Efmody

Kan om nødvendigt anvendes.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Forbudt
Kan om nødvendigt anvendes.
Graviditet: Kan om nødvendigt anvendes.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Efmody påvirker ikke hinanden.
Forbudt
Doping: Forbudt - glukokortikoider.
Bloddonor: Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Efmody bruges mod

Efmody er et binyrebarkhormon.  

 

Efmody anvendes til behandling af den arvelige sygdom adrenogenitalt syndrom (AGS), hvor binyrebarken ikke producerer nok binyrebarkhormon. Hydrocortison anvendes som erstatning for den manglende normale produktion af binyrebarkhormon.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Efmody

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
kapsler med modificeret udløsning  5 mg og 10 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Tages på tom mave mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

kapsler med modificeret udløsning  5 mg og 10 mg.
 • Må ikke åbnes.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
kapsler med modificeret udløsning  5 mg og 10 mg.
 • Synkes hele.   

 • Må ikke tygges.   

OBS

Morgendosis bør tages på tom mave mindst 1 time før et måltid   

Aftendosis bør tages ved sengetid mindst 2 timer efter dagens sidste måltid.   

  

Dosering

Findes som kapsler med modificeret udløsning.   

   

Voksne og fuldvoksne unge   

 • 15-20 mg i døgnet.

Børn og unge over 12 år, som ikke er helt udvoksede   

 • 10-15 mg pr. m2 legemsoverflade i døgnet.

Opdeling af dosis   

 • I begyndelsen vil dosis blive delt op i to doser. Den største del af dosis tages om aftenen ved sengetid, og resten af dosis tages om morgenen.
 • Morgendosis tages på tom mave mindst 1 time før et måltid.
 • Aftendosis tages ved sengetid mindst 2 timer efter dagens sidste måltid.

   

Bemærk:   

 • Synkes hele med et glas vand.
 • Må ikke åbnes.
 • Må ikke tygges.
 • Tages på tom mave mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid.
 • Dosis skal normalt øges ved psykisk og fysisk stress. Ved akutte stress-situationer anbefales almindelige hydrocortison tabletter pga. hurtigere indsættende effekt.
Stop af behandling

Stop af behandling

Hvis du pludselig stopper efter en længerevarende behandlin...
 • Hvis du pludselig stopper efter en længerevarende behandling, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, og det kan medføre en række bivirkninger.
 • Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis du har været i behandling gennem længere tid.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der være nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

   

Bivirkninger

De nævnte bivirkninger er opgjort i forbindelse med behandling, der hæmmer immunsystemet og ikke erstatningsbehandling for manglende egen produktion af binyrebarkhormon (hvor bivirkninger ses mere sjældent). Bivirkningerne afhænger af dosis og varighed af behandlingen.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Diarré
Træthed
Svimmelhed Hovedpine
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Grøn stær
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forhøjet tryk i øjet, Grå stær, Sløret syn, Stressøje  (sløret syn pga. væskeansamling bag nethinden)
Forværret mavesår Fordøjelsesbesvær
Sårhelingsproblemer
Infektioner
Vægtøgning
Cushings syndrom - fysiske og psykiske ændringer pga. højt niveau af binyrebarkhormon, Diabetes, For lidt kalium i blodet, Nedsat følsomhed over for glukose
Knogleskørhed
Opstemthed, Psykoser Søvnløshed
Småblødninger i hud og slimhinder Acne, Lyse streger i huden, Uønsket hårvækst hos kvinder
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen Væskeophobning i kroppen

Det skal du vide, når du tager Efmody

Hvornår må du ikke tage Efmody

Hvornår må du ikke tage Efmody

Ved doser, der hæmmer immunsystemet, må midlet ikke b...

Ved doser, der hæmmer immunsystemet, må midlet ikke bruges:   

 • sammen med visse typer vacciner.
 • hvis man har en infektion, der ikke behandles.

Dette gælder ikke ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon.    

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen er...

