Vumerity

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Graviditet: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Amning: Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Alkohol og Vumerity påvirker ikke hinanden.
Doping: Ingen restriktioner.
Bloddonor: Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Vumerity bruges mod

Vumerity er et middel til behandling af den type attakvis multipel sklerose hos voksne, der kaldes relapsing-remitterende (RRMS). Vumerity helbreder ikke, men kan nedsætte antallet af attakker.  

 

Vumerity anvendes til behandling af multipel sklerose.  

  

Må kun udleveres fra sygehus  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Vumerity

Mad og drikke

Mad og drikke

Læs mere...
enterokapsler  231 mg.
 • Tages med et glas vand.   

 • Kan tages med eller uden mad.   

 • Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.   

Knusning og åbning

Knusning og åbning

enterokapsler  231 mg.
 • Må ikke åbnes.   

Administration

Håndtering

Læs mere...
enterokapsler  231 mg.
 • Synkes hele.   

 • Må ikke tygges.   

Dosering

Findes som kapsler.    

   

Voksne   

 • Begyndelsesdosis 231 mg 2 gange i døgnet. Efter 7 dage øges dosis til den anbefalede dosis på 462 mg 2 gange i døgnet.
 • Hvis du oplever bivirkninger i form af rødme eller mavesmerter, kan lægen vælge at nedsætte din dosis midlertidigt. Den anbefalede dosis bør dog genoptages inden for 1 måned.
 • Ved glemt dosis må der ikke tages dobbeltdosis, medmindre den glemte dosis kan tages mindst 4 timer før din næste planlagte dosis.


Bemærk:
   

 • Kapslen skal indtages sammen med mad.
 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller knuses, da kapslens overtræk beskytter mod irritation af maveslimhinden.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).  

  

Rødme og mavesmerter opstår oftest tidligt i behandlingen, primært i den første måned, og hos ca. 85% af patienterne (85 ud af 100 patienter) mindskes symptomerne inden for 6 måneder. Hos nogle kan disse bivirkninger dog komme igen med mellemrum under den videre behandling.   

Bivirkningerne kan mindskes ved at nedsætte dosis midlertidigt til 231 mg 2 gange i døgnet eller indtage kapslen sammen med mad.  

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Mavesmerter Diarré, Kvalme
Rødme og varmefølelse
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer Forhøjet antal hvide blodlegemer
Betændelse i mavens slimhinde, Fordøjelsesbesvær, Opkastning
Leverpåvirkning
Øget følesans
Protein i urinen Skum i urinen
Hårtab, Rødme Hudkløe, Hududslæt
Hedeture, Varmefølelse
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Overfølsomhedsreaktioner
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
For lidt ilt i blodet
Leverskade
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Helvedesild*, Virusinfektion i hjernen
Åndenød Snue
Lavt blodtryk

Tilfælde af den meget sjældne tilstand Fanconis syndrom er registreret i forbindelse med dimethylfumarat (et stof, der ligner det aktive stof i Vumerity). Behandlingen bør afbrydes for at undgå, at nyrerne påvirkes.  

  

* Der er forekommet tilfælde af herpes, de fleste ikke alvorlige, men der er også indberettet alvorlige tilfælde.  

Det skal du vide, når du tager Vumerity

Hvornår må du ikke tage Vumerity

Hvornår må du ikke tage Vumerity

Midlet bør ikke anvendes ved formodet eller bekræftet virusinfektion i hjernen (PML).   

Særlige hensyn

Særlige hensyn

Vumerity skal anvendes med forsigtighed, hvis du:   ...

Vumerity skal anvendes med forsigtighed, hvis du:   

 • har lavt antal af den type hvide blodlegemer der beskytter mod virusinfektioner.
 • har en alvorlig infektion. Ved alvorlig infektion (fx mave-tarm-sygdom) bør du ikke starte behandling, før infektionen er overstået.
 • udvikler en alvorlig infektion. Udvikler du en alvorlig infektion, skal du informere din læge. Behandlingen med Vumerity skal så muligvis afbrydes.
 • Inden behandlingsstart vil lægen tage en blodprøve for at undersøge, hvor mange røde og hvide blodlegemer samt blodplader du har i blodet. Der tages blodprøver løbende (typisk hver 6. til 12. måned) under behandlingen.
  Desuden måles dine levertal for at kontrollere, at din lever ikke tager skade under behandlingen.
 • Forsigtighed ved symptomer på herpes zoster (helvedesild) som jagende, brændende og sviende smerter i huden.

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-60 ml/min).   

Anden medicin sammen med Vumerity

Anden medicin sammen med Vumerity

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.    

 • Samtidig brug af visse midler, både lokalt på huden og til indtag gennem munden, mod psoriasis (de såkaldte fumarater) bør undgås.
 • Samtidig behandling med visse antibiotika (aminoglykosider), vanddrivende midler, visse smertestillende midler (NSAID) eller lithium (middel mod mani) kan påvirke nyrerne (ses som fx skum i urinen).
 • Stærk spiritus med en alkoholprocent på mere end 30 % bør undgås i 1 time efter du har taget Vumerity, da alkohol kan give flere bivirkninger bl.a. mave-tarmgener.
Holdbarhed

Holdbarhed

Holdbarhed   

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.   

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Graviditet og fertilitet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
Alkohol: Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alkohol og Vumerity

Alkohol og Vumerity påvirker ikke hinanden.
Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Doping

Ingen restriktioner. Du kan bruge Vumerity ved konkurrencer og træning uden problemer.   

Dosering

Findes som kapsler.   

  

Voksne  

 • Begyndelsesdosis 231 mg 2 gange i døgnet. Efter 7 dage øges dosis til den anbefalede dosis på 462 mg 2 gange i døgnet.
 • Hvis du oplever bivirkninger i form af rødme eller mavesmerter, kan lægen vælge at nedsætte din dosis midlertidigt. Den anbefalede dosis bør dog genoptages inden for 1 måned.
 • Ved glemt dosis må der ikke tages dobbeltdosis, medmindre den glemte dosis kan tages mindst 4 timer før din næste planlagte dosis.


Bemærk:
  

 • Kapslen skal indtages sammen med mad.
 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller knuses, da kapslens overtræk beskytter mod irritation af maveslimhinden.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Sådan virker Vumerity

Virkningsmekanismen ved multipel sklerose er ikke fuldstændig klarlagt, men man ved, at midlet reducerer betændelseslignende reaktioner ved at sænke mængden af cytokiner og lymfocytter i blodet i løbet af det første år af behandlingen. 

Halveringstiden i blodet () er ca. 1 time. 

Foto og identifikation

Enterokapsler  231 mg

Præg:
DRF, 231 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,5 x 21,7
enterokapsler 231 mg
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept enterokapsler 231 mg 120 stk. 11.507,40
 
Vumerity markedsføres af: Biogen
 
 
 

Revisionsdato

08.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...