Flexilev

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Flexilev, komb. påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Flexilev, komb. bruges mod

Flexilev er et middel mod Parkinsons sygdom.  

 

Flexilev anvendes ved Parkinsons sygdom.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Flexilev, komb.

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
dispergible tabletter t. dosisdispenser  5+1,25 mg.
 • Bør tages mindst 30 minutter før eller 1 time efter et måltid.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
dispergible tabletter t. dosisdispenser  5+1,25 mg.
 • Opløses i ½ glas vand.   

OBS

Flexilev dispergible tabletter må kun dispenseres ved brug af dosisdispenseren MvFID, se medfølgende brugsvejledning.   

  

Dosering

Findes som dispergible tabletter i dosisdispenser (MvFID).    


Doseringen er meget individuel. Der begyndes med små doser, som langsomt øges hver 3.-6. dag.    

   

Bemærk:   

 • Dispergible tabletter må kun tages ud ved brug af dosisdispenseren MvFID. Se yderligere information om dosisdispenseren under "Håndtering og holdbarhed".
 • Dispergible tabletter opløses i et halvt glas postevand, og opløsningen drikkes straks.
 • Det anbefales, at Flexilev indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid for at opnå en hurtigere virkning, da samtidig proteinindtag nedsætter optagelsen af levodopa. Hvis du får mavegener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage Flexilev sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Mavegener forekommer oftest i starten af behandlingen.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjerterytmeforstyrrelser Hjertebanken
Bitter smag, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Træthed
Nedsat appetit
Bivirkninger fra bevægeapparatet, Svimmelhed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ufrivillige rykkende bevægelser Langsomme bevægelser****
Demens, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Opstemthed, Spisevægring, Søvnighed Mareridt, Søvnløshed, Unormale drømme
Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig**
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré*, Forstoppelse, Luft fra tarmen, Synkebesvær, Øget spytdannelse
Kraftesløshed, Utilpashed
Vægtændring
Muskelkramper
Besvær med at styre arme og ben Rysten på hænderne
Misfarvning af urinen
Brystsmerter
Hæshed
Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben Hedeture
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Dobbeltsyn, Sløret syn Forstørrede pupiller
Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesmerter, Mavesår Brændende fornemmelse i læbe og tunge, Fordøjelsesbesvær, Hikke, Misfarvning af spyt, Tænderskæren
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Faldtendens
Gangforstyrrelser, Nerveskade med påvirkning af øjet og øjenomgivelser, Ufrivillige øjenbevægelser, Vedvarende krampe i tyggemusklen, Ændring i hudens følesans Hovedpine, Ufrivillige sammentrækninger af musklerne omkring øjenlågene
Angst, Psykoser, Spillelidenskab***, Tankeforstyrrelser, Uro og rastløshed, Øget seksualdrift***
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning
Langvarig smertefuld erektion Øget sexlyst***
Åndenød
Hårtab Hududslæt
Årebetændelse
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Pludselig søvnanfald
Selvmordstanker eller -adfærd
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hudkræft****, Modermærkekræft****
Dopaminafhængighed*****

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage medicinen med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat).  

  

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel).  

  

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.  

  

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes Parkinsonssygdommen og ikke den medicinske behandling.  

  

***** Parkinsonmedicin kan en sjælden gang være vanedannende, dvs. der kan opstå trang til at tage mere medicin end ordineret.  

Det skal du vide, når du tager Flexilev, komb.

Hvornår må du ikke tage Flexilev, komb.

Hvornår må du ikke tage Flexilev, komb.

Flexilev bør ikke anvendes, hvis man har nedsat hjertefunkt...
 • Flexilev bør ikke anvendes, hvis man har nedsat hjertefunktion.
 • Bør heller ikke anvendes hvis man har alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, eller hvis man har forhøjet tryk i øjet.
 • Flexilev må ikke anvendes sammen med visse MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom).
 • Flexilev bør ikke anvendes, hvis du lider af alvorlige nyre- eller hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Flexilev skal anvendes med forsigtighed:   Hvis ma...

Flexilev skal anvendes med forsigtighed:   

 • Hvis man tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser, alvorlige lungesygdomme, astma, mavesår eller kramper, da disse tilstande kan forværres.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis du tidligere har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen eller hjertet.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.
 • Må normalt ikke bruges til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet.
Anden medicin sammen med Flexilev, komb.

Anden medicin sammen med Flexilev, komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Hvis man i forvejen er i behandling med blodtryksnedsættende midler, kan tendensen til pludseligt blodtryksfald - især hvis man rejser sig hurtigt op - blive forstærket. Dosis af Flexilev skal muligvis nedsættes.
 • Visse midler mod psykoser, benzodiazepiner (beroligende), isoniazid (tuberkulosemiddel), phenytoin (epilepsimiddel) og jernpræparater samt pyridoxin (vitamin B6) i store doser kan nedsætte effekten af Flexilev. Omvendt kan Flexilev også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Flexilev kan en sjælden gang, når det gives sammen med tricykliske antidepressiva (midler mod depression), øge blodtrykket.
 • Flexilev bør ikke tages, hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Jern kan nedsætte virkningen af Flexilev, og derfor bør Flexilev og jern indtages med mindst 4 timers interval.
 • Anvendelse af Flexilev sammen med lægemidler mod ufrivillige muskelbevægelser (fx tetrabenazin) anbefales ikke.
 • Samtidig brug af COMT-hæmmere kan forstærke virkningen af Flexilev, og dosis skal muligvis justeres.
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering Dosisdispenser MvFID    Udstyret med...

Håndtering

Dosisdispenser MvFID    

 • Udstyret med en påmindelsesfunktion, så det er lettere at huske at tage Flexilev.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

 • Efter fjernelse af folieposen: Dosisdispenseren kan anvendes i højst 2 måneder.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Flexilev, komb.

Alkohol og Flexilev, komb. påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Flexilev, komb. ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som dispergible tabletter i dosisdispenser (MvFID).   


Doseringen er meget individuel. Der begyndes med små doser, som langsomt øges hver 3.-6. dag.   

  

Bemærk:  

 • Dispergible tabletter må kun tages ud ved brug af dosisdispenseren MvFID. Se yderligere information om dosisdispenseren under "Håndtering og holdbarhed".
 • Dispergible tabletter opløses i et halvt glas postevand, og opløsningen drikkes straks.
 • Det anbefales, at Flexilev indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid for at opnå en hurtigere virkning, da samtidig proteinindtag nedsætter optagelsen af levodopa. Hvis du får mavegener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage Flexilev sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Mavegener forekommer oftest i starten af behandlingen.

Sådan virker Flexilev, komb.

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin. Carbidopa sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen.
 • Halveringstiden i blodet () er 1-2 timer (både for carbidopa og levodopa).

Hvad indeholder Flexilev, komb.?

Foto og identifikation

Dispergible tabletter t. dosisdispenser  5+1,25 mg  (+ MvFID dispenser)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 3 x 3
dispergible tabletter t. dosisdispenser 5+1,25 mg (+ MvFID dispenser)
 
Flexilev, kasette med dispergible tabletter
 
 
 
 
 
MvFID dispenser til Flexilev
 
 
 
 
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept dispergible tabletter t. dosisdispenser 5+1,25 mg 10 x 750 stk. 8.338,60
 
Flexilev, komb. markedsføres af: Sensidose
 
 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...