Minirin®

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Forbudt
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Kan om nødvendigt anvendes.
Amning: Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Minirin® påvirker ikke hinanden.
Forbudt
Doping: Forbudt i og uden for konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdo...

Minirin® bruges mod

 

Minirin® er et middel mod ufrivillig natlig vandladning samt ved øget urinproduktion.

Minirin® anvendes til behandling af sygdommen diabetes insipidus, hvor mængden af urin er kraftigt forøget, ledsaget af en meget stærk tørst.
Endvidere benyttes midlet ved ufrivillig natlig vandladning (enuresis nocturna), ved natlig opvågning for at lade vandet (nykturi) samt til undersøgelse af nyrernes funktion.   

 
Læs mere om:

Sådan tager du Minirin®

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
frysetørrede tabletter  60 mikrogram, 60 mikrogram, 60 mikrogram, 120 mikrogram, 120 mikrogram, 120 mikrogram, 240 mikrogram og 240 mikrogram.
 • Kan tages med eller uden mad.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

Læs mere...
frysetørrede tabletter  60 mikrogram, 60 mikrogram, 60 mikrogram, 120 mikrogram, 120 mikrogram, 120 mikrogram, 240 mikrogram og 240 mikrogram.
 • Kan om nødvendigt knuses.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
frysetørrede tabletter  60 mikrogram, 60 mikrogram, 60 mikrogram, 120 mikrogram, 120 mikrogram, 120 mikrogram, 240 mikrogram og 240 mikrogram.
 • Må ikke synkes hele.   

 • Lægges under tungen.   

 • Efter opløsning i munden synkes med spyttet.   

OBS

Kan evt. knuses ved mundtørhed.   

  

Dosering

Findes som frysetørrede tabletter og næsespray.   

Diabetes insipidus

Frysetørrede tabletter eller næsespray.   

 • Voksne og børn. Dosis er meget individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad.

Nyrefunktionsundersøgelse

Næsespray   

 • Voksne og børn. Undersøgelsen foregår kun på sygehus.

Ufrivillig natlig vandladning (enuresis nocturna)

Frysetørrede tabletter   

 • Voksne og børn over 5 år. Individuel dosering. Sædvanligvis 120 mikrogram før sengetid. Dosis kan øges til 240 mikrogram.
 • Ved manglende virkning kan man forsøge at tage midlet 1-2 timer før sengetid.
 • Man skal drikke så lidt som muligt, fra 1 time før midlet tages og til 8 timer efter.
 • Der kan forekomme spontan helbredelse. Det anbefales derfor, at man holder en pause i behandlingen hver 3. måned.

Natlig opvågning for at lade vandet (nykturi)

Frysetørrede tabletter   

 • Voksne under 65 år. Sædvanlig begyndelsesdosis er 60 mikrogram ved sengetid. Dosis kan øges til 120 mikrogram og derefter til 240 mikrogram. Der skal gå 1 uge mellem dosisøgningerne.
 • Ældre over 65 år. Generelt anbefales midlet ikke til ældre over 65 år.

Bemærk

 • Næsespray må ikke anvendes til behandling af enuresis nocturna/nykturi hos hverken børn eller voksne pga. risiko for kramper.
 • Frysetørrede tabletter skal lægges under tungen, hvor de opløses og derefter optages gennem mundens slimhinde uden brug af væske.
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være svært at anvende frysetørrede tabletter.
 • Hvis der ikke er effekt efter 4 uger, bør behandlingen normalt stoppes.
Instruktioner

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
   

  

