Zyprexa®

Zyprexa Velotab
N05AH03
 

Zyprexa® er et middel mod psykoser. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Zyprexa® anvendes til behandling af skizofreniog manier. Anvendes desuden til forebyggelse af manier og depressioner i de tilfælde, hvor midlet har virket mod tidligere manier. 

Dosering

Findes som tabletter, smeltetabletter og pulver til injektionsvæske, der efter opløsning indsprøjtes i en muskel.
Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad. 

Tabletter og smeltetabletter 

 • Skizofreni. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5-10 mg 1 gang i døgnet, helst ved sengetid. Især ældre og unge med debuterende psykoser samt personer med dårligt fungerende nyrer eller lever bør begynde med 5 mg i døgnet. Vedligeholdelsesdosis. 5-20 mg i døgnet. I særlige tilfælde kan dosis øges op til 40 mg i døgnet.
 • Mani. Begyndelsesdosis som eneste middel 15 mg 1 gang i døgnet eller i kombination med lithium eller valproat 10 mg i døgnet. I særlige tilfælde kan dosis øges op til 40 mg i døgnet.
 • Forebyggende mod depression eller mani ved bipolar sygdom. Begyndelsesdosis 10 mg 1 gang i døgnet. Ved forebyggende behandling i forlængelse af olanzapinbehandling af mani fortsættes med samme dosis.
 • Bemærk: Ved dårligt fungerende lever eller nyrer samt til ældre kan det være passende med en lav begyndelsesdosis på 5 mg.

 

Pulver til injektionsvæske 

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5-10 mg (2,5-5 mg til ældre og ofte 5 mg ved dårligt fungerende lever eller nyre).
 • Dosis kan gentages op til 3 gange i døgnet.
 • Normalt bør der højst gives samlet 20 mg i døgnet.
 • Der bør skiftes til behandling med tabletter eller smeltetabletter, så snart det er muligt.

 

Bemærk: 

 • Smeltetabletter skal lægges på tungen, hvor de opløses og derefter synkes med spyttet. Ved udtalt mundtørhed kan det være svært at anvende smeltetabletter.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende erfaring.
 • Ved ophør med behandlingen bør dosis nedtrappes gradvis.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Vægtøgning.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Døsighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Antikolinerge symptomer – fx mundtørhed og manglende vandladning samt forhøjet tryk i øjnene*, Feber, Kraftesløshed, Træthed, Øget appetit.
Leverpåvirkning**.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
For meget fedt i blodet, For meget kolesterol i blodet, Forhøjet blodsukker, Forhøjet urinsyre i blodet, Sukker i urinen.
Ledsmerter.
Motorisk uro, Parkinsonisme, Svimmelhed, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Hududslæt.
Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodpropper, Langsom puls, Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval***).
Diabetes, Forværret diabetes, Udvikling af bryster hos mænd.
Hukommelsesbesvær, Kramper****, Talebesvær, Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige langsomme bevægelser.
Hårtab, Overfølsomhed over for sollys.
Allergiske reaktioner.
Manglende vandladning, Udebleven menstruation, Ufrivillig vandladning, Vandladningsbesvær.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Lav legemstemperatur, Pludselig død.
Betændelse i bugspytkirtlen, Leverbetændelse.
Hjerterytmeforstyrrelser.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Nedbrydning af muskelvæv.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
Langvarig smertefuld erektion.
Ikke kendt. Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.

* Omfatter bl.a. forstoppelse og mundtørhed og er normalt forbigående. 

** Ses normalt kun i starten af behandlingen. 

*** Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død. 

**** I de fleste tilfælde har der været andre risikofaktorer for kramper. 

 

 • I yderst sjældne tilfælde forekommer såkaldt malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Bør ikke anvendes

 • Bør ikke anvendes, hvis man har risiko for at udvikle grøn stær
 • Smeltetabletterne indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen. De må derfor ikke anvendes ved Føllings sygdom (enzymdefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes).

Særlige advarsler

 • Forsigtighed:
  • Til ældre
  • Ved Parkinsons sygdom
  • Hvis man har tendens til kramper
  • Ved dårligt fungerende lever.
 • Hos ældre personer med demens er der en forøget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen.
 • Der kan være risiko for stærkt forhøjet niveau af sukker i blodet. Hvis man har diabetes eller risiko for at udvikle diabetes, skal man løbende til kontrol hos lægen.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Rygning kan nedsætte effekten af midlet.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Antipsykotika kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Fluvoxamin (middel mod depression) øger virkningen af Zyprexa®.
 • Carbamazepin og valproat (epilepsimidler) kan muligvis nedsætte virkningen af Zyprexa®.
 • Det kan være nødvendigt, at justere doseringen af begge midler ved samtidig brug af midler mod psykoser og visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva).
 • Zyprexa® forstærker den søvndyssende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt. 

Halveringstiden I blodet () er ca. 30 timer. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg eller 10 mg olanzapin.
Zyprexa® Velotab, smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg olanzapin.
Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 10 mg olanzapin. 

