Triamcinolonhexacetonid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Triamcinolonhexacetonid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Lederspan®  Viatris injektionsvæske, susp.  20 mg/ml
Triamcinolonhexacetonid "2care4"  Parallelimporteret injektionsvæske, susp.  20 mg/ml
Trica®  Evolan Pharma injektionsvæske, susp.  20 mg/ml