Diroximelfumarat

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Diroximelfumarat:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Vumerity  Biogen enterokapsler  231 mg