Ved såkaldt substitutionsterapi, hvor behandlingen erstatter ens naturlige produktion af binyrebarkhormon, er der ikke særlige advarsler bortset fra, at man skal øge dosis i tilfælde af akut sygdom eller stress (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber).   

   

Immunforsvaret   

 • Binyrebarkhormon dæmper de sædvanlige symptomer på infektion (fx feber) samtidig med, at modtageligheden for infektioner øges. Man skal derfor være opmærksom på risikoen for at overse en infektion.
 • Kroppens immunforsvar nedsættes og i tilfælde af infektioner skal man være særlig påpasselig med antibiotikabehandling.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - hvis man har tuberkulose, som ikke er i udbrud, og skal behandles med binyrebarkhormon i længere tid, bør man samtidig få forebyggende behandling mod tuberkulose.

   

Risiko for knogleskørhed   

 • Ved binyrebarkhormonbehandling, der påvirker hele kroppen, skal man være opmærksom på, at indtage tilstrækkeligt calcium og vitamin D - specielt hvis man har øget risiko for knogleskørhed. Man bør desuden have knoglernes mineraltæthed målt.

   

Særlige patientgrupper   

 • Man bør om muligt undgå behandling med binyrebarkhormoner, hvis man har kramper.
 • Blodpropper er forekommet ved behandling med binyrebarkhormon. Midlet skal bruges med forsigtighed, hvis man har tendens til at danne blodpropper.
 • Binyrebarkhormoner skal anvendes med forsigtighed, hvis man lider af:
  • Forhøjet blodtryk
  • Dårligt fungerende hjerte
  • Psykiske lidelser
  • Myasthenia gravis (sjælden muskelsygdom)
  • Herpesinfektion i øjet
  • Systemisk (sjælden sygdom, der rammer bindevævet)
  • Svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • Anvendes med forsigtighed til ældre (bl.a. risiko for forhøjet blodtryk).
 • Pga. mulig risiko for skade på hjertemusklen, skal binyrebarkhormoner anvendes med forsigtighed, hvis man for nyligt har haft en blodprop i hjertet.
 • Binyrebarkhormoner som Efmody kan påvirke kroppens evne til at omsætte sukker og give forhøjelse af blodsukkeret. Under behandlingen er der set udvikling af diabetes, særligt hos personer med overvægt og tilfælde af diabetes i den nærmeste familie. Har du diabetes, kan der være behov for øget behandling og ekstra kontrol af blodsukker anbefales.
 • Hvis man har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen eller skrumpelever øges virkningerne af binyrebarkhormoner.
 • Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges.

   

Ophør med behandlingen   

 • Hvis en længerevarende behandling pludseligt stoppes, er der risiko for at kroppen ikke selv kan producere tilstrækkeligt binyrebarkhormon, hvilket kan medføre en række bivirkninger. Dosis skal derfor nedtrappes langsomt, hvis man har været i behandling gennem længere tid.
 • Det er forekommet, at kroppen ikke har kunnet produceres tilstrækkeligt binyrebarkhormon i flere år efter, at behandlingen er stoppet.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen kan der forekomme nogle bivirkninger, som ikke skyldes mangel på binyrebarkhormon (fx træthed, muskel- og ledsmerter samt feber).

   

Øvrige   

 • Under længerevarende behandling med binyrebarkhormon undertrykkes binyrebarkens normale funktion. Dette kan medføre, at binyrebarken ikke længere reagerer på stress-situationer (fx kirurgiske indgreb, ulykkestilfælde eller pludselig feber), hvor binyrebarken under normale omstændigheder vil øge produktionen af binyrebarkhormon. Det kan derfor være nødvendigt at tilføre yderligere binyrebarkhormon i disse situationer.
 • Det vigtigt, at man altid har oplysninger på sig om, at man er eller for nylig har været i langvarig behandling med binyrebarkhormoner.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

