Duodopa®

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Duodopa®, komb. påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddo...

Duodopa®, komb. bruges mod

 

Duodopa® er et middel, der anvendes ved alvorlige tilfælde af Parkinsons sygdom, hvor anden behandling ikke har været effektiv.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Duodopa®, komb.

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som enteralgel, der via en sonde gennem huden på maven indgives direkte ind i tarmen.
Doseringen er individuel og styres ved hjælp af en bærbar pumpe.   

Bivirkninger

Hos nogle patienter er der observeret en stigende afhængighed af lægemidlet, selvom parkinson-symptomerne med tiden ikke forværres. Dette forekommer dog relativt sjældent.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Forstoppelse, Kvalme
Sårinfektion
Reaktioner og ubehag ved indsættelsesstedet  (bl.a. rødme, arvæv, blødning, smerter)
Vægttab
Ufrivillige rykkende bevægelser
Angst, Depression Søvnløshed
Blodtryksfald når man rejser sig**
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blodmangel
Hjertebanken, Uregelmæssig puls, Ændret puls
Bughindebetændelse***** Bitter smag, Diarré*, Luft fra tarmen, Mundtørhed, Opkastning, Synkebesvær
Kraftesløshed, Træthed
Leverpåvirkning, Vægtøgning
Vitaminmangel  (B6 og B12) Nedsat appetit
Muskelkramper Nakkesmerter
Nedsat følesans, Nervebetændelse, Pludselig søvnanfald, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ændring i hudens følesans Hovedpine
Forvirring, Hallucinationer, Impulskontrolforstyrrelser  (bl.a. ludomani, tvangsspisning)***, Opstemthed, Psykoser, Søvnighed, Uro og rastløshed Mareridt, Søvnforstyrrelser
Manglende vandladning, Ufrivillig vandladning
Lungebetændelse, Lungebetændelse pga. opkast i lungerne, Åndenød Smerter i svælget
Hududslæt ved kontakt med midlet Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Besvimelsesanfald, Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Betændelse i synsnerven, Dobbeltsyn, Grøn stær, Synsforstyrrelser
Øget spytdannelse
Nældefeber
Kramper
Besvær med at styre arme og ben, Gangforstyrrelser, Øget rysten på hænderne Ufrivillige sammentrækninger af musklerne omkring øjenlågene
Demens, Selvmordsadfærd
Farveændring af urinen
Brystsmerter, Øget sexlyst***
Talebesvær
Hårtab, Rødme
Årebetændelse
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Blødning i mave-tarmkanalen Hikke, Misfarvning af spyt, Smerter i tungen, Tænderskæren
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet
Modermærkekræft****
Ufrivillige øjenbevægelser
Tankeforstyrrelser
Langvarig smertefuld erektion
Misfarvning af sved
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hul på tarmen
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Blodforgiftning
Dopaminafhængighed******

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage lægemidlet med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat).  

  

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel).  

  

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet.  

  

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes Parkinsonssygdommen og ikke den medicinske behandling.  

  

***** Flere bivirkninger, fx smerter i næse og hals samt ubehag i maven er komplikationer i forbindelse med anlæggelsen af sonden.  

  

****** Parkinsonmedicin kan en sjælden gang være vanedannende, dvs. der kan opstå trang til at tage mere medicin end ordineret.  

Det skal du vide, når du tager Duodopa®, komb.

Hvornår må du ikke tage Duodopa®, komb.

Hvornår må du ikke tage Duodopa®, komb.

Ved meget dårligt fungerende hjerte eller ved tidligere sla...
 • Ved meget dårligt fungerende hjerte eller ved tidligere slagtilfælde bør midlet ikke anvendes.
 • Må desuden ikke anvendes ved visse former for grøn stær (snævervinklet glaukom).
 • Duodopa® bør ikke anvendes, hvis du lider af alvorlige nyre- eller hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte).
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Hvis man tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser, alvor...
 • Hvis man tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser, alvorlige lungesygdomme, astma, mavesår eller kramper skal man være opmærksom, når man anvender Duodopa®, da disse tilstande kan forværres.
 • Ved opstart af parkinson-behandling skal der gå 3 måneder, hvis du tidligere har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen eller hjertet.
 • Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser.
 • Der er forekommet tilfælde af nervebetændelse hos patienter, der er blevet behandlet med Duodopa®. Lægen vil være opmærksom på denne bivirkning og jævnligt undersøge dig.
 • Må normalt ikke bruges til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet.
Anden medicin sammen med Duodopa®, komb.

Anden medicin sammen med Duodopa®, komb.

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Hvis man i forvejen er i behandling med blodtryksnedsættende midler, kan tendensen til pludseligt blodtryksfald - især hvis man rejser sig hurtigt op - blive forstærket. Dosis af Duodopa® skal muligvis nedsættes.
 • Visse midler mod psykoser, benzodiazepiner (beroligende), isoniazid (tuberkulosemiddel), phenytoin (epilepsimiddel) og jernpræparater samt pyridoxin (vitamin B6) i store doser kan nedsætte effekten af Duodopa®. Omvendt kan Duodopa® også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Duodopa® øger hjertebivirkningerne af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Duodopa® bør ikke tages, hvis man er i behandling med metoclopramid (middel mod kvalme), eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid).
 • Amantadin (et andet middel mod Parkinsons sygdom) kan øge bivirkningerne ved levodopa-behandling. En dosisjustering kan være nødvendig.
 • Jern kan nedsætte virkningen af Duodopa®, og derfor bør Duodopa® og jern indtages med mindst 4 timers interval.
Holdbarhed

Holdbarhed

Håndtering   Produktet skal anvendes inden f...

Håndtering   

Produktet skal anvendes inden for 24 timer, efter at det er taget ud af køleskabet.   

   

Holdbarhed   

Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Duodopa®, komb.

Alkohol og Duodopa®, komb. påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorpset.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Duodopa®, komb. ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som enteralgel, der via en sonde gennem huden på maven indgives direkte ind i tarmen.
Doseringen er individuel og styres ved hjælp af en bærbar pumpe.  

Sådan virker Duodopa®, komb.

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin. Carbidopa sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen.
 • Halveringstiden i blodet () er 1-2 timer (både for carbidopa og levodopa).

Hvad indeholder Duodopa®, komb.?

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
enteralgel 20+5 mg/ml
Carbidopa (5 mg/ml)
Levodopa (20 mg/ml)
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept enteralgel 20+5 mg/ml 7 x 100 ml 8.899,25
 
Duodopa®, komb. markedsføres af: AbbVie
 
 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...