Reagila

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Reagila.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Reagila bliver forstærket.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Reagila.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Reagila bliver forstærket.
Alkohol: Bør undgås.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 6 ugers karantæne efter endt behandling.

Reagila bruges mod

Reagila er et middel mod psykoser.  

 

Reagila anvendes til behandling af skizofreni hos voksne.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Reagila

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
hårde kapsler  1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg og 6 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
hårde kapsler  1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg og 6 mg.

Dosering

Findes som kapsler.   

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad.   

   

Voksne. Sædvanligvis startes med 1,5 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges langsomt efter effekt med 1,5 mg ad gangen til højest 6 mg 1 gang i døgnet. Bør tages på samme tidspunkt hver dag.    

   

Hvis man er i behandling med et andet middel mod psykoser og skal skifte til Reagila, kan det være nødvendigt, at man trapper ud af den gamle behandling, samtidigt med, at man starter og optrapper behandlingen med Reagila.    

   

Bemærk:   

 • Der kan gå flere uger, før den fulde effekt ses efter behandlingsstart og dosisændring.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre over 65 år. Forsigtighed anbefales.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Motorisk uro, Parkinsonisme
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser
Sløret syn
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Træthed
Leverpåvirkning, Vægtøgning
Ændringer i blodets fedtindhold Nedsat appetit, Øget appetit
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Sløvhed, Svimmelhed, Ufrivillige langsomme bevægelser
Angst Søvnforstyrrelser
Forhøjet blodtryk
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel
Forstyrrelse af hjerterytmen, Forstyrrelser i hjertets elektriske ledningssystem
Forhøjet tryk i øjet, Synstab, Uskarpt syn Øjenirritation
Hikke, Sure opstød
Nedsat mængde af hormonet TSH - der har betydning for stofskiftet - i blodet, Påvirkning af ekg Forhøjet galdefarvestof, Påvirkning af indholdet af natrium i blodet
Diabetes, Forhøjet blodsukker Tørst
Ufrivillige bevægelser**, Ufrivillige rykkende bevægelser, Ændring i hudens følesans
Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Depression, Selvmordsadfærd
Hyppig vandladning, Smertefuld vandladning
Rejsningsproblemer Nedsat sexlyst, Øget sexlyst
Hudkløe, Hududslæt
Lavt blodtryk
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
Nedsat stofskifte
Grå stær Lysfølsomhed i øjet
Synkebesvær
Allergiske reaktioner
Kramper, Nedbrydning af muskelvæv
Hukommelsesbesvær, Talebesvær
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring***
Leverbetændelse

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.  

** Hvis der opstår ufrivillige rykkende bevægelser, bør det overvejes at stoppe behandlingen.  

*** Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.  

Det skal du vide, når du tager Reagila

Hvornår må du ikke tage Reagila

Hvornår må du ikke tage Reagila

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Alkohol   Midlet kan øge alkohols sløvende v...

Alkohol   

Midlet kan øge alkohols sløvende virkning på centralnervesystemet. Brug af alkohol under behandlingen frarådes.   

   

Blodtryksændringer   

Både for lavt blodtryk, når man rejser sig op (ortostatisk hypotension) og forhøjet blodtryk er set. Forsigtighed ved brug af midlet, hvis man lider af hjerte-kar-sygdomme, hvor ændringer i blodtrykket spiller en rolle. I de tilfælde bør blodtrykket følges.   

   

Demens   

Hos ældre personer med demens er der en forøget risiko for hjerneblødning/blodprop i hjernen ved behandling med midler mod psykoser.    

   

Forstyrrelser af hjerterytmen   

Ved brug af andre midler mod psykoser er der set en særlig type forstyrrelser af hjerterytmen (forlænget QT-interval). Midlet skal anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.   

   

Forhøjet blodsukker   

Stærkt forhøjet blodsukker er set ved brug af midler mod psykoser. Det gælder især hvis man lider af diabetes eller har øget risiko for at få diabetes, hvor blodsukker og HbA1c (langtidsblodsukker) bør kontrolleres jævnligt.   

   

Grå stær   

Man skal opsøge øjenlæge, hvis man oplever symptomer på grå stær (fx nedsættelse af synet, overfølsomhed for stærkt lys).   

   

Kramper   

Risiko for nedsættelse af krampetærsklen. Bør anvendes med forsigtighed, hvis man tidligere har haft krampeanfald eller er i høj risiko for krampeanfald.   

