøjet blodsukker, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Depression, Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige langsomme bevægelser, Øget seksualdrift.
Dobbeltsyn.
Ikke kendt. Pludselig og uforklarlig død.
Betændelse i bugspytkirtlen, Dårligt fungerende lever, Leverbetændelse.
Blodprop i de dybe vener, Forhøjet blodtryk, Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop, Langsom puls, Lungebetændelse pga. opkast i lungerne, Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*), Sammentrækninger i strubemuskulaturen, Væskeophobning i fx arme og ben.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
For lidt natrium i blodet, Påvirkning af blodsukkeret.
Nedbrydning af muskelvæv.
Aggressivitet, Besvimelsesanfald, Impulsiv og sygelig købetrang, Impulskontrolforstyrrelser, Kramper, Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, Nervøsitet, Omvandring i omtåget tilstand, Overspisning, Selvmordstanker eller -adfærd, Serotoninsyndrom, Spillelidenskab, Talebesvær, Uro og rastløshed.
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk chok – en akut alvorlig allergisk tilstand, allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet og nældefeber).
Langvarig smertefuld erektion, Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død. 

 • Ovenstående bivirkninger er opgjort for voksne. Hos unge under 18 år ses generelt samme bivirkninger - dog er der enkelte, som kan forekomme hyppigere: Bivirkninger fra bevægeapparatet og søvnighed er set hos over 10%, mens mundtørhed, øget appetit, lavt blodtryk, vægttab, for meget insulin i blodet, hjerterytmeforstyrrelser og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer er set hos 1-10%. Hos unge over 13 år med maniske episoder er desuden også set vægtøgning, ufrivillige rykkende bevægelser og muskelkramper hos 1-10%.
 • I meget sjældne tilfælde forekommer ufrivillige bevægelser og såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Bør ikke anvendes

Smeltetabletterne indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. De må derfor ikke anvendes af personer med Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes). 

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre over 65 år
  • Ved meget dårligt fungerende lever
  • Ved hjerte-karsygdomme
  • Ved epilepsi og tendens til kramper.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • En række midler (bl.a. visse midler mod svamp, visse antibiotika, visse midler mod HIV samt visse midler mod depression) kan øge virkningen af Abilify®.
 • Carbamazepin (epilepsimiddel) nedsætter virkningen af Abilify®.
 • Samtidig brug af visse midler mod depression (SSRI- midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Abilify® forstærker den søvndyssende effekt af sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt. 

Halveringstiden i blodet () er ca. 75 timer. Aripiprazol bliver i kroppen omdannet til stoffet dehydroaripiprazol, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet ( ) for dehydroaripiprazol er 94 timer. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 30 mg aripiprazol.
Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 10 mg eller 15 mg aripiprazol.
Oral opløsning. 1 ml indeholder 1 mg aripiprazol.
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 7,5 mg aripiprazol. 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 10 mg, tabletter 15 mg, tabletter 30 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg
Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral opløsning 1 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : oral opløsning 1 mg/ml
Smag:
Appelsin : oral opløsning 1 mg/ml
Vanilje : smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg
Andre:
Aspartam : smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg
Lactose : tabletter 5 mg, tabletter 10 mg, tabletter 15 mg, tabletter 30 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml
Sulfobutylether-ß-cyclodextrin : injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml
Vinsyre : injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml

Tilskud

Smeltetabletter og oral opløsning
Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 14 stk. (blister) 665,75
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk (blister) 1.329,70
Recept tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 56 stk (blister) 2.642,70
Recept tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 1.329,70
Recept tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Chemvet) 961,15
Recept tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 2.642,70
Recept tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 1.329,70
Recept tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 2.642,70
Recept tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 2.259,25
Recept tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 4.516,70
Recept smeltetabletter 10 mg 28 stk. (blister) 1.592,60
Recept smeltetabletter 10 mg 28 stk. (blister) (Orifarm) 471,00
Recept smeltetabletter 10 mg 28 stk. (blister) (2care4) 155,00
Recept smeltetabletter 15 mg 28 stk. (blister) 1.592,60
Recept smeltetabletter 15 mg 28 stk. (blister) (2care4) 665,00
Recept oral opløsning 1 mg/ml 150 ml 1.423,20
Recept oral opløsning 1 mg/ml 150 ml (Paranova) 279,60
Recept oral opløsning 1 mg/ml 150 ml (Abacus) 747,05
Recept oral opløsning 1 mg/ml 150 ml (2care4) 531,00
Recept injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml 1,3 ml 197,95
Recept injektionsvæske, opl. 7,5 mg/ml 1,3 ml (Orifarm) 212,50

Substitution

tabletter 5 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Amneal" Amneal Nordic, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical Valley, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Sandoz" Sandoz, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 5 mg
Lemilvo TEVA, Aripiprazol, tabletter 5 mg
 
tabletter 10 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Amneal" Amneal Nordic, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical Valley, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Sandoz" Sandoz, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 10 mg
Lemilvo TEVA, Aripiprazol, tabletter 10 mg
 
tabletter 15 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Amneal" Amneal Nordic, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical Valley, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Sandoz" Sandoz, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 15 mg
Lemilvo TEVA, Aripiprazol, tabletter 15 mg
 
tabletter 30 mg
Aripiprazol "Krka" KRKA, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Accord" Accord, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Amneal" Amneal Nordic, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Medical Valley" Medical Valley, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Sandoz" Sandoz, Aripiprazol, tabletter 30 mg
Aripiprazole "Teva" TEVA, Aripiprazol, tabletter 30 mg
 
smeltetabletter 10 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, smeltetabletter 10 mg
 
smeltetabletter 15 mg
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, smeltetabletter 15 mg
 
oral opløsning 1 mg/ml
Aripiprazol "Stada" STADA Nordic, Aripiprazol, oral opløsning 1 mg/ml
 

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
A-007, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 4,6 x 8,2
tabletter 5 mg
 

Tabletter  10 mg

Præg:
A-008, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 4,6 x 8,1
tabletter 10 mg
 

Tabletter  15 mg

Præg:
A-009, 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,1 x 6,1
tabletter 15 mg
 

Tabletter  30 mg

Præg:
A-011, 30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 9,2 x 9,2
tabletter 30 mg
 

Smeltetabletter  10 mg

Præg:
A, 640, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7,3 x 7,3
smeltetabletter 10 mg
 

Smeltetabletter  15 mg

Præg:
A, 641, 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8,1 x 8,1
smeltetabletter 15 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...