Ranibizumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Ranibizumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Lucentis®  Novartis injektionsvæske, opl.  10 mg/ml
injektionsvæske, opl. i sprøjte  10 mg/ml
Ranivisio  TEVA injektionsvæske, opl.  10 mg/ml