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : overtrukne tabletter 2,5 mg, overtrukne tabletter 5 mg, overtrukne tabletter 7,5 mg, overtrukne tabletter 10 mg
Titandioxid (E171) : overtrukne tabletter 2,5 mg, overtrukne tabletter 5 mg, overtrukne tabletter 7,5 mg, overtrukne tabletter 10 mg
Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : smeltetabletter 5 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg, smeltetabletter 20 mg
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : smeltetabletter 5 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg, smeltetabletter 20 mg
Andre:
Aspartam : smeltetabletter 5 mg, smeltetabletter 10 mg, smeltetabletter 15 mg, smeltetabletter 20 mg
Lactose : overtrukne tabletter 2,5 mg, overtrukne tabletter 5 mg, overtrukne tabletter 7,5 mg, overtrukne tabletter 10 mg, pulver til injektionsvæske, opl. 10 mg
Macrogoler : overtrukne tabletter 2,5 mg, overtrukne tabletter 5 mg, overtrukne tabletter 7,5 mg, overtrukne tabletter 10 mg
Sterilt vand : pulver til injektionsvæske, opl. 10 mg
Vinsyre : pulver til injektionsvæske, opl. 10 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept overtrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 546,75
Recept overtrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 746,15
Recept overtrukne tabletter 7,5 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 2.214,05
Recept overtrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 2.872,25
Recept smeltetabletter 5 mg 28 stk. (blister) 854,05
Recept smeltetabletter 5 mg 28 stk. (blister)(EuroPharmaDK 756,55
Recept smeltetabletter 5 mg 28 stk. (blister) (Abacus) 750,00
Recept smeltetabletter 5 mg 28 stk. (blister) (2care4) 468,00
Recept smeltetabletter 10 mg 28 stk. (blister) 1.665,05
Recept smeltetabletter 10 mg 28 stk. (blister) (Abacus) 1.409,00
Recept smeltetabletter 10 mg 28 stk. (blister) (Europharma) Udgået 19-11-2018
Recept smeltetabletter 15 mg 28 stk. (blister) 2.614,50
Recept smeltetabletter 15 mg 28 stk. (blister) (Abacus) 2.420,00
Recept smeltetabletter 20 mg 28 stk. (blister) 3.312,00
Recept smeltetabletter 20 mg 28 stk. (blister) (Abacus) 2.850,00
Recept smeltetabletter 20 mg 28 stk. (blister) (EuroPharma) Udgået 19-11-2018
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 10 mg 1 stk. 188,75
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 10 mg 1 stk. (2care4) 185,00
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 10 mg 1 stk. (Paranova) 116,30
Recept pulver til injektionsvæske, opl. 10 mg 1 stk. (Orifarm) 115,90

Substitution

overtrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Actavis" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Orion" Orion Pharma, Olanzapin, tabletter 2,5 mg
Olanzapin "PCD" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, tabletter 2,5 mg
Olanzapine "Mylan" Mylan, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Olanzapine "Teva" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, tabletter 2,5 mg
 
overtrukne tabletter 5 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapin "Actavis" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapin "PCD" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, tabletter 5 mg
Olanzapine "Mylan" Mylan, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Olanzapine "Teva" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, tabletter 5 mg
 
overtrukne tabletter 7,5 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Olanzapin "Orion" Orion Pharma, Olanzapin, tabletter 7,5 mg
Olanzapin "PCD" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Olanzapine "Teva" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 7,5 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, tabletter 7,5 mg
 
overtrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Accord" Accord, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Actavis" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Orion" Orion Pharma, Olanzapin, tabletter 10 mg
Olanzapin "PCD" STADA Nordic, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapin "Sandoz" Sandoz, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapine "Glenmark" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, tabletter 10 mg
Olanzapine "Mylan" Mylan, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Olanzapine "Teva" TEVA, Olanzapin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, tabletter 10 mg
 
smeltetabletter 5 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
Olanzapine "Glenmark Europe" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
Olanzapine "Teva" TEVA, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, smeltetabletter 5 mg
 
smeltetabletter 10 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 10 mg
Olanzapine "Glenmark Europe" Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 10 mg
Olanzapine "Teva" TEVA, Olanzapin, smeltetabletter 10 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, smeltetabletter 10 mg
 
smeltetabletter 15 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 15 mg
Olanzapine "Teva" TEVA, Olanzapin, smeltetabletter 15 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, smeltetabletter 15 mg
 
smeltetabletter 20 mg
Olanzapin "Orion" Orion Pharma, Olanzapin, smeltetabletter 20 mg
Olanzapin "Stada" STADA Nordic, Olanzapin, smeltetabletter 20 mg
Olanzapine "Teva" TEVA, Olanzapin, smeltetabletter 20 mg
Zalasta KRKA, Olanzapin, smeltetabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Overtrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
LILLY, 4112
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
overtrukne tabletter 2,5 mg
 

Overtrukne tabletter  5 mg

Præg:
LILLY, 4115
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 8,2
overtrukne tabletter 5 mg
 

Overtrukne tabletter  7,5 mg

Præg:
LILLY, 4116
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 9,2
overtrukne tabletter 7,5 mg
 

Overtrukne tabletter  10 mg

Præg:
LILLY, 4117
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,2 x 10,2
overtrukne tabletter 10 mg
 

Smeltetabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9,5 x 9,5
smeltetabletter 5 mg
 

Smeltetabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10,5 x 10,5
smeltetabletter 10 mg
 

Smeltetabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 12,5 x 12,5
smeltetabletter 15 mg
 

Smeltetabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 15 x 15
smeltetabletter 20 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...