Neofordex

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Forbudt
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Neofordex påvirker ikke hinanden.
Forbudt
Doping: Forbudt - glukokortikoider.
Bloddonor: Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdo...

Neofordex bruges mod

Neofordex er et højdosis binyrebarkhormon.  

 

Neofordex anvendes til behandling af:  

 • Myelomatose, som er en sjælden kræftform i knoglemarven. Midlet skal anvendes i kombination med andre midler mod myelomatose.

  

Må kun udleveres fra sygehus.  

Sådan tager du Neofordex

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
tabletter  40 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages med mad.   

 • Indtagelse sammen med mad eller umiddelbart derefter nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

tabletter  40 mg.
 • Kan knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
tabletter  40 mg.
 • Synkes hele.   

 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.   

Dosering

Findes som tabletter.   

   

Voksne. Dosis er individuel og afhænger af kombinationsbehandlingen. Sædvanligvis 1 tablet (40 mg) 1 gang pr. behandlingsdag.    

   

Bemærk:   

 • Tabletten bør tages om morgenen for at mindske søvnløshed.
 • Glemt tablet inden for 12 timer tages med det samme.
 • Ved glemt tablet i mere end 12 timer springes dosis over, og næste dosis tages på det planlagte tidspunkt.
 • Du må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Glemt medicin   

 • Glemt tablet inden for 12 timer tages med det samme.
 • Ved glemt tablet i mere end 12 timer springes dosis over, og næste dosis tages på det planlagte tidspunkt.
 • Du må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.
   

Glemt medicin

Glemt medicin

Glemt tablet inden for 12 timer tages med det samme. Ved gl...

 • Glemt tablet inden for 12 timer tages med det samme.
 • Ved glemt tablet i mere end 12 timer springes dosis over, og næste dosis tages på det planlagte tidspunkt.
 • Du må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse
Kraftesløshed, Træthed
Forhøjet blodsukker
Muskelkramper, Muskelsvaghed
Søvnløshed
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader Forhøjet antal hvide blodlegemer
Hjerterytmeforstyrrelser Hjertebanken, Hurtig puls
Grå stær, Sløret syn
Mavesmerter, Mundbetændelse, Svamp i munden Betændelse i mavens slimhinde, Diarré, Hikke, Kvalme, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Opkastning, Oppustethed, Smagsforstyrrelser
Balanceforstyrrelser, Søvnlignende sløvhedstilstand Feber, Kulderystelser
Leverpåvirkning
Helvedesild, Luftvejsinfektion, Svampeinfektion Forkølelsessår
Forhøjet urinsyre i blodet Vægtændring
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Diabetes, For lidt kalium i blodet Nedsat eller øget appetit
Ledsmerter, Muskelsygdom Muskel- og ledsmerter
Hukommelsesbesvær, Nervebetændelse fx på arme og ben, Rysten, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans Hovedpine
Aggressivitet, Angst, Depression, Forvirring, Humørsvingninger, Hyperaktivitet, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Opstemthed, Søvnighed, Uro og rastløshed Irritabilitet
Urinvejsinfektion Hyppig vandladning
Hæshed, Lungebetændelse, Talebesvær, Åndenød Halsbetændelse, Hoste
Hårtab, Rødme Hudkløe, Hududslæt, Tør hud, Øget svedtendens
Blodpropper, Forhøjet blodtryk, Lavt blodtryk Væskeophobning i kroppen
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Ændring i blodets evne til at størkne
Hjertekrampe, Langsom puls
Nedsat stofskifte
Øjenbetændelse Tåreflåd
Nældefeber
For lidt calcium i blodet, Væskemangel
Besvær med at styre arme og ben, Koordinationsbesvær
Hallucinationer
Nyresvigt
Besvimelsesanfald, Forbigående små blodpropper i hjernens kar, Hjerneblødning/blodprop i hjernen
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertesvigt
Grøn stær, Stressøje
Betændelse i bugspytkirtlen, Blødning i mave-tarmkanalen, Hul på tarmen, Mavesår
Sårhelingsproblemer
Blodforgiftning
Knoglebrud, Seneskader
Dårligt fungerende binyrebark, Nedsat følsomhed over for glukose
Knogleskørhed, Nedbrydning af knoglevæv
Adfærdsforstyrrelse, Manier, Psykoser
Menstruationsforstyrrelser
Småblødninger i hud og slimhinder Acne, Tynd hud, Uønsket hårvækst hos kvinder

