Dispenseringsformer

injektionsvæske, opl.

Scandonest®

N01BB03
 

Scandonest® er et lokalbedøvende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Scandonest® anvendes af tandlæger til lokalbedøvelse. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes omkring den nerve, der skal bedøves.
Doseringen er individuel og afhænger af, hvilke nerver der skal bedøves.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hovedpine.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Forstyrrelse af hjerterytmen, Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop, Langsom puls, Hjertebanken, Hurtig puls.
Sløret syn, Synsforstyrrelser, Uskarpt syn.
Hævelse i munden, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Sår i munden.
Balanceforstyrrelser, Svimmelhed, Kuldegysninger.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Væskeophobning i ansigtet, Nældefeber.
Reaktioner på indstiksstedet.
Kramper, Muskelkramper.
Bevidsthedstab, Hæmning af centralnervesystemet, Koma, Nedsat følesans*, Nervebetændelse, Nervesmerter, Rysten, Ændring i hudens følesans*, Sygelig taletrang.
Forvirring, Søvnighed, Talebesvær, Uro og rastløshed.
Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Pauser i vejrtrækningen, Åndenød, Gaben, Hurtig vejrtrækning.
Rødme, Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Forhøjet blodtryk.
Ikke kendt. Hjertesvigt.
Tinnitus, Overfølsomhed over for lyd, Øregener.
Blindhed, Dobbeltsyn, Hængende øjenlåg, Indsunkne øjne, Ufrivillige øjenbevægelser, Forstørrede pupiller, Små pupiller.
Mundbetændelse, Betændelse på tungen, Tandkødsbetændelse, Øget spytdannelse.
For lidt ilt i blodet, For meget kuldioxid i blodet, Kraftesløshed, Træthed.
Ubehag ved indstiksstedet.
Nerveskade med påvirkning af øjet og øjenomgivelser, Nerveskader.
Angst, Opstemthed.
Smerter i brystkassen.
Afslapning af karrenes muskler, Varmefølelse, Øget blodophobning i en del af kroppen.

*Optræder typisk i og omkring munden. 

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes: 

 • Til børn under 4 år (vægt under 20 kg).
 • Hvis man er allergisk overfor andre lokalbedøvende midler af samme type (amid-typen).
 • Ved epilepsi, der ikke er velbehandlet.
 • Hvis man lider af alvorlige forstyrrelser af hjerterytmen, og ikke har pacemaker.

Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed: 

 • Til ældre
 • Ved dårlig almentilstand
 • Ved visse hjertelidelser
 • Ved for meget syre i blodet (acidose)
 • Ved velbehandlet epilepsi.

Man bør undgå at spise eller tygge i noget, før normal følelse er vendt tilbage. 

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed tilrådes. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen eller tandlægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Samtidig anvendelse af midler mod hjerterytmeforstyrrelser (amiodaron og sotalol) øger risikoen for hjertebivirkninger.
 • Visse midler - fx fluvoxamin (middel mod depression) og propranolol (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser) kan øge risikoen for bivirkninger.
 • Der er risiko for øget sløvende effekt ved samtidig behandling med benzodiazepiner (beroligende midler).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Der er dog ingen meddelelser om påvirkning af barnet ved anvendelse i forbindelse med fødslen. 

Læs mere om gravide og medicin

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Virkning

Virker lokalbedøvende ved at blokere den elektriske impuls i nerven. 

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 30 mg mepivacainhydrochlorid. 

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 30 mg/ml 50 tubuler a 1,7 ml 330,50
 
 
 

Revisionsdato

03.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...