Lecigon®

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Lecigon®, komb. påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Lecigon®, komb. bruges mod

Lecigon® er et middel mod Parkinsons sygdom.  

 

Lecigon® anvendes ved alvorlige tilfælde af Parkinsons sygdom, hvor anden behandling ikke har været effektiv.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Lecigon®, komb.

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som enteralgel, der via en sonde gennem huden på maven indgives direkte ind i tarmen.    

   

Doseringen styres ved hjælp af en bærbar pumpe.   

   

Morgenbolusdosis   

 • Sædvanligvis 100-200 mg levodopa, højst 300 mg som bolus (15 ml).
 • Vedligeholdelsesdosis. Individuelt, sædvanligvis 15-100 mg levodopa/time.
 • Anbefalet daglig maksimal dosis er 2.000 mg levodopa (100 ml).

   

Ekstra bolusdosis   

 • Normalt under 3 ml, men tilpasses individuelt.
 • Hvis behovet for ekstra doser overstiger 5 gange pr. dag, bør vedligeholdelsesdosis forhøjes.

   

Bemærk:    

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge under 17 år.

   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré*, Kvalme
Uro
Sårinfektion
Reaktioner og ubehag ved indsættelsesstedet  (bl.a. rødme, arvæv, blødning, smerter)
Vægttab
Ledsmerter Muskelsmerter
Forværret parkinsonisme, Ufrivillige rykkende bevægelser
Angst, Depression Søvnløshed
Farveændring af urinen
Blodtryksfald når man rejser sig**
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel
Hjertekrampe Hjertebanken, Uregelmæssig puls, Ændret puls
Sløret syn
Bughindebetændelse*****, Luftansamling i bughulen, Tarmslyng Bitter smag, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Opkastning, Synkebesvær
Smerter Kraftesløshed, Træthed
Vægtøgning
Vitaminmangel  (B6 og B12) Nedsat appetit
Muskelkramper Nakkesmerter
Gangforstyrrelser, Nedsat følesans, Nervebetændelse, Pludselig søvnanfald, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ændring i hudens følesans Hovedpine
Forvirring, Hallucinationer, Impulskontrolforstyrrelser  (bl.a. ludomani, tvangsspisning)***, Opstemthed, Psykoser, Søvnighed, Uro og rastløshed Mareridt, Søvnforstyrrelser
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning, Urinvejsinfektion
Brystsmerter
Lungebetændelse pga. opkast i lungerne, Åndenød Smerter i svælget
Hududslæt ved kontakt med midlet Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Betændelse i synsnerven, Dobbeltsyn, Grøn stær*******, Synsforstyrrelser
Alvorlig tarmslyng, Betændelse i bugspytkirtlen, Blødning i mave-tarmkanalen, Forstoppelse, Hul i tarmen, Sår i tarmen, Tyktarmsbetændelse Øget spytdannelse
Utilpashed
Bylder
Leverpåvirkning
Kramper
Besvær med at styre arme og ben, Øget rysten på hænderne Ufrivillige sammentrækninger af musklerne omkring øjenlågene
Demens, Selvmordsadfærd
Øget sexlyst***
Talebesvær
Hårtab Misfarvning af huden, Misfarvning af håret, Misfarvning af neglene, Misfarvning af sved
Årebetændelse
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hikke, Misfarvning af spyt, Smerter i tungen, Tænderskæren
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Modermærkekræft****
Ufrivillige øjenbevægelser
Tankeforstyrrelser
Langvarig smertefuld erektion
Unormal vejrtrækning
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Leverbetændelse
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Nedbrydning af muskelvæv
Hukommelsesbesvær
Dopaminafhængighed******

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage lægemidlet med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat).  

  

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel).  

  

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.  

  

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes Parkinsons sygdom og ikke den medicinske behandling.  

  

***** Flere bivirkninger, fx smerter i næse og hals samt ubehag i maven, er komplikationer i forbindelse med anlæggelsen af sonden.  

  

****** Parkinsonmedicin kan en sjælden gang være vanedannende, dvs. der kan opstå trang til at tage mere medicin end ordineret.   

  

******* Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) teoretisk kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning).   

Det skal du vide, når du tager Lecigon®, komb.

Hvornår må du ikke tage Lecigon®, komb.