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hovedpine
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Træthed
For lidt natrium i blodet
Svimmelhed
Gener fra blære og urinveje
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken
Synsforstyrrelser
Fordøjelsesbesvær, Luft fra tarmen, Oppustethed
Nældefeber
Influenzalignende symptomer
Leverpåvirkning
For lidt kalium i blodet
Muskelkramper Muskelsmerter
Ændring i hudens følesans
Søvnighed Søvnløshed
Brystsmerter
Åndenød
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Blodtryksfald når man rejser sig
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forvirring
Muskelsammentrækninger i luftrørene
Allergiske hudreaktioner
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Væskemangel
 • Alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok), kramper og koma er set med ukendt hyppighed.
 • Kraftesløshed, væskemangel og forhøjet mængde natrium i blodet er set med ukendt hyppighed ved behandling af diabetes insipidus.
 • Hyppighederne af ovenstående bivirkninger gælder brug til voksne. Visse bivirkninger er kun set hos børn: Aggressivitet og angst er set som ikke-almindelig og sjældne bivirkninger og depression og hallucinationer er set med ukendt hyppighed. Ellers ses de fleste af de nævnte bivirkninger mindre hyppigt hos børn.
 • Ved brug af næsespray ses desuden almindeligvis tilstopning af næsen, høfeber og næseblod.

Det skal du vide, når du tager Minirin®

Hvornår må du ikke tage Minirin®

Hvornår må du ikke tage Minirin®

Bør ikke anvendes ved unormalt forøget tørst, som har psyki...
 • Bør ikke anvendes ved unormalt forøget tørst, som har psykiske årsager, eller som skyldes tilvænning.
 • Anvendes desuden ikke ved hjerte-kar-sygdomme samt ved samtidig behandling med vanddrivende midler.
 • Hvis man har, eller har risiko for at få, for lidt natrium i blodet.

Nedsat nyrefunktion
Midlet må ikke anvendes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Man skal begrænse sit væskeindtag under behandlingen af nat...
 • Man skal begrænse sit væskeindtag under behandlingen af natlig vandladning. Man skal drikke så lidt væske som muligt fra 1 time før og til 8 timer efter indtagelsen.
 • Hos ældre bør salt- og væskebalancen i kroppen kontrolleres, både før og under behandlingen. Behandling med desmopressin i doser over 25 mikrogram i døgnet for kvinder og 50 mikrogram i døgnet for mænd anbefales ikke til ældre over 65 år.
 • Næsespray må ikke anvendes mod ufrivillig natlig vandladning.
Anden medicin sammen med Minirin®

Anden medicin sammen med Minirin®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Samtidig anvendelse af visse midler mod depression, epilepsi (carbamazepin) eller svage smertestillende midler (NSAID) kan påvirke salt- og væskebalancen i kroppen.
 • Loperamid (stoppende middel mod diarré) kan øge virkningen af Minirin®.
Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

 • Næsespray 2,5 mikrogram/dosis. Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Frysetørrede tabletter. Opbevares i originalpakning for at beskytte mod lys og fugt.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er beg...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen.   

Læs mere om gravide og medicin   

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Minirin®

Alkohol og Minirin® påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.
Forbudt

Doping

Brug af Minirin® er forbudt ved sport - både i konkurrence og ved træning.    

  

Dosering

Findes som frysetørrede tabletter og næsespray.  

Diabetes insipidus

Frysetørrede tabletter eller næsespray.  

 • Voksne og børn. Dosis er meget individuel og afhænger af sygdommens sværhedsgrad.

Nyrefunktionsundersøgelse

Næsespray  

 • Voksne og børn. Undersøgelsen foregår kun på sygehus.

Ufrivillig natlig vandladning (enuresis nocturna)

Frysetørrede tabletter  

 • Voksne og børn over 5 år. Individuel dosering. Sædvanligvis 120 mikrogram før sengetid. Dosis kan øges til 240 mikrogram.
 • Ved manglende virkning kan man forsøge at tage midlet 1-2 timer før sengetid.
 • Man skal drikke så lidt som muligt, fra 1 time før midlet tages og til 8 timer efter.
 • Der kan forekomme spontan helbredelse. Det anbefales derfor, at man holder en pause i behandlingen hver 3. måned.

