Mitomycin "Medac"

L01DC03
 

Mitomycin "medac" er et celledræbende middel (topoisomerasehæmmer). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Mitomycin "medac" anvendes til behandling af visse former for kræft, bl.a. blærekræft og brystkræft

Doseringsforslag

Findes som pulver til injektions-/infusionsvæske, der indsprøjtes i en blodåre, og som pulver til intravesikal opløsning , der efter opløsning indgives i urinblæren. 

  • Behandlingen er individuel og afpasses dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger.

Bivirkninger

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodmangel og øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Mundbetændelse, Diarré.
Forhøjet kreatinin i blodet.
Blod i urinen, Blærebetændelse, Hyppig vandladning, Natlig vandladning, Smertefuld vandladning.
Åndenød, Hoste.
Alvorligt udslæt og føleforstyrrelser på hænder og fødder, Hududslæt ved kontakt med midlet, Rødme, Hudkløe, Hududslæt.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer*, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader*.
Kvalme*, Opkastning*.
Feber*.
Leverpåvirkning*.
Påvirkning af nyrerne*.
Lungesygdom*.
Hårtab*.

*Mulige bivirkninger, der imidlertid meget sjældent forekommer efter indgivelse i urinblæren. 

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

  • meget dårligt fungerenbde knoglemarv
  • akutte infektioner
  • dårlig almentilstand.

Bør ikke anvendes i urinblæren, hvis der er hul på blærevæggen.  

Særlige advarsler

Før og under behandlingen foretages regelmæssig kontrol af blodtal og tæt overvågning af nyre- og leverfunktionen. 

Nedsat leverfunktion 

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen. 

Læs mere om gravide og medicin

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

  • Virker ved bl.a. at inaktivere DNA (cellens genetiske kode), så kræftcellens vækst og funktion skades.
  • Halveringstiden i blodet () er 40-50 minutter.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk: Ved håndtering af Mitomycin "medac" skal du være forsigtig. Arbejdstilsynets vejledning orienterer om risiko ved arbejde med cytostatika og visse andre lægemidler i forbindelse med pleje og behandling. 

 

Holdbarhed 

Opbevares beskyttet mod lys. 

Lægemiddelformer

Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning eller til intravesikal opløsning. 1 hætteglas indeholder 20 mg mitomycin.  

Pulver og solvens til intravesikal opløsning. 1 hætteglas indeholder 40 mg mitomycin. 

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : Pulver og solvens t. intravesikal opl. 40 mg
Sterilt vand : Pulver og solvens t. intravesikal opl. 40 mg
Urea : pulver til inj.-/inf.væske, opl. eller intravesikal opl. 1 mg/ml, Pulver og solvens t. intravesikal opl. 40 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept pulver til inj.-/inf.væske, opl. eller intravesikal opl. 1 mg/ml 20 mg 1.565,00
Recept Pulver og solvens t. intravesikal opl. 40 mg 1 stk. 2.810,30
 
 
 

Revisionsdato

07.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...