Det skal du vide, når du tager Neofordex

Hvornår må du ikke tage Neofordex

Hvornår må du ikke tage Neofordex

Midlet bør ikke anvendes:   Ved alvorlig infektion...

Midlet bør ikke anvendes:   

 • Ved alvorlig infektion med virus
 • Ved ikke-velbehandlet psykose.

   

Der er visse typer vacciner, man ikke bør få, hvis man har fået nedsat kroppens immunforsvar af behandlingen.   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Immunforsvaret   Binyrebarkhormon dæmper de sædvan...

Immunforsvaret   

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

   

Særlige patientgrupper   

 • Man bør om muligt undgå behandling med binyrebarkhormoner, hvis man har kramper.
 • Blodpropper er forekommet ved behandling med binyrebarkhormon. Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man har tendens til at danne blodpropper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Binyrebarkhormoner som Neofordex kan påvirke kroppens evne til at omsætte sukker og give forhøjelse af blodsukkeret. Under behandlingen er der set udvikling af diabetes, særligt hos personer med overvægt og tilfælde af diabetes i den nærmeste familie. Har du diabetes, kan der være behov for øget behandling og ekstra kontrol af blodsukker anbefales.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever, øges virkningerne af binyrebarkhormoner.

   

Øvrige   

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Dosisjustering kan være nødvendig ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Neofordex

Anden medicin sammen med Neofordex

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

   

En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Neofordex:   

 • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel), visse midler mod HIV (ritonavir, lopinavir) samt svangerskabsforebyggende midler med hormoner, fx p-piller.
 • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Ved samtidig behandling med NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Neofordex kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Neofordex nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Virkningen af blodfortyndende midler kan øges, når man er i behandling med binyrebarkhormon og man anbefaler kontrol af blodets størkningsevne.
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.
 • Ved kombination med lapatinib (celledræbende middel mod brystkræft) er der øget risiko for påvirkning af leveren.
 • Hvis man får Neofordex i doser, der nedsætter kroppens immunforsvar, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Virkningen af visse andre typer vacciner kan nedsættes af Neofordex.
Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

 • Tabletterne skal opbevares i blisterpakningen indtil indtagelse.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Neofordex

Alkohol og Neofordex påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.
Forbudt

Doping

Brug af Neofordex (binyrebarkhormon) vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt.    

  

Dosering

Findes som tabletter.  

  

Voksne. Dosis er individuel og afhænger af kombinationsbehandlingen. Sædvanligvis 1 tablet (40 mg) 1 gang pr. behandlingsdag.   

  

Bemærk:  

 • Tabletten bør tages om morgenen for at mindske søvnløshed.
 • Glemt tablet inden for 12 timer tages med det samme.
 • Ved glemt tablet i mere end 12 timer springes dosis over, og næste dosis tages på det planlagte tidspunkt.
 • Du må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Glemt medicin  

 • Glemt tablet inden for 12 timer tages med det samme.
 • Ved glemt tablet i mere end 12 timer springes dosis over, og næste dosis tages på det planlagte tidspunkt.
 • Du må ikke tages dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.
  

Sådan virker Neofordex

 • I høje doser virker dexamethason celledræbende på kræftceller ved myelomatose.
 • Halveringstiden I blodet () er 3,5-4,5 timer.

Hvad indeholder Neofordex?

Foto og identifikation

Tabletter  40 mg

Præg:
40 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 11,1
tabletter 40 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 40 mg 10 stk. (blister) 2.006,00
 
Neofordex markedsføres af: Immedica
 
 
 

Revisionsdato

09.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...