NovoRapid®

Novorapid Flex Touch, Novorapid FlexPen, Novorapid Penfill, NovoRapid PumpCart
A10AB05
 

NovoRapid® er et middel mod diabetes. Hurtigt indsættende og kortvarigt virkende insulinlignende middel

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Hold øje med blodsukkeret - og reagér, når det er for højt eller for lavt. Vær opmærksom på at tage den rigtige insulinpen. Læs mere.  

 

Virksomme stoffer

Anvendelse

NovoRapid® anvendes til behandling af: 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske til indsprøjtning under huden. 

 

Voksne og børn over 1 år 

 • Fastsættes individuelt af lægen.
 • Ved hver indsprøjtning skal du skifte til et nyt sted inden for det samme hudområde for at nedsætte risiko for at få ændringer i fedtvævet og fordybninger i huden.
 • Du tager selv dine indsprøjtninger.
 • Dosis bør tages umiddelbart før et måltid, men kan om nødvendigt tages umiddelbart efter.
 • Bemærk:

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min) 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Lavt blodsukker.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diabetisk betinget nethindelidelse, Uskarpt syn.
Nældefeber.
Reaktioner på indstiksstedet.
Ændring i fedtvævet.
Hudreaktioner, Hududslæt.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Nervebetændelse fx på arme og ben.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Ikke kendt. Fordybninger i huden.

For stor dosis i forhold til behovet: 

 • Ved for stor dosis i forhold til behovet falder blodsukkeret for meget, hvilket kan give symptomer som fx svimmelhed, koldsved, varmefornemmelse, hovedpine, hjertebanken og evt. hjertekrampe.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da symptomerne på dette tidspunkt kan fjernes ved at spise sukker.
 • En videreudvikling af for stor dosis kan medføre kramper og bevidstløshed (insulinchok), som kan behandles med glucagon.
 • Symptomerne optræder især, hvis måltidet udskydes eller i forbindelse med hårdt fysisk arbejde. I sidstnævnte tilfælde kan symptomerne optræde flere timer efter arbejdet.

Særlige advarsler

NovoRapid® skal anvendes med forsigtighed: 

 • Alkohol kan øge virkningen af insulin.
 • Du bør kontakte din læge før rejse mellem forskellige tidszoner, da du evt. skal indtage insulin og mad på andre tidspunkter end sædvanligvis.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og feber, forøger normalt behovet for insulin.
 • Hvis du samtidig har sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse, skjoldbruskkirtel, nyrer eller lever, eller er ældre kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.
 • Hvis du skifter til en anden type insulin, kan det medføre, at de sædvanlige tidlige advarselssymptomer på nedsat sukkerniveau i blodet (hypoglykæmi) kan ændres eller blive mindre udtalte end de med den tidligere insulin.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. 

Typiske fejl: 

 • Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Medfører alvorligt for lavt blodsukker og der er set tilfælde af insulinshock
 • Forveksling af morgen- og aftendosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker
 • Der gives dobbelt dosis. Medfører alvorligt for lavt blodsukker.

NB! Brug kun hurtigtvirkende insulin i forbindelse med et måltid.  

 

 

 

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Visse midler mod forhøjet blodtryk (ikke-selektive beta-blokkere) kan sløre symptomerne på for lavt blodsukker.
 • MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan øge virkningen af NovoRapid®.  
 • Store doser binyrebarkhormon kan nedsætte virkningen af NovaRapid®.
 • Ved samtidig brug af visse midler mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere) kan der opstå for lavt blodsukker.
 • Pioglitazon (middel mod diabetes 2) kan sammen med insulin øge risikoen for hjertesvigt. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Da insulinbehovet ofte ændres under graviditeten, er det vigtigt med hyppige kontrolbesøg hos lægen

Læs mere om gravide og medicin 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Virkning

 • Virker ved at erstatte kroppens produktion af insulin. Insulin er et hormon, som dannes i bugspytkirtlen. Insulin er nødvendigt for opbygning af glykogendepoter, fedtdepoter og protein og for sukkerforbrændingen.
 • Diabetikere har mangel på insulin. Mange må derfor have tilført insulin for at få normaliseret stofskifteprocesserne, inkl. sukkerforbrændingen.
 • Virkningen indtræder ca. 10 minutter efter indsprøjtning under huden. Den er kraftigst efter 1-3 timer, og den varer 3-5 timer, afhængig af dosis.

