Imlifidase

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Imlifidase:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Idefirix  Hansa Biopharma AB pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  11 mg