Plenadren bruges til behandling af

Addisons sygdom

Plenadren

H02AB09
 

Plenadren er et binyrebarkhormon

Virksomme stoffer

Anvendelse

Plenadren anvendes ved sygdomme, hvor binyrebarken helt eller delvist er holdt op med at producere binyrebarkhormon (fx Addisons sygdom). Hydrocortison anvendes som erstatning for den manglende normale produktion af binyrebarkhormon. 

Doseringsforslag

Findes som tabletter med modificeret udløsning. 

 

Voksne. Sædvanligvis 10-20(30) mg om morgenen mindst 30 minutter før et måltid. Ofte indledes behandlingen med en høj dosis. Når tilfredsstillende virkning er opnået, kan dosis evt. nedsættes. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand og må ikke deles, tygges eller knuses.
 • Tabletterne bør tages i oprejst stilling helst mellem kl. 6-8 om morgenen.
 • Dosis skal normalt øges ved psykisk og fysisk stress. Ved akutte stress-situationer anbefales almindelige hydrocortison tabletter pga. hurtigere indsættende effekt.

Bivirkninger

De nævnte bivirkninger er opgjort i forbindelse med behandling, der hæmmer immunsystemet og ikke erstatningsbehandling for manglende egen produktion af binyrebarkhormon (hvor bivirkninger ses mere sjældent). Bivirkningerne afhænger af dosis og varighed af behandlingen. 

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré.
Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine.
Ikke kendt. Forhøjet tryk i øjet, Grå stær, Sløret syn.
Forværret mavesår.
Sårhelingsproblemer.
Infektioner.
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Diabetes, For lidt kalium i blodet, Nedsat følsomhed over for glucose.
Knogleskørhed.
Opstemthed, Psykoser.
Småblødninger i hud og slimhinder.
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.

Stressøje (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden) er set ved behandling med binyrebarkhormoner. 

Bør ikke anvendes

Ved doser, der hæmmer immunsystemet, må midlet ikke bruges: 

 • sammen med visse typer vacciner.
 • hvis man har en infektion, der ikke behandles.

 

Dette gælder ikke ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon.  

Særlige advarsler

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber). 

 

Immunforsvaret 

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

 

Risiko for knogleskørhed 

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

 

Særlige patientgrupper 

 • Man bør om muligt undgå behandling med binyrebarkhormoner, hvis man har kramper.
 • Blodpropper er forekommet ved behandling med binyrebarkhormon. Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man har tendens til at danne blodpropper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Systemisk (sjælden sygdom, der rammer bindevævet)
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Der er risiko for at udvikle diabetes under behandlingen - specielt hvis man har øget risiko for diabetes. Hvis man allerede lider af diabetes, kan det være nødvendigt, at øge diabetesbehandlingen.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

 

Ophør med behandlingen 

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

 

Øvrige 

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Plenadren.
  • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel), samt østrogener - fx svangerskabsforebyggende midler med hormoner (bl.a. p-piller).
  • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Plenadren kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Plenadren nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Ved samtidig brug af Plenadren og NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Hvis kroppens immunforsvar er nedsat af behandlingen, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Der er en let øget risiko for lav fødselsvægt og for tidlig fødsel ved længere tids behandling. Kan anvendes kortvarigt i laveste mulige dosis efter aftale med lægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Virkning

 • Virker på samme måde som det hormon, binyrerne normalt producerer.
 • Halveringstiden I blodet () er 1,5-2 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter med modificeret udløsning. 1 tablet indeholder 5 mg eller 20 mg hydrocortison. 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter med modificeret udløsning 5 mg
Titandioxid (E171) : tabletter med modificeret udløsning 5 mg, tabletter med modificeret udløsning 20 mg
Andre:
Macrogoler : tabletter med modificeret udløsning 5 mg, tabletter med modificeret udløsning 20 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter med modificeret udløsning 5 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. (Orifarm) 2.424,00
Recept tabletter med modificeret udløsning 5 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. 2.443,60
Recept tabletter med modificeret udløsning 5 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. (Abacus) 2.411,90
Recept tabletter med modificeret udløsning 20 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. 4.873,35

Foto og identifikation

Tabletter med modificeret udløsning  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 8
tabletter med modificeret udløsning 5 mg
 

Tabletter med modificeret udløsning  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter med modificeret udløsning 20 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

09.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...