Hvornår må du ikke tage Lecigon®, komb.

ved meget dårligt fungerende hjerte. ved visse former for g...
 • ved meget dårligt fungerende hjerte.
 • ved visse former for grøn stær (snævervinklet glaukom).
 • ved svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • hvis du lider af alvorlige nyre- eller hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte)
 • hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere mod depression (isocarboxazid, linezolid).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Hvis man tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser, alvor...
 • Hvis man tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser, alvorlige lungesygdomme, astma, mavesår eller kramper skal man være opmærksom, når man anvender Lecigon®, da disse tilstande kan forværres.
 • Hvis man tidligere har oplevet at være konfus, haft en depression eller akutte psykoser, bør man selv eller ens nærmeste pårørende være særlige opmærksomme mht. udvikling af alvorlige mentale forandringer, depression eller selvmordstanker.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis du tidligere har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen eller hjertet.
 • Der er risiko for malignt neuroleptikasyndrom - en alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring, hvis Lecigon® -behandlingen pludselig afbrydes, især hvis du samtidig er i behandling med midler mod psykose. Nedtrapning skal ske gradvis.
 • Du skal jævnligt have taget blodprøver, for at lægen kan kontrollere din nyre- og leverfunktion og dine andre blodtal.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger, som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.
 • Lecigon® bør ikke anvendes til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet.

Nedsat leverfunktion   

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Lecigon®, komb.

Anden medicin sammen med Lecigon®, komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

Der er ikke udført studier med dette præparat. Følgende medicinkombinationer er kendt fra andre lægemidler med levodopa:    

 • Hvis man i forvejen er i behandling med blodtryksnedsættende midler, kan tendensen til pludseligt blodtryksfald - især hvis man rejser sig hurtigt op - blive forstærket. Dosis af Lecigon® skal muligvis nedsættes.
 • Visse midler mod psykoser, benzodiazepiner (beroligende), isoniazid (tuberkulosemiddel), phenytoin (epilepsimiddel) og jernpræparater samt pyridoxin (vitamin B6) i store doser kan nedsætte effekten af Lecigon®. Omvendt kan Lecigon® også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Lecigon® kan en sjælden gang, når det gives sammen med tricykliske antidepressiva (midler mod depression), øge blodtrykket.
 • Lecigon® bør ikke tages, hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Jern kan nedsætte virkningen af Lecigon®, og derfor bør Lecigon® og jern indtages med mindst 4 timers mellemrum.
Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskytte...

Holdbarhed   

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan anvendes i højst 24 timer, efter det er taget ud af køleskab.
 • Cylinderampullen med enteralgel skal anvendes straks efter åbning. Kun til engangsbrug.
 • Doseringspumpe med påsat cylinderampul kan bæres på kroppen i højst 16 timer. Om natten bør pumpen ikke bæres tæt på kroppen.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Lecigon®, komb.

Alkohol og Lecigon®, komb. påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Lecigon®, komb. ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som enteralgel, der via en sonde gennem huden på maven indgives direkte ind i tarmen.   

  

Doseringen styres ved hjælp af en bærbar pumpe.  

  

Morgenbolusdosis  

 • Sædvanligvis 100-200 mg levodopa, højst 300 mg som bolus (15 ml).
 • Vedligeholdelsesdosis. Individuelt, sædvanligvis 15-100 mg levodopa/time.
 • Anbefalet daglig maksimal dosis er 2.000 mg levodopa (100 ml).

  

Ekstra bolusdosis  

 • Normalt under 3 ml, men tilpasses individuelt.
 • Hvis behovet for ekstra doser overstiger 5 gange pr. dag, bør vedligeholdelsesdosis forhøjes.

  

Bemærk:   

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge under 17 år.

  

Sådan virker Lecigon®, komb.

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin.
 • Carbidopa og entacapon sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen. Levodopas virkning på Parkinsons sygdom bliver derfor mere konstant gennem døgnet.
 • Halveringstiden i blodet () for alle tre stoffer er mellem 0,4-3 timer.

Hvad indeholder Lecigon®, komb.?

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
enteralgel 20+5+20 mg/ml
Carbidopa (5 mg/ml)
Entacapon (20 mg/ml)
Levodopa (20 mg/ml)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept enteralgel 20+5+20 mg/ml 7 x 47 ml 7.982,75
 
Lecigon®, komb. markedsføres af: Nordic Infucare
 
 
 

Revisionsdato

28.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...