Håndtering og holdbarhed


Håndtering - bemærk: 

 • NovoRapid® hætteglas må kun anvendes i forbindelse med injektionssprøjter med passende enhedsskala, som tillader særlig nøjagtig udmåling af dosis eller i s.c. infusionspumper.
 • NovoRapid® Penfill®, cylinderampuller er beregnet til anvendelse sammen med Novo Nordisk injektionssystemer og NovoFine® eller NovoTwist® nåle.
 • NovoRapid® FlexPen®, penne er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine® eller NovoTwist® nåle på højst 8 mm.
 • NovoRapid® InnoLet®, penne er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine® eller NovoTwist® nåle på højst 8 mm.
 • NovoRapid® FlexTouch®, penne er beregnet til anvendelse sammen med NovoFine® eller NovoTwist® nåle på højst 8 mm.
 • NovoRapid® PumpCart®, cylinderampuller er kun beregnet til anvendelse sammen med Accu-Chek® Insight® insulinpumpe eller YpsoPump insulinpumpe.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Injektionsvæske, som ikkeer i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.
 • NovoRapid® PumpCart®cylinderampuller medbragt som reserve - føribrugtagning:
  • Kan opbevares højst 2 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Penne,NovoRapid® Penfill®cylinderampuller og hætteglas, som er i brug:
  • ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares højst 4 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Penne,NovoRapid® FlexPen®ogNovoRapid® FlexTouch®, som er i brug:
  • Kan opbevares højst 4 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
  • Kan opbevares i køleskab (2-8 °C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • NovoRapid® PumpCart®cylinderampuller, som er i brug:
  • ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares højst 7 dage under 37°C.
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Bemærk: Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i hætteglas. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart.
NovoRapid® FlexPen®, injektionsvæske, opløsning i injektionspen. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart.
NovoRapid® FlexTouch®, injektionsvæske, opløsning i injektionspen. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart.
NovoRapid® Penfill®, injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart. 

NovoRapid® PumpCart®, injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart. 

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexTouch) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)
Phenol : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexTouch) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)
Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexTouch) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)
Glycerol : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexTouch) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexTouch) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)
Zinkchlorid : injektionsvæske, opl. 100 E/ml, injektionsvæske, opl. 100 E/ml (Penfill) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexPen) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (FlexTouch) , injektionsvæske, opl. 100 E/ml (PumpCart)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml 5 x 1,6 ml (2care4) Udgået 11-07-2022
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml 5 x 1,6 ml (Orifarm) Udgået 05-09-2022
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml  (PumpCart)  5 x 1,6 ml 143,90
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml 10 ml 175,70
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml 10 ml (Paranova) 178,40
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml 10 ml (2care4) Udgået 08-08-2022
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml 10 ml (Orifarm) Udgået 13-06-2022
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml 5 x 3 ml (Orifarm) 241,00
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml  (Penfill)  5 x 3 ml 238,95
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml 5 x 3 ml (Paranova) 238,95
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml 5 x 3 ml (2care4) 245,50
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml  (FlexPen)  5 x 3 ml 255,10
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml 5 x 3 ml (Paranova) 366,85
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml 5 x 3 ml (Orifarm) 305,00
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml 5 x 3 ml (2care4) 299,55
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml 5 x 3 ml (Abacus) 288,75
Recept injektionsvæske, opl. 100 E/ml  (FlexTouch)  5 x 3 ml 255,10

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl.  100 E/ml  (Penfill®)

Farve: Orange
Mål i mm: 67 x 11
NovoRapid® Penfill®
 
 
 
 
Injektionspen til dosering af 1 - 60 enheder
 
NovoPen® 6, Injektionspen til insulin ampuller
 
 
 
 
Injektionspen til dosering af ½ - 30 enheder
 
NovoPen Echo® Plus, Injektionspen til insulin ampuller
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl.  100 E/ml  (FlexPen®)

Farve: Orange
Mål i mm: 158 x 18
NovoRapid® FlexPen®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
NovoRapid® FlexPen®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl.  100 E/ml  (FlexTouch®)

Farve: Orange
Mål i mm: 156 x 19
NovoRapid® FlexTouch®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
NovoRapid® FlexTouch®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl.  100 E/ml  (PumpCart®)

Farve: Orange
Mål i mm: 44 x 11
NovoRapid® PumpCart®
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

31.05.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. september 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...