Oramorph® bruges til behandling af

Smerter

Oramorph®

N02AA01
 

Oramorph® er et stærkt smertestillende middel. 

 

Bemærk: der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på risiko for overdosering, som kan vise sig som sløvhed og forvirring - særligt hos ældre. Læs mere.  

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Oramorph® anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige. 

Doseringsforslag

Findes som oral opløsning (væske til at drikke) og orale dråber (væske til at drikke). 

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10-30 mg hver 4. time. Dosis kan øges med 5-10 mg ad gangen til ønsket effekt.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.
 • Børn. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,2-0,4 mg pr. kg legemsvægt pr. dosis.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Feber.
Humørsvingninger.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Små pupiller.
Mavesmerter, Mundtørhed.
For lidt ilt i blodet, Kraftesløshed, Svimmelhed.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Forvirring, Hallucinationer, Søvnighed, Søvnløshed.
Manglende vandladning.
Åndenød.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Synsforstyrrelser.
Tarmslyng.
Kramper i galdevejene.
Allergiske reaktioner.
Kramper, Øget muskelspænding.
Muskelkramper, Rysten, Ændring i hudens følesans.
Angst, Opstemthed, Uro og rastløshed.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Væske i lungerne.
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben.
Ikke kendt. Rejsningsproblemer, Udebleven menstruation.
Pauser i vejrtrækningen under søvn.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler.
 • Forsigtighed ved forstørret prostata, da vandladningen kan gå i stå.
 • Forsigtighed ved nedsat stofskifte, betændelse i bugspytkirtlen eller ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.
 • Alkoholindhold:
  Oral opløsning indeholder 10,5% v/v alkohol. 1 dosis på 30 mg Oramorph® indeholder ca. 1,6 g alkohol, der svarer til ca. 13 % af én genstand. Skadelig for alkoholikere.

Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel: 

Der er set flere eksempler på:  

 • At der er givet almindelig dosis til borgere med nedsat nyrefunktion. Det giver overdosering, da medicinen udskilles via nyrerne.
 • At der er givet for høj dosis fx pga. dobbeltdosering og forveksling af medicinens styrke.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død. 

 

Nedsat leverfunktion 

Bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Oramorph®s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Oramorph®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Oramorph® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser og gabapentin (epilepsimiddel).
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.
 • Rifampicin (middel mod tuberkulose) kan nedsætte virkningen af Oramorph®.
 • Lægemidler med morfin (stærkt smertestillende midler) kan muligvis nedsætte virkningen af blodpladehæmmende midler (fx clopidogrel).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Må kun anvendes efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Små mængder morfin går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner.  

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Halveringstiden i blodet () er 7-8 timer.

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Orale dråber 

 • 1 ml = 16 dråber
 • 1 dråbe indeholder 1,25 mg morphinsulfat.

 

Holdbarhed 

Orale dråber og oral opløsning 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 3 måneder.

Lægemiddelformer

Orale dråber, opløsning. 1 ml (16 dråber) indeholder 20 mg morphinsulfat. 

Oral opløsning. 1 ml indeholder 2 mg morphinsulfat. 

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral opløsning 2 mg/ml
Natriumbenzoat  (E211) : orale dråber, opløsning 20 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : oral opløsning 2 mg/ml
Andre:
Ethanol : oral opløsning 2 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Orale dråber 20 mg/ml og Oral opløsning i enkeltdosisbeholdere 10 mg og 30 mg: 

 • Hvis du opfylder visse betingelser, kan du muligvis få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept orale dråber, opløsning 20 mg/ml 20 ml 120,40
Recept orale dråber, opløsning 20 mg/ml  (2care4) 20 ml 115,00
Recept orale dråber, opløsning 20 mg/ml  (Paranova Danmark) 20 ml 121,75
Recept oral opløsning 2 mg/ml 100 ml 156,95
Recept oral opløsning 2 mg/ml  (2care4) 100 ml 156,95
 
 
 

Revisionsdato

29.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...