Anden medicin sammen med Efmody

Anden medicin sammen med Efmody

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • En række midler kan enten øge eller nedsætte virkningen af Efmody.
  • Blandt de midler, der kan øge virkningen er: erythromycin (antibiotikum), itraconazol (svampemiddel), samt østrogener - fx svangerskabsforebyggende midler med hormoner (bl.a. p-piller).
  • Blandt de midler, der kan nedsætte virkningen er: visse midler mod epilepsi (phenytoin og phenobarbital) og rifampicin (tuberkulosemiddel).
 • Efmody kan nedsætte virkningen af midler mod diabetes og somatropin (væksthormon) samt påvirke virkningen af ciclosporin (middel ved organtransplantation) og proteasehæmmere (midler mod HIV).
 • Der er set påvirkning af effekten af blodfortyndende midler.
 • Virkningen af visse midler (kolinesterasehæmmere), som bruges ved muskelsygdommen myastenia gravis, kan svækkes af binyrebarkhormon.
 • Efmody nedsætter kroppens optagelse af calcium.
 • Samtidig behandling med vanddrivende midler (thiazider og slyngediuretika), amphotericin B (middel mod svamp) eller beta2-agonister (midler mod astma og KOL) kan øge risikoen for kaliummangel.
 • Ved samtidig brug af Efmody og NSAID (midler mod gigt og smerter) er der øget risiko for mavesår.
 • Hvis kroppens immunforsvar er nedsat af behandlingen, er der visse typer vacciner, man ikke må få (vacciner, der indeholder levende mikroorganismer).
 • Muskelbivirkninger er set ved kombination med visse andre midler - bl.a. nogle muskelafslappende midler, der anvendes i forbindelse med narkose.
Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

Opbevares i tæt tillukket original beholder for at beskytte mod fugt.   

Kan om nødvendigt anvendes.

Graviditet og fertilitet

Kan om nødvendigt anvendes. Der er en let øget risiko ...
Kan om nødvendigt anvendes.

Der er en let øget risiko for lav fødselsvægt og for tidlig fødsel ved længere tids behandling. Kan anvendes kortvarigt i laveste mulige dosis efter aftale med lægen.   

   

Fertile kvinder og mænd

Hvis man har haft nedsat frugtbarhed på grund af medfødt binyrehyperplasi, kan frugtbarheden genoprettes, nogle gange kort efter start af Efmody. Det gælder både mænd og kvinder.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er beg...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.   

Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Efmody

Alkohol og Efmody påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.
Forbudt

Doping

Brug af Efmody (binyrebarkhormon) vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt.    

  

Dosering

Findes som kapsler med modificeret udløsning.  

  

Voksne og fuldvoksne unge  

 • 15-20 mg i døgnet.

Børn og unge over 12 år, som ikke er helt udvoksede  

 • 10-15 mg pr. m2 legemsoverflade i døgnet.

Opdeling af dosis  

 • I begyndelsen vil dosis blive delt op i to doser. Den største del af dosis tages om aftenen ved sengetid, og resten af dosis tages om morgenen.
 • Morgendosis tages på tom mave mindst 1 time før et måltid.
 • Aftendosis tages ved sengetid mindst 2 timer efter dagens sidste måltid.

  

Bemærk:  

 • Synkes hele med et glas vand.
 • Må ikke åbnes.
 • Må ikke tygges.
 • Tages på tom mave mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid.
 • Dosis skal normalt øges ved psykisk og fysisk stress. Ved akutte stress-situationer anbefales almindelige hydrocortison tabletter pga. hurtigere indsættende effekt.

Sådan virker Efmody

 • Virker på samme måde som det hormon, binyrerne normalt producerer.
 • Halveringstiden I blodet () er 1,5-2 timer.

Foto og identifikation

Kapsler med modificeret udløsning  5 mg

Præg:
CHC, 5 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå, Hvid
Mål i mm: 6,9 x 19
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Kapsler med modificeret udløsning  10 mg

Præg:
CHC, 10 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grøn, Hvid
Mål i mm: 6,9 x 19
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept kapsler med modificeret udløsning 5 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. 1.519,45
Recept kapsler med modificeret udløsning 10 mg (kan dosisdisp.) 50 stk. 3.022,05
 
Efmody markedsføres af: Consilient Health
 
 
 

Revisionsdato

11.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...