Yescarta bruges til behandling af

Lymfeknudekræft

Dispenseringsformer

Infusionsvæske, dispersion

Yescarta

L01XX70
 

Yescarta er et middel, som fremstilles ud fra patientens egne T-celler (hvide blodlegemer). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Yescarta anvendes til behandling af: 

 

Anvendes kun på sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre.  

Doseringen er individuel og afhænger af patientens legemsvægt.  

 

Bemærk:  

  • Det tager normalt nogle uger at fremstille det færdige lægemiddel, efter at man har udtaget hvide blodlegemer fra patientens blod.
  • Nogle dage før infusionen vil man blive behandlet med en form for kemoterapi.
  • Der gives paracetamol og antihistamin inden behandling for at mindske bivirkningerne.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel, Lavt indhold af immunglobulin i blodet, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Hjerterytmeforstyrrelser, Hurtig puls.
Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning.
Feber, For lidt ilt i blodet, Kulderystelser, Svimmelhed, Træthed.
Infektioner.
Leverpåvirkning, Vægttab.
For lidt natrium i blodet, Nedsat appetit, Væskemangel.
Bevægeforstyrrelser, Ledsmerter, Muskelsmerter, Rygsmerter, Smerter i arme og ben.
Hovedpine, Påvirkning af hjernen, Rysten.
Angst, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Talebesvær.
Hoste, Væskesamling i lungehinderne, Åndenød.
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Ændring i blodets evne til at størkne.
Hjertestop, Hjertesvigt.
Overfølsomhed.
Forhøjet galdefarvestof.
For lidt calcium i blodet.
Kramper.
Besvær med at styre arme og ben, Muskelkramper, Nervebetændelse.
Søvnløshed.
Nyresvigt.
Væske i lungerne.
Hududslæt.
Blodprop.

Særlige advarsler

  • Vaccination med levende vaccine bør undgås i mindst 6 uger før behandlingsstart, og indtil immunforsvaret har normaliseret sig efter endt behandling.
  • Ved aktiv infektion eller alvorlige, uafklarede bivirkninger vil behandlingen blive udsat.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er ingen erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.  

Læs mere om gravide og medicin

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

I T-cellerne, der udtages fra patientens blod, indsættes et nyt gen, der gør, at T-cellerne er i stand til at finde frem til kræftcellerne i kroppen. Når de modificerede T-celler ved infusionen kommer tilbage i patientens blod, vil de finde frem til kræftcellerne og ødelægge dem. 

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Opbevares i dampform af flydende nitrogen ved under -150°C.
  • Må ikke bestråles.

 

Personalerisiko

Der bør tages passende forholdsregler (handsker, briller) ved håndtering af genetisk modificerede blodceller pga. risiko for overføring af smitsomme sygdomme.  

Lægemiddelformer

Infusionsvæske, dispersion. 1 patientspecifik infusionspose indeholder 1-2 x 106 anti-CD19 CAR-positive, levedygtige T-celler pr. kg legemsvægt svarende til højst 2 x 108 anti-CD19 CAR-positive T-celler. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept Infusionsvæske, dispersion 1 stk. 3.281.816,85
 
 
 

Revisionsdato

13.05.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...