   

Parkinsons sygdom   

Risiko for forværring af symptomerne på sygdommen.   

   

Blodpropper   

Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper (fx cancer, overvægt, ved større operationer, hvis man tidligere har haft blodpropper, behandling med p-piller, blodpropper i den nærmeste familie).   

   

Vægtøgning   

Kraftig vægtøgning er set ved behandling med Reagila. BMI og taljeomfang bør måles og følges.   

   

   

Nedsat leverfunktion   

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Reagila

Anden medicin sammen med Reagila

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

   

Anden medicin, der ikke må bruges sammen med Reagila   

En række midler kan påvirke Reagila omsætning i leveren (se evt. Medicinkombinationer) og derved medføre, at Reagila enten ikke virker, eller at virkningen bliver for kraftig. Nogle af disse midler må ikke tages samtidig med Reagila - det gælder bl.a. clarithromycin, erythromycin og rifampicin (antibiotika), diltiazem og verapamil ( calciumblokkere), itraconazol og ketoconazol (svampemidler), ritonavir og efavirenz (midler mod HIV), carbamazepin og phenytoin (midler mod epilepsi).    

   

Midler med søvndyssende virkning   

Reagila kan forstærke den søvndyssende virkning af beroligende midler, sovemidler, visse smertestillende midler (morfin eller morfinlignende midler) og antihistaminer.   

   

Anden medicin, hvor virkningen påvirkes af Reagila   

Nogle midlers virkning kan påvirkes af Reagila og skal bruges med forsigtighed. Det gælder bl.a. dabigatran (blodfortyndende middel) og digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser).   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.    Fertile ...
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

   

Fertile kvinder og mænd

I indlægssedlen anbefales, at kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 10 uger efter behandlingens ophør. Disse anbefalinger er baseret på en teoretisk vurdering af midlets virkning.   

Læs mere om gravide og medicin   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Reagila.Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?Den sløvende effekt af Reagila bliver forstærket.

Alkohol og Reagila

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Reagila.   

Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?   

Den sløvende effekt af Reagila bliver forstærket.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 6 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Reagila ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som kapsler.  

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad.  

  

Voksne. Sædvanligvis startes med 1,5 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan øges langsomt efter effekt med 1,5 mg ad gangen til højest 6 mg 1 gang i døgnet. Bør tages på samme tidspunkt hver dag.   

  

Hvis man er i behandling med et andet middel mod psykoser og skal skifte til Reagila, kan det være nødvendigt, at man trapper ud af den gamle behandling, samtidigt med, at man starter og optrapper behandlingen med Reagila.   

  

Bemærk:  

 • Der kan gå flere uger, før den fulde effekt ses efter behandlingsstart og dosisændring.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre over 65 år. Forsigtighed anbefales.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Sådan virker Reagila

 • Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
 • Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt.
 • Halveringstiden I blodet () er ca. 8 døgn.

Foto og identifikation

Hårde kapsler  1,5 mg

Præg:
GR, 1.5
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 14,3
hårde kapsler 1,5 mg
 

Hårde kapsler  3 mg

Præg:
GR, 3
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grøn, Hvid
Mål i mm: 5 x 14,3
hårde kapsler 3 mg
 

Hårde kapsler  4,5 mg

Præg:
GR, 4.5
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grøn
Mål i mm: 5 x 14,3
hårde kapsler 4,5 mg
 

Hårde kapsler  6 mg

Præg:
GR, 6
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lilla, Hvid
Mål i mm: 5,8 x 15,9
hårde kapsler 6 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.  

 

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept hårde kapsler 1,5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Orifarm) 605,00
Recept hårde kapsler 1,5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 987,55
Recept hårde kapsler 1,5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (2care4) 594,00
Recept hårde kapsler 1,5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) (Medartuum) 666,75
Recept hårde kapsler 1,5 mg (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) (Paranova) 737,75
Recept hårde kapsler 1,5 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 1.958,30
Recept hårde kapsler 3 mg 28 stk. (blister) 987,55
Recept hårde kapsler 3 mg 56 stk. (blister) 1.958,30
Recept hårde kapsler 4,5 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 987,55
Recept hårde kapsler 4,5 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 1.958,30
Recept hårde kapsler 6 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 987,55
Recept hårde kapsler 6 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. (blister) 1.958,30
 
Reagila markedsføres af: Recordati
 
 
 

Revisionsdato

13.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...