Natlig opvågning for at lade vandet (nykturi)

Frysetørrede tabletter  

 • Voksne under 65 år. Sædvanlig begyndelsesdosis er 60 mikrogram ved sengetid. Dosis kan øges til 120 mikrogram og derefter til 240 mikrogram. Der skal gå 1 uge mellem dosisøgningerne.
 • Ældre over 65 år. Generelt anbefales midlet ikke til ældre over 65 år.

Bemærk

 • Næsespray må ikke anvendes til behandling af enuresis nocturna/nykturi hos hverken børn eller voksne pga. risiko for kramper.
 • Frysetørrede tabletter skal lægges under tungen, hvor de opløses og derefter optages gennem mundens slimhinde uden brug af væske.
 • Ved udtalt mundtørhed kan det være svært at anvende frysetørrede tabletter.
 • Hvis der ikke er effekt efter 4 uger, bør behandlingen normalt stoppes.

Sådan virker Minirin®

Det antidiuretiske hormon (ADH), som dannes i hypofysen, regulerer kroppens væskebalance. Mangel på dette hormon resulterer i forøgede og ofte store mængder urin. Desmoprossin er et kunstigt stof med samme virkning som ADH.

Hvad indeholder Minirin®?

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
frysetørrede tabletter 60 mikrogram
60 mikrogram  (Orifarm)
60 mikrogram  (Abacus)
120 mikrogram
120 mikrogram  (Orifarm)
120 mikrogram  (Abacus)
240 mikrogram
240 mikrogram  (Abacus)
næsespray, opløsning 2,5 mikrogram/dosis
Konservering
10 mikrogram/dosis
Konservering
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Minirin® kan erstattes med

  

frysetørrede tabletter 60 mikrogram
 
frysetørrede tabletter 120 mikrogram
 
frysetørrede tabletter 240 mikrogram
 

Foto og identifikation

Frysetørrede tabletter  60 mikrogram

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
frysetørrede tabletter 60 mikrogram
 

Frysetørrede tabletter  120 mikrogram

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
frysetørrede tabletter 120 mikrogram
 

Frysetørrede tabletter  240 mikrogram

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
frysetørrede tabletter 240 mikrogram
 

Næsespray, opløsning  2,5 mikrogram/dosis

Mål i mm: 26 x 91
Minirin® 2,5 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Næsespray, opløsning  10 mikrogram/dosis

Mål i mm: 26 x 91
Minirin® 10 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept frysetørrede tabletter 60 mikrogram 30 stk. (blister) 362,80
Recept frysetørrede tabletter 60 mikrogram  (Orifarm) 30 stk. (blister) 318,00
Recept frysetørrede tabletter 60 mikrogram  (Abacus) 30 stk. (blister) 316,15
Recept frysetørrede tabletter 60 mikrogram 100 stk. (blister) Udgået 17-04-2023
Recept frysetørrede tabletter 60 mikrogram  (Orifarm) 100 stk. (blister) 787,00
Recept frysetørrede tabletter 60 mikrogram  (Abacus) 100 stk. (blister) 783,80
Recept frysetørrede tabletter 120 mikrogram 30 stk. (blister) 684,60
Recept frysetørrede tabletter 120 mikrogram 100 stk. (blister) 2.221,70
Recept frysetørrede tabletter 120 mikrogram  (Orifarm) 100 stk. (blister) 2.222,00
Recept frysetørrede tabletter 120 mikrogram  (Abacus) 100 stk. (blister) 2.219,05
Recept frysetørrede tabletter 240 mikrogram 30 stk. (blister) 1.364,50
Recept frysetørrede tabletter 240 mikrogram 100 stk. (blister) 4.421,60
Recept frysetørrede tabletter 240 mikrogram  (Abacus) 100 stk. (blister) 4.422,35
Recept næsespray, opløsning 2,5 mikrogram/dosis 1 x 5 ml 263,05
Recept næsespray, opløsning 10 mikrogram/dosis 5 ml 415,75
 
Minirin® markedsføres af: Ferring
 
 
 

Revisionsdato

22.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...