ARIKAYCE liposomal bruges til behandling af

Lungebetændelse

ARIKAYCE liposomal

J01GB06
 

ARIKAYCE liposomal er et antibiotikum til inhalation. Aminoglykosid.  

Virksomme stoffer

Anvendelse

ARIKAYCE liposomal anvendes i særlige tilfælde til behandling af lungebetændelse med visse mykobakterier hos voksne, som ikke har cystisk fibrose. 

 

Må kun anvendes på eller udleveres fra sygehus. 

Doseringsforslag

Finders som inhalationsvæske i et hætteglas. 

 

Voksne 

 • 1 hætteglas (590 mg) 1 gang i døgnet.

 

Bemærk: 

 • Inhalationsvæsken inhaleres ved hjælp af forstøverapparat (nebulisator).
 • ARIKAYCE liposomal må kun anvendes sammen med forstøverapparatet Lamira Nebuliser System. Se Håndtering og holdbarhed.
 • Du vil blive behandlet med andre antibiotika sammen med ARIKAYCE liposomal.
 • Glemt dosis
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis det stadig er dagen for glemt dosis.
  • Hvis det er blevet næste dage, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Ophostning af blod.
Talebesvær, Åndenød, Hoste  (herunder med ophostet slim).
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Høretab, Tinnitus.
Svamp i munden, Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Balanceforstyrrelser, Svimmelhed, Feber, Stemmeforandring, Træthed.
Vægttab.
Nedsat appetit.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Hovedpine.
Påvirkning af nyrerne.
Allergisk lungebetændelse, Betændelse i struben  (herunder betændelse i stemmebånd), Betændelseslignende reaktion i lungerne, Forværring af KOL, Hvæsende vejrtrækning, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Irritation i halsen, Smerter i svælget, Ubehag i brystet, Øget opspyt fra luftvejene.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Angst.
Ikke kendt. Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Overfølsomhedsreaktioner.

Bør ikke anvendes

ARIKAYCE liposomal bør ikke anvendes ved: 

Særlige advarsler

ARIKAYCE liposomal skal anvendes med forsigtighed: 

 

Generelt 

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika.

 

Nyrernes funktion 

 • Nyrernes funktion kontrolleres ved opstart af behandlingen og derefter regelmæssigt under behandlingen.

 

Lungesygdomme 

 • Hvis du tidligere har haft luftvejssygdom, astma eller muskelsammentrækninger i luftrørene, eller hvis du får tegn på muskelsammentrækninger i luftrørene ved handling med ARIKAYCE liposomal, vil du få ordineret medicin til udvidelse af luftvejene, fx beta2-stimulerende midler. Denne medicin skal du tage før hver inhalation af ARIKAYCE liposomal.
 • Opstart af behandling med ARIKAYCE liposomal vil ske med forsigtighed, hvis du har fx KOL, da sygdommen kan forværres.
 • Hvis du får allergisk lungebetændelse, vil behandlingen med ARIKAYCE liposomal blive afbrudt.

 

Nedsat hørelse 

 • Din hørelse kontrolleres regelmæssigt under behandlingen og hyppigere, hvis du har eller formodes at have nedsat hørelse.
 • Hvis du får midlertidige skader på det indre øre, stoppes behandlingen med ARIKAYCE liposomal.

 

Muskelsvaghed 

 • Muskelsvaghed kan forværres under behandlingen, hvis du har visse muskelsygdomme, fx Parkinsons sygdom.

 

Soja 

 • Inhalationsvæsken indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Samtidig anvendelse af visse antibiotika (amphotericin B, polymyxin B), visse midler ved organtransplantation (ciclosporin, tacrolimus eller visse vanddrivende midler (slyngediuretika) øger risikoen for nyreskade, høretab og øresusen (tinnitus).
 • Samtidig brug af vancomycin kan øge risikoen for nyreskader og skader på det indre øre og bør derfor undgås.
 • Samtidig brug af cefalosporiner kan øge risikoen for nyreskader.
 • Muskelafslappende midler (fx suxamethon, mivacurium) kan forstærke den muskelafslappende virkning af ARIKAYCE liposomal.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 døgns karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • ARIKAYCE liposomal virker på bakteriernes stofskifte, så de går til grunde.
 • Amikacin er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er 3-14 timer.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Må kun anvendes sammen med Lamira Nebuliser System.
 • Se detaljeret beskrivelse i medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C).
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 4 uger ved stuetemperatur (under 25 °C).

Lægemiddelformer

Inhalationsvæske til nebulisator, dispersion. 1 hætteglas indeholder 590 mg amikacin (som sulfat) i en liposomal formulering. Den gennemsnitlige leverede dosis pr. hætteglas er ca. 312 mg amikacin. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept Inhalationsvæske til nebulisator, dispersion 590 mg 28 stk. 105.885,95
 
 
 

Revisionsdato

21.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...