Palynziq

A16AB19
 

Palynziq er et middel mod en enzymdefekt med høj koncentration af fenylalanin i blodet. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Palynziq anvendes til behandling af: 

 

 • Høj koncentration af fenylalanin i blodet (fenylketonuri (PKU)).

 

Fenylketonuri (PKU) er en sjælden medfødt sygdom, hvor proteinet fenylalanin fra  

kosten ophobes i kroppen. 

 

Må kun udleveres fra sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden. 

 

Voksne og unge over 16 år 

 

Periode  

Dosis 1 

Behandlingstid  

Sædvanligvis 2 

Begyndelse 

2,5 mg 1 gang ugentlig 

4 uger 

Dosisøgning 

2,5 mg 2 gange ugentlig 

1 uge 

10 mg 1 gang ugentlig 

1 uge 

10 mg 2 gange ugentlig 

1 uge 

10 mg 4 gange ugentlig 

1 uge 

10 mg i døgnet 

1 uge 

Vedligeholdelse3 

20 mg i døgnet 

12 - 24 uger 

40 mg4 i døgnet 

16 uger 

60 mg4 i døgnet 

Indtil samlet behandlingstid på 18 måneder2 

 

1 Lægen kan ændre dosis ud fra koncentrationen af fenylalanin i dit blod. 

2 Længerevarende behandlingstid kan i visse tilfælde være nødvendig. 

3 Lægen justerer vedligeholdelsesdosis individuelt til dig for at opnå en passende virkning. 

4 Doser på 40 mg eller 60 mg består af 2 henholdsvis 3 injektionssprøjter Palynziq på 20 mg. De indsprøjtes umiddelbart efter hinanden med mindst 5 cm mellem indstiksstederne. 

Vigtigt vedr. indsprøjtning af Palynziq 

 • Før indsprøjtning af hver dosis vil du få antihistaminer og febernedsættende medicin. Under vedligeholdelsesbehandling kan disse midler udelades.
 • Før opstart af behandling bliver du undervist i tegn og symptomer på akut overfølsomhedsreaktion og i straks at anvende adrenalin-injektionsudstyr samt kontakte en læge, hvis du oplever en reaktion. Du instrueres også i korrekt brug af adrenalin-injektionsudstyr samt i altid at medbringe udstyret.
 • De første indsprøjtninger foretages altid af personale på sygehus.
 • Lægen vurderer, om du selv kan indsprøjte Palynziq. I givet fald skal der de første 6 måneder af behandlingen være en observatør til stede under indsprøjtningen og i mindst 60 minutter derefter.
 • Indsprøjtningerne gives midt og foran på låret eller den nederste del af maven med undtagelse af 5 centimeter direkte omkring navlen.
 • Lægen vil informere dig om dit behandlingsforløb. Du skal følge informationen i udleveret materiale fra sygehuset. Se også den medfølgende indlægsseddel.

 

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 16 år.

 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i lymfekirtler.
Mavesmerter, Kvalme, Opkastning.
Overfølsomhedsreaktioner, Nældefeber.
Reaktioner på indstiksstedet.
For lidt fenylalanin i blodet.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Hovedpine.
Hoste.
Hårtab, Rødme, Hudkløe, Hududslæt.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene.
Ledstivhed, Hævede led, Muskelstivhed.
Åndenød.
Alvorlig hudreaktion, Plettet udslæt med fortykkelse af huden.
Ikke kendt. Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

Bør ikke anvendes

Palynziq bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for pegvaliase (virksomme stof i Palynziq) eller et andet såkaldt PEGyleret lægemiddel. 

Særlige advarsler

Under behandling med Palynziq vil du få taget blodprøver til bestemmelse af: 

 

 • Koncentrationen af fenylalanin i dit blod mindst én gang om måneden, dog oftere efter lavt indhold af fenylalanin i blodet samt før og under graviditet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Læs mere om gravide og medicin 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Palynziq virker ved at omdanne fenylalanin, så der opnås en lavere koncentration af fenylalanin i blodet.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 2 dage.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Se udleveret materiale fra sygehuset samt medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8⁰C).
 • Må ikke fryses.
 • Injektionssprøjte i forseglet bakke kan opbevares i én enkelt periode uden for køleskab ved temperaturer under 25⁰C i højst 30 dage beskyttet mod varmekilder. Må ikke genplaceres i køleskab, og ikke-anvendte injektionssprøjter efter 30 dage uden for køleskab skal derfor kasseres.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning, sprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 2,5 mg, 10 mg eller 20 mg pegvaliase. 

Hjælpestoffer

Andre:
Kanelsyre : injektionsvæske, opl. i sprøjte 2,5 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 10 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 20 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i sprøjte 2,5 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 10 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 20 mg
Trometamol : injektionsvæske, opl. i sprøjte 2,5 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 10 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 20 mg
Trometamolhydrochlorid : injektionsvæske, opl. i sprøjte 2,5 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 10 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 20 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 2,5 mg 1 stk. 2.791,75
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 10 mg 1 stk. 2.791,75
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 20 mg 1 stk. 2.791,75
 
 
 

Revisionsdato

05.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...